I løpet av Jonas Gahr Støres første år som statsminister har det blitt 37 nye milliardærer her i landet, skriver kapital.no. Det tilsvarer en økning på ni prosent.

Sammenlignet med 2021, kan nå 444 nordmenn i 2022 kalle seg milliardærer.

John Fredriksen topper listen

Ifølge kaptial.no er olje- og shippingmagnat, John Fredriksen, Norges rikeste. Med en formue i år på 124 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 118 milliarder kroner på 20 år, eller en snittøkning på 5,9 milliarder hvert eneste år. Kapital skal aldri tidligere ha notert en høyere formue på 400-listen, og etter det de kjenner til, har det heller aldri tidligere vært noen nordmenn med større formue.

For å kvalifisere til det gode selskap i år, må man ha en formue på 1,2 milliarder kroner eller mer. Dette er nytt av året.

Kapital.no skriver at den samlede formuen til Norges 400 rikeste har økt med 88 milliarder.

«Det viser med all tydelighet at det går så det griner i store deler av norsk næringsliv, noe også “vanlige folk” har nytt godt av i form av høy sysselsetting og gode resultater i selskapene de jobber i,» skriver kapital.no.

Les også: Kapital: Haaland sikret å bli Norges første fotballmilliardær

Gjennomsnittsformue på 4,7 milliarder

Kapital.no melder at den typiske rikingen er en mann på 64 år (medianalder) fra Østlandsområdet – med en gjennomsnittlig formue på 4,7 milliarder kroner, gjerne plassert innen finans eller eiendom.

I den senere tiden har stadig flere rikinger utvandret fra landet. Det ble stor ståhei da Kjell Inge Røkke, Aker ASAs hovedeier, nylig meldte flytting til Sveits. Kapital.no skriver at 36 personer på listen hadde utenlandsk adresse i fjor. I år har seks nye rikinger flyttet – en økning på 17 prosent på ett år. 42 av Norges rikeste bor i utlandet.

På listen over Norges rikeste er kun 12 prosent kvinner. De fleste kvinnene på listen er arvinger, og har ikke selv ervervet seg formuen.