Flere i heltidsjobb

En betydelig del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes at kvinner tar en større del omsorgspermisjonen.

En betydelig del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes at kvinner tar en større del omsorgspermisjonen.

Antallet heltidssysselsatte økte med 47.000 siste kvartal i fjor, viser nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

01.02.06 10:40

Det var økning i tallet på heltidssysselsatte både for menn og kvinner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt sett økte sysselsettingen med 24.000 personer fra 4. kvartal året før. Næringen med sterkest økning var finansiell og forretningsmessig tjenesteyting.

Økningen i sysselsettingen fra 2004 til 2005 (årsgjennomsnitt) slår sterkest ut for høyskoleyrker og salgs- og serviceyrker.

24.000 færre midlertidig ansatte
187.000 personer var midlertidig ansatt i 4. kvartal 2005. Det var en nedgang på 24.000 fra 4. kvartal året før. De midlertidig ansatte utgjorde dermed 8,8 prosent av alle ansatte - mot 10,0 prosent året før.

Innslaget av midlertidige ansettelser var relativt sett høyest innenfor undervisning, helse- og sosialtjenester, samt hotell- og restaurantvirksomhet. Lavest var innslaget innenfor industrien, samt transport og kommunikasjon.

Uendret yrkesaktivitet
Yrkesaktiviteten var på 72,3 prosent i 4. kvartal 2005, noe som er uendret fra 4. kvartal året før.

Årsgjennomsnittet for 2005 viser at forskjellen mellom menn og kvinners yrkesdeltakelse aldri har vært mindre - med 7,5 prosentpoeng.

98.000 arbeidsledige
Ifølge AKU var det i gjennomsnitt 98.000 arbeidsledige i 4. kvartal 2005. De arbeidsledige utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken - 4,3 prosent for menn, og 3,9 prosent for kvinner.

Tallet på registrerte arbeidsledige ved Aetat viste i samme periode en nedgang på 11.000.

Andelen av de ledige som er langtidsledige var i 4. kvartal 2005 på 26 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.