Bare den siste måneden har nyhetene om store investeringer i flytende solparker dukket opp på rad og rekke: India kunngjorde nylig et anlegg verdt 450 millioner kroner, Tyskland skal bygge sitt første anlegg i februar, og både New Zealand og Vietnam skal bygge store installasjoner. Sistnevnte blir det største av sitt slag i Asia.

- Flytende sol åpner enorme muligheter for å gi verden tilstrekkelig fornybar energi, sier Per Kristian Sbertoli i miljøorganisasjonen Zero.

Ifølge Verdensbanken vil flytende sol-markedet, hvis vi legger et forsiktig anslag til grunn, ha potensiale til å være verdt mer enn 10.000 milliarder kroner. Flere installasjoner med kapasitet på over 100 MW har på kort tid blitt installert i Kina, som er den største aktøren på markedet, og flere er planlagt i India og i Sørøst-Asia.

Det er i dette markedet Ocean Sun, én av to norske aktører som driver med flytende solkraftverk, vil fokusere energien sin fremover.

- Vi merker stor interesse fra hele verden for anlegg som disse. På grunn av det flate designet på flyterne, sikter vi oss primært inn mot sydligere breddegrader, hvor solen står høyt. Vi har bygget i Norge også, men det mest for å teste teknologien vår i tøffere klimatiske forhold, sier Ocean Sun-direktør Børge Bjørneklett.

Les mer: Equinors konserntillitsvalg starter nytt parti - går i strupen på Aps MDG-flørt

Vil bygge oppå vannkraftverk

Flytende solkraftverk er solcellepaneler som flyter på vann, vanligvis i beskyttede farvann som bukter, innsjøer og havnebasseng. Disse produserer elektrisitet, og kan bli svært viktige for den globale energimiksen i årene som kommer.

- I mange av landene med størst vekst i energibehov som i dag bygger kullkraft, er det krevende å finne arealer til store vind- og solparker, og landrettigheter er ofte en utfordring. Der gir det særlig store fordeler å legge solcellene i områder dekket av vann, sier Zeros Sbertoli.

For norske Ocean Sun gjelder det å bygge ut flere demoanlegg slik at fremtidige kunder blir komfortable med teknologien.

- Når de ser at det fungerer, håper vi å ta del i utbyggingen av større solkraftverk, og da snakker vi virkelig store anlegg i 100 MW-klassen, sier direktør Bjørneklett.

- Hva er ambisjonene deres?

- Markedet er ufattelig stort. Ifølge Verdensbanken vil det snart være verdt mer enn det norske oljefondet. Vår ambisjon er å ta store deler av dette markedet med vår patenterte teknologi, sier Ocean Sun-sjefen.

I kombinasjon med vannkraft kan man dekke dammer med flytende solpaneler og øke produksjonen der infrastrukturen allerede er tilstede. Dermed kan man bruke vannkraft kun når solen ikke skinner, samtidig som man reduserer avdamping og øker vannkraftproduksjonen.

- Hovedmarkedet vårt kommer til å være vannkraft-reservoarer, der vi kan produsere solenergi om dagen og i hybrid med vannkraft om natten. Da får man en bedre utnyttelse av det eksisterende nettet og infrastrukturen, sier Bjørneklett.

Les mer: Norsk oljegründer ut mot oljeskam: - Mange må lese seg opp

Tyfon-tester i Filippinene

Ocean Sun har blant annet bygget testsystemer utenfor Singapore og bygget anlegg oppå merdene til sjømatgiganten Lerøy. Senest i sommer ferdigstilte solselskapet et stort og viktig prosjekt i Filippinene i samarbeid med vannkraft-selskapet SN Aboitiz.

- Våre parker er svært robuste, og kan operere i tyfon-beltet, for eksempel nær Filippinene med sterk vind og bølger, sier Ocean Sun-sjef Bjørneklett.

- Hva med i Norge, for eksempel i Nordsjøen, kan dere bygge ut her?

- I Nordsjøen er det veldig tøffe forhold, med signifikant bølgehøyde på 15 meter. Da må vi forsterke anleggene, noe som betyr en høyere pris for energien. Dessuten er det få konsumenter der, og ilandføring av kraft blir kostbart, sier Bjørneklett.

- Hva er de optimale stedene for deres teknologi, da?

- Vi ser mot havnebassenger, fjorder og bukter - mer beskyttet farvann. Utenfor de store byene i Asia finnes det for eksempel voldsomme arealer som dette.

Analyse- og rådgivningsselskapet Rystad Energy skriver i en oppdatering fra september at de har store forventninger til markedet for flytende solceller i Sørøst-Asia. Analytiker Mihn Khoi Le skriver at Rystad forventer at kapasiteten vil vokse fra 0,04 gigawatt til 3 gigawatt i løpet av de neste ti årene.

- Flytende solceller er et attraktivt alternativ til store landbaserte anlegg, og gir dem som benytter seg av teknologien fordelen av å bruke lite utnyttede dammer og vannmagasiner, skriver Khoi Le.

Zeros Per Kristian Sbertoli mener norske aktører er godt rigget til å ta viktige deler av flytende solmarkedet.

- Dersom man nå lykkes med å utvikle gode tekniske løsninger med lave nok priser som tåler både sjøvann og ekstremvær, vil solenergi i havet kunne gi fantastiske muligheter til å produsere store mengder ren energi, ikke minst utenfor de store byene, sier Sbertoli.

Verdensbanken: «Fortsatt utfordringer»

Ifølge Verdensbanken er det, til tross for at storskala-prosjekter blir installert, fortsatt flere utfordringer med flytende solceller. I rapporten står det at solparker på vann fortsatt er såpass nytt at man ikke har robuste resultater å vise til, at det er usikkerhet rundt kostnadsnivået og hvilken påvirkning solcellene vil ha på det omkringliggende miljøet.

Teknisk er operasjonene komplekse, spesielt når det gjelder kontakt med vann - hvor el-sikkerhet, ankring, fortøyning og vedlikehold fortsatt kan være usikkerhetsmomenter.

«Erfaring fra andre teknologier i akvatiske miljøer, inkludert miljøer nær land, vil gi god læring på disse områdene», skriver Verdensbanken i sin rapport.

Les også: Equinor tildelt kjempekontrakt: Skal utvikle verdens største havvindpark i Nordsjøen

Les også: Norsk milliardprosjekt stiller Frihetsgudinnen fullstendig i skyggen