Oslo (ANB): Arbeidsledigheten vil øke med 5.000 neste år og ytterligere 5.000 i 2012.

Økt etterspørsel etter arbeidskraft er ikke nok til å forhindre økt arbeidsløshet, viser en ny prognose fra Nav.

- Mange bedrifter har ledig kapasitet. Vi tror derfor at til tross for bedre tider i norsk økonomi, vil mange bedrifter kunne produsere flere varer og tjenester med det antall ansatte de har i dag, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Bygg og anlegg
Lave renter, vekst i boligprisene og flere innbyggere kan gi bedre tider for bygg og anlegg de neste to årene.

Deler av industrien kan også oppleve bedring. Økte oljeinvesteringer og økt kraftproduksjon vil innebære økt produksjon for leverandørindustrien og industri knyttet opp mot kraftforsyning.

På den annen side kan aktiviteten i norsk eksportindustri bli berørt av økonomiske innstramninger i mange europeiske land.

Flere innvandrere
Fram til oktober i år har nettoinnvandringen til Norge vært nesten like høy som i rekordåret 2008.

Polakkene topper lista etterfulgt av litauere, og Nav venter at utviklingen vil fortsette.

- Situasjonen på arbeidsmarkedet er betydelig bedre her enn i mange andre europeiske land, og det gjør Norge til et attraktivt land å søke jobb, sier Lystad.

Usikkert i Europa
Den økonomiske situasjonen i Europa er svært usikker. To tredjedeler av norsk eksport går til europeiske land. Lavere etterspørsel etter varer og tjenester i Europa og internasjonalt, vil føre til dårligere tider for norske eksportbedrifter.

- Vi regner med lavere vekst i internasjonal økonomi til neste år, men hvis situasjonen blir verre enn ventet, vil det føre til høyere ledighet i Norge enn det vi har beregnet, sier Lystad.

Nav venter at ledigheten vil øke med 5.000 til neste år og 5.000 i 2012. I snitt vil da 85.000 personer være helt arbeidsledige. Det tilsvarer en ledighet på 3.2 prosent. Til sammenligning blir ledigheten i år på 2,9 prosent. (ANB)