- Veksten i etterspørselen etter flyreiser er nå en av de mest alvorlige miljøtruslene verden står overfor. Veksten har blitt næret av sjenerøse skattelettelser og statssubsidier og står i motsetning til målene for miljøpolitikken, spesielt til forsøk på å hindre de verste konsekvensene av klimaendringer, sier John Whitelegg, professor i miljøstudier ved universitetet i York.

De siste to årene har Whitelegg og kollega Howard Cambridge arbeidet med rapporten Sustainable Aviation for forskningsinstitusjonen Stockholm Environment Institute. Rapporten advarer om at veksten i flytrafikken kan få alvorlige konsekvenser for det globale miljøet.

Dobbelt så mange fly
Hvert år fraktes 1,6 milliarder mennesker og 30 millioner tonn gods med fly, mens verdens flyselskap svir av 205 millioner tonn flybensin og produserer 300 millioner tonn drivhusgasser.

Samtidig er flytrafikken i rask vekst, drevet frem av blant annet Lavkostnadsselskaper og kortdistanseflygninger. Rapporten anslår at antall antallet fly vil fordobles og antall flykilometer tredobles de neste 20 årene.

Ifølge rapporten fra Stockholm Environment Institute kan flytrafikken i 2050 være ansvarlig for opptil 15 prosent av verdens bidrag til de farlige klimaendringene. Likevel betaler internasjonal flytrafikk i dag ingen CO2-avgifter og er unntatt den internasjonale klimaavtalen. Neste år starter forhandlingene om en ny klimaavtale som skal følge opp Kyoto-protokollen.

Krever handling
- Miljøvernminister Knut Arild Hareide må i de kommende forhandlingene jobbe for at internasjonal luftfart blir en del av den nye klimaavtalen. Hvis ikke vil flytrafikken fortsette å vokse uhemmet og ikke være pålagt noen form for restriksjoner. Det vil i tilfelle bli katastrofalt for klimaet, sier nestleder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken.

Innenlands flytrafikk i Norge betaler i dag en CO2-avgift på 30 øre per liter drivstoff. Til sammenlikning må norske bilister ut med 76 øre per liter i CO2-avgift for bensin.

Haltbrekken mener det er underlig at innenlands flytrafikk har lavere CO2-avgift enn biler, til tross for at utslipp i høyere luftlag har en større innvirkning på klimaet enn utslipp nede ved landjorda.

- CO2-avgiften på fly må minst dobles. Den nye miljøvernministeren kan gjøre et krafttak for miljøet i neste års statsbudsjett gjennom å øke avgiftene på flydrivstoff, mener Haltbrekken.