Mandag morgen raste Flyr-aksjen mer enn 70 prosent på Oslo Børs kort tid etter åpning. Det skjedde etter at selskapet tidligere på morgenen meldte om at deres kriseplan gikk i vasken.

Gjennom dagen har aksjen hatt noen små svingninger, men ender med et fall på 71 prosent. Aksjekursen ender dagen på 0,20 øre.

Det er det laveste i selskapets historie. Det er også det største prosentvise fallet i selskapets børshistorie. Sist aksjen var i nærheten av en slik kollaps var i november, da falt aksjen 63,6 prosent på én dag.

Nettavisen tok kontakt med investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet for å høre hva han tenkte etter at kursen raste i formiddag:

– Man skal aldri si aldri, men nå ser det ordentlig tungt ut for Flyr.

I en børsmelding mandag morgen meldte selskapet at de ikke har lyktes med å hente nok penger, i tråd med redningsplanen fra november 2022.

Finansieringsplanen forutsatte en gitt kurs per aksje. Aksjekursen har imidlertid over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen. Selskapet har derfor siden før jul jobbet med å finne løsninger for å skaffe nødvendige midler til en alternativ finansieringsplan.

Her kan du lese mer om redningsplanen fra november og få den forklart.

Ingen garanti

Styret skriver i meldingen at de vil fortsette arbeidet med å utforske løsninger for selskapet, inkludert å undersøke om det er mulige alternativer for å sikre fortsatt drift, og vil komme tilbake med ytterligere informasjon når det er hensiktsmessig.

«Det er imidlertid ingen garanti for at en løsning som vil skape en meningsfull aksjonærverdi for de nåværende aksjonærene vil bli funnet», opplyses det.

I november spydde Flyr ut 25 milliarder nye aksjer. Investorene betalte den gang mikroskopiske 1 øre for aksjene. Den gang dundret Flyr-aksjen ned 60 prosent på dagen.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet sa til Nettavisen at det var en forventet markedsreaksjon.

– Matematikken stemmer. Når man får 25 milliarder aksjer inn i systemet fra en dag til en annen, blir det trangt i døra. Det er veldig mange som har forsøkt å selge aksjer som skaper et enormt salgspress. Det er få som vil ta imot, ergo kursen faller kraftig, sa han, og la til:

– Det er vel uoffisiell norgesrekord fra en dag til en annen i antall aksjer utstedt.

Dagens flyvninger går

Mandagens flyginger til Malaga, Alicante og Las Palmas går som normalt. Selskapet har ingen planlagte flyginger tirsdag og informasjon om fremtidige flyginger vil bli delt så snart som mulig.

Til Dagens Næringsliv sier kommunikasjonsdirektøren det samme som i børsmeldingen: At flyvningene går som normalt mandag, men at de ikke kan svare på hva som skjer videre.

– Som følge av global mangel på fly har vi opplevd stor etterspørsel etter charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre. Før jul hadde vi fremforhandlet en avtale med et europeisk flyselskap tilsvarende seks fly i produksjon i perioden mars til oktober forutsatt at vi hadde en alternativ finansieringsplan på plass. Selskapet og de finansielle rådgiverne forventet at denne avtalen ville resultere i at man lyktes med den alternative finansieringsplanen. Dessverre har ikke Flyr lyktes med den alternative finansieringsplanen og befinner seg nå i en situasjon der styret må vurdere om det finnes alternativer for videre drift, sier styreleder Erik Braathen i Flyr.