Gå til sidens hovedinnhold

Flere er arbeidsledige

Antall arbeidsledige har steget fra desember i fjor, og lå på 4,6 prosent i mars.

Ledigheten var på 111.000 personer i mars, viser ferske sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå.

Det var på forhånd ventet en AKU-ledighet på 4,4 prosent. Tilsvarende tall forrige måned var 4,5 prosent, eller 107.000 personer.

Antall sysselsatte falt med 7.000 fra tremåneders-perioden november-januar til februar-april. På samme tid steg arbeidsledigheten med 6.000 personeri samme periode, mens utførte ukeverk falt med 14.000 personer.

"Etter en periode med negativ utvikling fra våren 2002, har sysselsettingen siden sommeren 2003 økt mer eller mindre kontinuerlig. I mars i år minket antall sysselsatte med 8.000 fra desember i fjor, men dette er innenfor feilmarginen til endringstallene i AKU. Sysselsettingen ser nå ut til å holde seg på et stabilt nivå", skriver byrået i sin rapport.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin

Kommentarer til denne saken