- Vi har liten sans for at det stilles krav om BMI i stillingsannonser, det hadde holdt å skrive at du må ha god helse. For det må du ha om du om du skal lede en evakuering av fly. Men å blande inn BMI i dette. Det er bare klønete, sier Pål Røine, leder i Norsk kabinforening.

Denne uka starter flyselskapet Emirates en liten norgesturne hvor arrangere flere åpne rekrutteringsdager. Først ut er Trondheim og i forkant har selskapet listet opp en rekke krav til dem som ønsker å bli selskapets nye kabinansatt.

I stillingsannonsene kommer det blant annet frem at flyselskapet ønsker kabinpersonale som er i god fysisk form, og også har en sunn BMI.

BMI (body mass index) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt, og gir en pekepinn på om en person er under-, normal- eller overvektig.

Uvanlig krav

I likhet med fagforeningslederen, stusser også arbeidsrettsadvokat Thor-Arne Wullum i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) over det tydelige BMI-kravet.

- Det er i hvert fall relativt uvanlig at man stiller et sånt krav åpent. Hva man legger vekt på i en helhetsvurdering er jo én ting, men det er nok ikke ofte man ser det tydelig uttrykt som et ønske. Det kan jeg ikke huske å ha sett, sier han.

Han mener imidlertid, etter å ha undersøkt litt, at kravet neppe er ulovlig.

- Så vidt jeg kan se vil det ikke støte borti lovverket om diskriminering sier han og understreker at han uttaler seg om norsk lovgivning.

Han forklarer samtidig at dersom en søker ikke får jobben fordi vedkommende er overvektig som følge av sykdom kan det etter omstendighetene tenkes å være snakk om diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Da vil man måtte gå inn i en vurdering på om det er snakk om usaklig forskjellsbehandling. Wullum tviler også på at det kan gi oppsigelsesgrunnlag dersom en som allerede er ansatt ikke lenger oppfyller kravet.

Ikke aktuelt hos SAS eller Norwegian

- Det som er interessant er om en som er ansatt blir overvektig - om det da gir grunn til oppsigelse. Det er jeg ikke sikker på at det gjør, sier arbeidsrettsadvokaten, men påpeker at i begge disse tilfellene vil saken kunne stille seg annerledes dersom argumentet er at det skaper problemer for sikkerheten.

- Det er uvanlig å gå så tydelig ut med det, men det ser ikke ut til at dette er ulovlig.

Hos SAS opplyser pressekontakt for SAS Sverige og internasjonalt, Freja Liljedahl at det hos dem gjøres vurderinger på kandidaters helse, men at de ikke ville vært aktuelt med krav om BMI når de ansetter kabinpersonale.

Heller ikke Norwegian stiller tilsvarende krav, opplyser selskapet i en epost til Nettavisen.

Emirates: Fysisk og psykisk belastende jobb

Nettavisen har bedt Emirates kommentere BMI-kravet.

I en usignert epost som er sendt oss via selskapets PR-byrå i Norge, skriver kommunikasjonsavdelingen at Emirates ansetter dyktige medarbeidere fra hele verden. Videre understreker de at selskapet har en tydelig og rettferdig rekrutteringspolitikk, og er en arbeidsplass der alle har like muligheter.

Når det kommer til arbeidet i kabinen, påpekes det at dette kan være psykisk og fysisk krevende, som følge av uregelmessig søvn og en jobb som krever at du står mye. Og selv om selskapet legger til rette for at de ansatte skal trene og på andre måter rustes for arbeidet, kommer man ikke unna at arbeidet er belastende på kroppen.

- Kabinpersonalet har ansvar for sikkerheten til hundrevis av passasjerer, og det er derfor nødvendig at alle som skal ansettes møter kravene vi stiller. Disse kommer i tillegg til krav fra ulike luftfartsmyndigheter, skriver Emirates i eposten.