I dag er rammene for Oslopakke 3 behandlet i Akershus fylkesting. Oslo bystyre skal behandle saken på torsdag.

Akershus fylkeskommune er en av de tre partene som skal finansiere den mye diskuterte samferdselspakken, sammen med Oslo kommune og staten. Alt tyder på at fylket vil vedta sin del av finansieringen.

Behandlingen er nettopp avsluttet, og rammene er vedtatt. Det er dermed klart at Akershus står fast ved å betale sin del av Oslopakke 3.

Som i Oslo har Fremskrittspartiet gått inn for å reforhandle hele avtalen om Oslopakke 3, med et krav om at bompengefinansieringen må bort.

«Denne saken viser at grunnlaget for finansieringen av Oslopakke 3 har falt bort. For å kunne gjennomføre Fornebubanen og andre prosjekter må finansiering av Oslopakke 3 reforhandles. I denne forbindelse er det sentralt å sørge for at finansieringen skjer uten bompenger eller annen brukerfinansiering».

Slik formulerte Helge Fossum, fylkestingsgruppeleder i Akershus Frp, et forslag under fylkestingets behandling av saken, som pågår nå i dag.

- Vi fikk fem stemmer for vårt forslag, men dessverre ble rammene vedtatt. Vi må spørre oss om prosjektene er dimensjonert riktig i forhold til inntektsgrunnlaget. Vi synes jo bilistene får en for stor del av regningen. Det går også an å se på fordelignen mellom staten og fylkeskommunene, og om Oslo betaler riktig andel, sier Fossum til Nettavisen Økonomi.

Også Høyre-medlem og Minerva-redaktør Aksel Fridstrøm har tatt til orde for å skrote Oslopakke 3.

Vedtatt av fylkesutvalget

Ifølge Akershus fylkestings handlingsprogram 2020-2023 om Oslopakke 3, er rammen i pakken er 28,9 milliarder kroner i den kommende fireårsperioden, hvorav 16,1 miliarder kroner skal være bompenger.

I fylkesutvalgets behandling ble forslaget fra fylkesrådmannen vedtatt enstemmig. «Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til prioriteringene i handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2020-2023» står det i saksdokumentet.

Også i behandlingen i utvalget fremmet Frp et tilleggsforslag om å behandle finansieringen av Oslopakke 3 på nytt, med formål om å redusere kostnadene for bilistene ved å fjerne bompengeinnkreving i og rundt Oslo. Forslaget fikk én stemme og falt.

I behandlingen av rammene i fylkeskommunen er fylkestinget er den høyeste instansen som behandler saken.

I Oslo bystyre onsdag

Onsdag skal bystyret i Oslo etter planen vedta pengebruken på ulike Oslopakke 3-prosjekter, skriver Aftenposten. Etter et initiativ fra Høyre skal opposisjonen og byrådet møtes til samtaler i dag, mandag.

Det ligger i kortene at det må gjøres prioriteringer, og at pengebruken på enkeltprosjekter må revurderes. Et av prosjektene som kan bli forsinket, er Røa-tunnelen.

- Man slipper ikke unna at prioriteringer faktisk må gjøres. Delvis handler det om hvilke prosjekter som skal bygges, men aller mest handler det om hvilken rekkefølge de skal komme i, sier samferdselspolitiker Andreas Halse i Arbeiderpartiet til Aftenposten.

Tidligere har MDGs Arild Hermstad vært tydelig på at Høyre og Venstre må avklare hvilke prosjekter de eventuelt vil kutte i.