*Nettavisen* Økonomi.

Flere frykter å miste jobben

En femtedel av oss er redde for å miste jobben. Det er dobbelt så mange som for tre år siden.

24.06.04 08:20

I 2000 oppga en av ti at de var redde for å miste jobben på grunn av nedlegging, innskrenking eller annet. I 2003 er andelen økt til to av ti. Det går frem av Levekårsundersøkelsen for 2003, som ble presentert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i dag.

Samtidig har fast lønn har blitt fortrengt til fordel for prestasjonsbaserte lønnsordninger som akkordlønn, bonus og provisjonsordninger. I 1996 hadde ni av ti fast lønn. I 2000 var tallet åtte av ti, mens bare syv av ti hadde fast lønn i 2003.

Andelen som er fornøyd med lønnen sin har ifølge SSB vært relativ stabil.

– Brutalisering

Asbjørn Wahl, daglig leder i aksjonen For Velferdsstaten, mener at den økte frykten er et av mange symptomer på en tiltagende brutalisering av arbeidslivet.

– Dette er en del av en internasjonal tendens. Det er gjort mange internasjonale undersøkelser om dette, og konklusjonen begynner å bli ganske entydig. Det økte konkurransepresset og de nyliberale reformene på arbeidsmarkedet er med å øke presset på arbeidstakerne, slik at de opplever mer stress og får en mer usikker situasjon på jobben, sier Wahl til TV 2 Nettavisen.

Forskningsleder Line Eldring i FAFO er mer forsiktig i uttalen. Hun tror likevel tallene uttrykker et mer turbulent og konkurranseutsatt arbeidsliv, der færre sektorer enn tidligere er skjermet for konkurranse.

Gode formelle rammer
Samtidig ligger andelen midlertidig ansatte på et stabilt lavt nivå. I overkant av en av ti er midlertidig ansatt. De aller fleste har også skriftlig ansettelseskontrakt - 90 prosent, mot 83 prosent i 1996.

Til tross for at de formelle rammene rundt arbeidstakerne er gode, har altså frykten for å miste jobben vært stigende. Dette kan ha sammenheng med veksten i arbeidsledigheten og dermed usikkerhet på arbeidsmarkedet i samme periode, tror SSB.

Arbeidsledigheten var på 4,6 prosent ved utgangen av 2003, mens den var 3,6 prosent i 2000.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.