I forrige uke ble det kjent at Flyr vil hente inn 430 millioner nye kroner i en kriseemisjon mot utvalgte investorer og aksjonærer, en såkalt rettet emisjon. Slike kapitalutvidelser brukes når det haster med å få inn ny kapital fra investorer. Tegningskursen ble satt til ekstremt lave 0,01 kroner, 1 øre. Fristen for å tegne seg ble satt til 16.30 tirsdag.

Den erfarne flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs har overfor TV 2 vært tydelig på at flyselskapet er avhengig av investorer for å unngå en konkurs.

I en børsmelding tirsdag ettermiddag opplyser Flyr at de ikke er helt i mål med å få inn nok penger. Selskapet har imidlertid fått et forslag om en alternativ finansiering, som de nå må ta stilling til. Dette er en finansiering som både eksisterende eier og profesjonelle investorer er med på.

Flyavganger som normalt – inntil videre

Styret i Flyr vil nå vurdere dette alternativet og komme med en kunngjøring før markedet åpner i morgen. Inntil videre vil flyavgangene fortsette som normalt. Hensikten med kapitalutvidelsen er å sikre drift gjennom vintersesongen.

Men flere aksjonærer har sittet på gjerdet, blant annet har Jan Petter Sissener uttalt til E24 at han ikke hadde bestemt seg. Sissener sier imidlertid til DN at man er dum hvis man ikke selger aksjen i dag. Sissener hadde tirsdag møte med Flyr om den videre skjebnen til selskapet.

– Vi har ikke tatt noen beslutning. Vi skal ha en dialog med selskapet videre. Vi er ikke ferdige ennå, uttalte han til DN etter møtet. Og det er de heller ikke tirsdag ettermiddag.

30 millioner aksjer

Sissener-fondet Canopus eier snaue 30 millioner aksjer i Flyr og er med det den tredje største eieren i det børsnoterte flyselskapet.

Det var tirsdag en stor differanse mellom markedskursen på drøyt 8 øre og tegningskursen på 1 øre. Tilsynelatende var det smart å selge. Flyr-aksjen har stupt 98 prosent sammenliknet med introduksjonskursen (se grafen under).

I tillegg til den rettede kapitalutvidelsen vil Flyr også gjennomføre en såkalt reparasjonsemisjon på 100 millioner kroner. Totalt kan det bli 530 millioner kroner i friske penger.

Reparasjonsemisjonen er mot eksisterende eiere som ikke får vært med på den rettede emisjonen. Går denne emisjonen bra, kan dagens Flyr-aksjonærer bli sittende igjen med 20 prosent av det refinansierte selskapet. Hvis det ikke går bra, sitter eierne igjen med 15 prosent.

Dårlig oppslutning

Aksjonærene i Flyr skal torsdag stemme over kapitalutvidelsene på en ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag morgen var det kun gründer, styreleder Erik G. Braathen som hadde forpliktet seg til å tegne aksjer i kriseemisjonen.

Braathen er i dag største eier i selskapet han grunnla med 8,5 prosent av aksjene, 53,7 millioner aksjer. Han spytter inn ti millioner kroner i kapitalutvidelsen gjennom sitt selskap Ojada as.

Både DN og E24 skrev tirsdag at at oppdaterte aksjonærlister viser at privatinvestor Tellef Ormestad har lempet ut hele sin beholdning på drøyt 20 millioner aksjer. Han har lenge vært blant Flyrs ti største aksjonærer.

Egenkapitalen er borte

Flyr tapte i trede kvartal hele 453 millioner kroner før skatt og nesten 1,1 milliarder hittil i år. Den bokførte egenkapitalen ved utgangen av tredje kvartal var negativ med 450 millioner kroner. Det vil si at gjelden i selskapet er større enn den vurderte verdien av eiendelene. Markedsverdien av Flyr tirsdag var på drøyt 50 millioner kroner.

Kontantbeholdningen per 30. september var nede på 153 millioner. Etter ni måneders drift i 2022 har flyselskapet 380 millioner kroner på den underliggende driften.

Flyr meldte tirsdag morgen at de leier ut ett av flyene de har fra februar. Avtalen er med et ikke-navngitt europeisk flyselskap. Ifølge Flyr vil avtalen gi positiv kontantstrøm, og den vil gjelde for en periode på ni måneder.