Gå til sidens hovedinnhold

Florida-boring nedstemt

Forslaget om å åpne den østlige delen av Mexicogolfen for gassboring er stemt ned.

I en tett avstemning i Washington i går kveld ble det nederlag for de som nå ønsker å heve boreforbudet på USA kontinentalsokkel på øst- og vestkysten, samt i den østlige delen av Mexicogolfen.

Forslaget om å lette det 25 år gamle boreforbudet ble imidlertid nedstemt. Det første forslaget fremsatt av republikanere Ted Poe om å heve forbudet for både olje- og gassleting i de aktuelle områdene ble nedstemt med to nei stemmer for hver ja-stemme.

Det andre forslaget som kun skulle åpne for leteboring etter naturgass, falt med 217 mot 203 stemmer, etter blant annet klar motstand mot forslaget fra delstaten Florida, som kunne risikere å få leteaktivitet utenfor både sin øst- og vestkyst.

Forslaget om å oppheve leteforbudet for gass har tidligere passert komitébehandlingen i Huset, men falt altså under plenumsbehandlingen.

Ifølge amerikanske medier ble stemmegivningen avgjort med en geografisk inndeling av representantene fremfor partitilhørighet.

Bakgrunnen for at forslaget har vært til behandling er USAs ønske om å gjøre noe med de eskalerende energiprisene og sin avhengighet av import.

Det er spesielt den østlige delen av Mexico-gulfen som har vært i fokus blant olejselskapene og deres støttespillere. Studier gjort av området indikerer enorme naturgassressurser.

Det norske seismikkselskapet Global Geo-services er i ferd med å gjennomføre en større seismikkstudie i de aktuelle farvannene i den østlige delen av Mexico-gulfen, og hadde nok håpet på at områdene ble åpnet for leteboring.

Representantenes Hus vedtok forøvrig et forslag om å reforhandle kontraktene som olejselskapene i dag har for boring og produksjon i de dype delene av Mexico-gulfen. Kongressen ønsker nå en bit av kaken i form av royalties. På 1990-tallet ble det delt ut en mengde lisenser på dypt vann i den amerikanske delen av Mexicogolfen som ga fritak for royalty-betalinger.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus

Kommentarer til denne saken