Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Flyr har nå kommet med sin avgjørelse vedrørende finansiering. Flyselskapet går for det alternative forslaget til finansieringen, og vil hente 700 millioner kroner gjennom fire transaksjoner, skriver de i en børsmelding.

Ved børsåpning steg aksjen 35 prosent fra start. Etter 45 minutters handel er aksjen opp 65 prosent. I 14-tiden har oppgangen dempet seg til 14,88 prosent.

Flyselskapet meldte tirsdag at de ikke hadde fått inn nok penger. Selskapet fikk imidlertid et forslag om alternativ finansiering, som de ville svare på før børsen åpnet onsdag. Dette er en finansiering som både eksisterende eier og profesjonelle investorer er med på.

I forrige uke ble det kjent at Flyr vil hente inn 430 millioner nye kroner i en kriseemisjon mot utvalgte investorer og aksjonærer, en såkalt rettet emisjon. Slike kapitalutvidelser brukes når det haster med å få inn ny kapital fra investorer. Tegningskursen ble satt til ekstremt lave 0,01 kroner, 1 øre. Fristen for å tegne seg ble satt til 16.30 tirsdag.

Les også: E24: Jan Petter Sissener ser for seg å bidra med inntil 15 mill. i Flyr

Sissener vil bidra med 15 mill.

Ifølge E24 kom forslaget fra storinvestor Jan Petter Sissener og hans fond Sissener Canopus, og en ny aktør til. Det bekreftet han overfor økonomiavisen.

Sissener forteller at fondet ser for seg å stå for rundt fem-seks prosent av den første emisjonen på 250 millioner. Det vil tilsvare opptil 15 millioner kroner.

Han peker blant annet på at fondet har begrensninger på hvor store enkelte posisjoner kan være. Sissener sier seg fornøyd med det nye finansieringsforsøket til Flyr.

– Det er lavere risiko og større oppside, sier han til E24.

Fire transaksjoner

Slik vil Flyr sikre finansieringen:

  • En rettet emisjon (en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer og utvalgte investorer) som skal gi et bruttoproveny på 250 millioner kroner.
  • En reparasjonsemisjon for aksjonærene som ikke får delta i den rettede emisjonen på 100 millioner kroner.
  • En tildeling av én tegningsrett for hver ny aksje som tildeles investorer som deltar i den rettede emisjonen. Disse kan utøves (eller «løses inn») delvis, eller fullstendig 31. januar, 28. februar, eller 31. mars. Det vil kunne øke bruttoprovenyet til inntil 250 millioner kroner.

  • En tildeling av én tegningsrett for hver ny aksje som tildeles aksjonærene i reparasjonsemisjonen som kan utøves 31. mars, med et bruttoproveny på inntil 100 millioner kroner.

Brutto emisjonsproveny (også kalt bruttoproveny) refererer til den totale kapitalen som hentes i en emisjon.

Reparasjonsemisjonen vil gi de aksjonærene som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen mulighet for å tegne seg til samme vilkår som i den rettede emisjonen – og således «reparere» den utvanningen som skjedde gjennom at de ikke fikk anledning til å delta.

En tegningsrett er en tidsbegrenset og omsettelig rettighet til å kjøpe et antall aksjer i en emisjon, til en på forhånd fastsatt pris (tegningskurs) på en viss dato.