Gå til sidens hovedinnhold

Flere misligholder forbrukslån - Finanstilsynet advarer

Misligholdet av forbrukslån øker, og økningen er særlig urovekkende hos bankene som har spesialisert seg på disse lånene

Finanstilsynet er ute med en årsrapport om inntjeningen til de norske bankene. I denne rapporten konstaterer tilsynet at veksten i det norske forbrukslånsmarkedet har bremset opp etter flere år med sterk vekst.

Fra utgangen av 2018 til utgangen av 2019 er utlån til forbruk redusert med 2,6 prosent. Men hvis vi justerer for bankenes salg av misligholdte porteføljer, tolvmånedersveksten 1,6 prosent.

Ikke overraskende misligholdes forbrukslån i betydelig større grad enn andre typer lån. Og til tross for at bankene har gjennomført betydelige salg av problemporteføljer til andre finansieringsforetak, økte omfanget av misligholdte forbrukslån til 11,0 prosent ved utgangen av 2019.

Les også: "Langer ut mot bankenes utlånspraksis - bankene bryr seg ikke om inntekten"

Kraftig økning

Det er ifølge Finanstilsynet et mislighold som er 1,6 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av tredje kvartal 2019 og 3,7 prosentpoeng høyere enn ett år tidligere.

For gruppen av banker som har spesialisert seg på forbrukslån er utviklingen mye verre. Her økte misligholdet det seneste året med hele 6 prosentpoeng til 15,8 prosent ved utgangen av 2019. Med andre ord er hvert sjette lån i disse bankene misligholdt.

– Utviklingen i mislighold av forbrukslån gir grunn til uro. Det høye misligholdet reflekterer at mange ikke klarer å betjene lånet.

- Dette kan innebære stor personlig belastning for den enkelte låntaker og påføre enkeltbanker betydelige tap, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding onsdag.

Gode tall

Norske banker oppnådde likevel et godt samlet resultat i 2019. Bankene hadde både høye netto renteinntekter og lave utlånstap, de to viktigste faktorene i et bankregnskap. Økte marginer på innskudd bidro til positiv utvikling i bankenes netto renteinntekter.

Les også: "Så lang tid tar det å bli gjeldfri"

Samlede tap på utlån økte svakt. Det skyldes ifølge Finanstilsynet noe lavere tilbakeføringer av tidligere tap enn i 2018. Men tapene var fremdeles lave for bankene samlet og tilsvarte 0,19 prosent av utlånene til kundene.

Nettavisen Økonomi skrev nylig at Bank Norwegian tapte nesten 40 ganger mer enn DNB hvis vi tar hensyn til størrelsen på bankene.

Bankenes samlede resultat før skatt i 2019 tilsvarte 1,3 prosent av den forvaltningskapital de har, altså summen av utlån og innskudd og andre eiendeler. Det var noe høyere enn året før.

Kommentarer til denne saken