Gå til sidens hovedinnhold

Flytting av flyplassen i Bodø vil koste samfunnet 5 millioner kroner per meter

Den planlagte flyttingen av Bodø lufthavn en kilometer vil koste samfunnet fem milliarder kroner for stormannsgalskap.

- Ingen av de fire vurderte utbyggingsalternativene er i nærheten av å være samfunnsøkonomisk lønnsomme, konkluderer konsulentene som har sett på prosjektet.

Du kan lese mer her: Kvalitetssikringsrapport

Prislappen blir astronomisk: - Vår estimerte kostnadsramme for utbyggingsprosjektet nærmer seg 7 milliarder kroner og våre analyser viser negativ netto nåverdi i området 5-6,7 milliarder kroner for de ulike utbyggingsalternativene, skriver ekspertgruppen som er satt sammen fra flere konsulentmiljøer, blant dem Holte Consulting.

Hadde man ikke visst bedre, ville man antatt at den drepende konsulentrapporten var nok til å legge flytteplanen i skuffen permament. Men samferdselsminister Knut Arild Hareide kjører på.

- Vi har full fremdrift i planleggingen av flyttingen av Bodø lufthavn, sier Hareide, og legger til at en slik flytting vil medvirke til en positiv buytvikling i Bodø og gi gode ringvirkninger i hele regionen.

Les pressemelding: Bodø lufthavn: Samtidig flytting av terminal og rullebane skal ligge til grunn for videre planlegging

Til alt overmål har departementet bestemt seg for å planlegge at terminal og rullebane skal flyttes samtidig - og det er tvert imot ekspertenes råd. - En fasedelt utbygging, med utbygging av ny rullebane i første fase og nytt terminalbygg i andre fase, er det minst ulønnsomme utbyggingsalternativet, er deres konklusjon.

Saken er egentlig ganske enkel. Bodø ønsker mer plass til boliger og næringsliv, og ønsker at flyplassen flyttes 1000 meter sørover. Men flyttingen forutsetter at Bodøs befolkning skal øke fra drøyt 52.000 til snaut 70.000 frem mot 2040, og det virker som stormannsgalskap hvis man ser det gjennom lupen til Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskriving.

Prislappen er også dryg.

De tusen metrene betyr 5.4 milliarder kroner i minus for samfunnet - altså over fem millioner kroner per meter!

Ekspertene mener at dagens rullebane bør ligge der den ligger i mange år før flytting blir nødvendig: - Vi anbefaler å utsette beslutningen om å bygge ny lufthavn til befolkningsveksten når et nivå som gjør at behover for frigjøring av arealer er større eller oppdaterte trafikkprognoser viser et tydelig behov for ny lufthavn.

Hvor lønnsom eller ulønnsom flyttingen blir, avhenger av Bodøs befolkningsvekst. En årlig gjennomsnittelig vekst på rundt 1,4 prosent må til - noe som er langt over det både Statistisk sentralbyrå og Bodø kommune tror på.

Hva betyr dette? Statistisk sentralbyrå anslår at Bodø vil med rundt 3.000 innbyggere fra nå og til 2040, mens flyplassflyttingen forutsetter en vekst på 17.000 innbyggere for å være lønnsom.

En slik befolkningsvekst må til for at man skal trenge den forespeilte kapasiteten på 2,5 til 4,0 millioner passasjerer i året. Ferdig utbygget skal flyplassen ha en kapasitet på 25-30 flybevegelser i timen. Ifølge Statistisk sentralbyrå har Bodø nå snaut 53.000 innbyggere. Veksten i 2019 var på 197 personer, eller snaut 0,4 prosent.

Finansieringen av flyttingen er ennå ikke klar, utover at staten og statlige Avinor skal ta sin del, mens det også skal skaffes lokal finansiering.

Staten og Avinor må altså ut med minst fire milliarder kroner for å gjennomføre en flytting som ikke trengs. Disse milliardene kommer dels fra skattebetalerne, og dels fra flyplassavgifter og overprisete restaurantpriser på de største flyplassene.

Som ikke dette er ille nok, så er det mulig å tenke seg et enda verre fremtidsbilde - nemlig at koronapandemien og klimakampen vil gi en vedvarende lavere flytrafikk fremover. Det er derimot vanskelig å se at flytting av Bodø lufthavn blir samfunnsøkonomisk lønnsom.

PS! Hva mener du? Er det verdt prisen å betale fem milliarder kroner for å flytte en flyplass en kilometer? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken