Midt oppe i debatten om miljøeffekten av elbil, peker en fersk rapport på en klimaversting som sammenlignet med bil- og flytrafikken har fått lite oppmerksomhet. Ifølge UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) slipper klesindustrien ut et større drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden.

FN-organet støtter seg på Quantis' omfattende analyse av miljøkonsekvenser av tekstilindustrien, som viser at denne industrien står for hele 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Rapporten viser følgende:

Per innbygger tilsvarer utslippene 442 kg CO2-ekvivalenter (2016) - men det er det globale snittet, i Europa er tallet tre ganger høyere. En nordmanns årlige klesforbruk tilsvarer da om lag 12.000 km i fly, eller 7000 km bilkjøring, ifølge Quantis-rapporten. I tillegg forbruker klesindustrien 23.900 liter vann per innbygger - som blir om lag 150 bad.

Elisa Tonda leder forbruks- og og produksjonsenheten i UNEP (UN Environment Programme), ett av ti FN-organer i et nyetablert forum for bærekraftig tekstilindustri, UN Fashion Alliance for Sustainable Fashion. Klesindustriens produksjonsvilkår gjør utsiktene til bedring alt annet enn optimale, påpeker Tonda:

- Den globale produksjonen av klær og sko står for 8 prosent av verdens utslipp av drivhusgasser. At produksjonen er konsentrert i Asia gjør at industrien i hovedsak er avhengig av kull og gass til elektrisitet og varme. Fortsetter vi som før, kan vi forvente en økning i utslippene av drivhusgasser på nesten 50 prosent innen 2030.

Brenner et lastebillass i sekundet

Men utslipp av drivhusgasser er langt fra hele problemet. I tillegg kommer et enormt forbruk av vann, massivt utslipp av mikrofiber og storet materialsvinn i produksjonen. Noen nøkkeltall:

  • Tekstilindustrien står for 8 % av globale utslipp av drivhusgasser
  • Industrien slipper ut slipper ut mer enn flytrafikk og sjøfart til sammen
  • Moteindustrien produserer 20 prosent av verdens avfallsvann
  • Industrien forbruker 93 milliarder kubikkmeter vann årlig
  • Det krever 7000 liter vann å produsere ett par jeans
  • Et lastebillass med klær brennes eller kastes hvert sekund
  • En halv million tonn mikrofiber slippes ut i havet årlig, tilsvarende 3 millioner fat olje

Ifølge arbete.se blir dessuten om lag 87 prosent av tekstilfibrene til klesproduksjon brent eller kastet. Ifølge FNs miljøorgan forårsaker tekstilfarging og - behandling en femdel av all vannforurensing fra verdens industrier.


Kjøper 60 prosent mer klær

Så Asia har skylda? Tja - her er vi nok alle litt ansvarlige.

Ifølge McKineys årsrapport om moteindustrien, The State of Fashion, viser nye analyser at en gjennomsnittsperson i dag kjøper 60 prosent flere klær enn for 15 år siden. Samtidig beholder vi klærne bare halvparten så lenge som før.

I snitt brukes et plagg bare ti ganger (!) før det kastes, ifølge arbete.se. Vårt «fotavtrykk» som forbrukere inkluderer alle momentene over pluss transport til utsalgene.


Etterspørselen etter klær forventes å stige med to prosent i året, mens antall ganger vi bruker plaggene har falt med en tredel siden starten av 2000-tallet. Raskere og mer effektive produksjonssykluser ga en fordobling av klesproduksjonen fra 2000 til 2014.

Alle disse faktorene peker mot et stort behov for en mer etisk bevisst og sosialt holdbar klesproduksjon, melder UNCTAD, som i sin artikkel nevner at flere klesprodusenter har gode initiativer for bærekraftig produksjon.

- Fly betyr mer her


Tallene fra FN virker fornuftige, synes Borgar Aamaas, seniorforsker i Cicero, men flytrafikk betyr mer her, fremholder han:

- Det er mye fokus på luftfart, men dette er en liten utslippssektor (det samme med skipsfart), mest fordi bare knappe 20 prosent av verdens befolkning har flydd. Om vi skulle ha sett på nordmenns utslipp, vil flyreisene ha større vekt enn klærne, sier Aamaas.

I en rapport fra 2012, "The Carbon Footprint of Norwegian Household Consumption 1999–2012", publisert i Journal of Industrial Ecology, analyserte tre forskere, blant dem Kjartan Steen-Olsen ved NTNU, karbon-avtrykket (carbon footprint) blant norske forbrukere. Analysen viste at klær er nummer tre blant sektorene der nordmenn bidrar mest til utslipp av karbondisoksyd, men at transportsektoren er dobbelt så utslippstung.

- En liter drivstoff utgjør om lag tre kilo CO2. En gjennomsnittsnordmann slipper ut ti tonn CO2 i året, sier Aaamaas.

Rike forurenser mest

2012-rapporten viser at forbruket på transport utgjør omtrent 95 gram CO2 per krone, og klær omtrent 50 gram.

Mens halvparten av «fotavtrykket» i transport skyldes direkte, personlig forbruk, skjer avtrykket fra de andre sektorene indirekte. Dette er fordi store deler av den industrielle produksjonen ikke foregår i Norge. Det gjelder både kles- og møbelindustrien, som faktisk er nummer to av sektorene med størst avtrykk blant nordmenn, etter transport.

Analysen fra 2012 viste også at den mest velstående delen av befolkningen har fem ganger så høyt «fotavtrykk» som den fattigste, men fire ganger så høyt forbruk. En plausibel forklaring er at velstående forbrukere flyr mer.

- En åpenbar klimaversting

- Det er ingen tvil om at klesindustrien er en åpenbar klimaversting. Samtidig hersker det tvil om hvilke forbruksområder som har det største klima- og miljøavtrykket, sier Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender.

Hun refererer til en rapport fra Nordisk ministerråd 2015 der det hevdes at tekstilindustrien er det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet i EU, etter bolig, transport og mat, og til Ellen Macarthur foundations «growth within» rapport, der en annen referanse til bolig, transport og mat viser dette som de tre mest belastende forbruksområdene i Europa, som til sammen skal tilsvare ca 80% av ressursbruken.

- På et globalt nivå er trolig miljø- og klimaavtrykket fra tekstil- og skoindustrien enda større enn den omtrentlige fjerdeplassen den har fått tildelt i Europa, sier Bakken Riise.