3000 ansatte får sparken i det kriserammede SAS-konsernet. I tillegg må 5600 ansatte forlate konsernet som del av en outsourcing. Det melder SAS i en børsmelding tirsdag.

Av totalen på 8600 overflødige, står Spanair for rundt 3000 ansatte.

Tallene for 2008 viser et underskudd før skatt på 6,321 milliarder svenske kroner.

Som en del av kriseplanen må SAS hente rundt 5 milliarder norske kroner i en krise-emisjon.

- SAS og spesielt SAS Norge leverer topp kvalitet med Europas beste punktlighet og solid kundetilfredshet. Det grepet vi gjør nå er et ytterligere tiltak for å sikre denne utviklingen, også i tiden fremover, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til Nettavisen.

SAS skal gjennom et kostnadsreduksjonsprogram på rundt 1,7 milliarder norske kroner. I tillegg forventer selskapet en årlig besparelse på rundt 850 millioner kroner som følge av gjennombrudd i forhandlingene om en kollektiv avtale.

Sentraliserer ledelsen
En av beslutningene som er forventet å bli offentliggjort på styremøtet tirsdag 3. februar er en sentralisering av SAS-ledelsen i Stockholm.

Ifølge det danske nettstedet TakeOff.dk skal det ikke være noen særlig tvil om at SAS kommer til å vedta å stramme inn hele organisasjonen og flytte makten til konsernledelsen i Stockholm i en stor omlegging som kommer til å bety masseoppsigelser i Danmark og Norge.

- Slå sammen selskapene
I forkant av styremøtet 3. februar har SAS' danske fagforeningsleder Nicolas Fischer foreslått at SAS bør slå de utskilte selskapene SAS Danmark, SAS Sverige og SAS Norge sammen til et stort skandinavisk flyselskap.

- SAS er delt opp i alt for mange separate selskaper, som hver har sin egen direktør, styre, HR-avdeling, informasjonsavdeling med mere. Det er dyrt , sier Fischer til Jyllandsposten ifølge boarding.no.

Han mener at en sammenslåing tilbake et stort selskap vil gi store besparelser og SAS en mer ensartet profil over for kundene. Om dette også gjelder de utskilte datterselskapene STS (SAS Technical Services) og SGS (SAS Ground Services) er ikke kjent.

Ny satsing
SAS vil nå satse sterkere på det nordiske hjemmemarkedet. Dessuten skal det satses mer på forretningsreiser og sterkere kommersielle tilbud.

Det medfører avhendelse av Spanair, airBaltic, Spirit, Air Greenland, NBMI, Estonian airways, Skyways, Cubic og Trust. Her har SAS allerede signerte salgsavtaler for Spanair og airBaltic. Satsingen på hjemmemarkedet medfører også at endel større arbeidsopogaver fra SAS Ground Services, SAS Technical Services og SAS Cargo vil bli stoppet og/eller overlatt til andre operatører.

Dette medfører en kraftig reduskjon av rutetilbudet, og i stedet havner fokuset på lønnsomme forretningsruter. Det medfører også en reduksjon i flåten på 14 av de 130 flyene selskapet har i dag på kort- og mellomdistanseruter. I tillegg forsvinner to fly på langdistanserutene. Det blir også omfattende kutt i rutetilbudet. I første omgang er det snakk om å kutte fritidsreiser. Her kan selskapet spare 800 millioner svenske kroner, basert på 2008-regnskapet.

Fortsetter kundefokus
En av hovedpilarene i SAS er en visjon om å være det best likte flyselskapet i Norge, samt yte mer enn bare lave priser. Til tross for kraftig reduksjon i rutetilbud og stab, vil ikke omveltningen gå på tross av dette, hevder Johansen. Snarere tvert i mot.

- Kundefokus vil fortsatt spille en sentral rolle i SAS i tiden fremover. Disse grepene er helt riktige i forhold til at vår pålitelighet og servicenivå skal kunne opprettholdes, sier Johansen til Nettavisen.

Vil det være mulig å gjennomføre samme servicenivå, også etter så kraftige kutt som dette?

- Det er altfor tidlig å spekulere i hvor de ansatte som rammes befinner seg, så det kan jeg ikke kommentere. Men at service vil være et sentralt tema i SAS også i tiden fremover er en overordna policy. Det er også verdt å merke seg at service kan være så mangt, det at flyet kommer til tiden sin er også service, sier Johansen.

Heller ikke hvilke ruter som kuttes, ønsker Johansen å spekulere i.

- Dette styres i forhold til tilbud og etterspørsel, og hvordan nordmenn vil agere i forhold til finanskrisen. Alle flyselskap må forholde seg til dette. At SAS nå reduserer kostnadene gjør at marginale ruter kanskje kan opprettholdes. Dette er uansett alt for tidlig å si noe om, men er noe vi vil komme tilbake til, sier Johansen.

Ny sjef
SAS Sverige melder i dag om ny sjef for fly- og markedsvirksomheten i Sverige, Petter Viinapuu. Tidligere sjef Anders Ehrling forlater SAS etter 23 år i selskapet.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi