Den seneste rapporten fra FNs klimapanel har virkelig fått alarmklokkene til å ringe. Rapporten har satt fart på den norske debatten, der synspunktene som ventet er svært sprikende.

Fremskrittspartiet har i lang tid vært motstander av ensidige norske klimatiltak, som de mener har minimal betydning for de globale utslippene. På spørsmål om hvor alarmerende rapporten er, svarer Frps første nestleder Ketil Solvik-Olsen slik:

- Jeg registrerer at den er veldig alarmerende og vil by på store utfordringer. Men det som bekymrer meg mest, er reaksjonene på venstresiden. De vil fase ut og legge ned oljenæringen og flytte ut norsk industri.

Les også: Slik skal Gunhild Stordalen overtale verden til å ta klima seriøst: – Det har vært en hjemme alene-fest

Dårlig bidrag

- Men det vil bare forsterke klimautslippene og svekke vår mulighet til å påvirke dem. Det er det dårligste bidraget av alle.

- Hva begrunner du den med?

- Bakgrunnen er at kullforbruket har økt i Europa og ikke gått ned som man trodde. I Kina har utslippene økt dramatisk, og i rene CO2-utslipp slipper Kina nå mer ut per innbygger enn i Norge, hevder Solvik-Olsen.

Han viser også til at den norske miljøbevegelsen selv har uttalt at det er mer enn nok med olje og gass i verden. Hvis Norge faser ut sin produksjon, vil bare noen andre ta opp hansken.

Les også: Høyresidens flåsete og farlige klimaretorikk

Ensidig

- Så rapporten bør ikke endre norsk oljepolitikk?

- Rapporten bør endre Norges tilnærming. Holdningen har i altfor lang tid vært ensidig i den forstand at bare Norge reduserer sine utslipp, vil andre land følge etter. Men Kina har altså hatt en eksplosiv vekst i sine utslipp.

- Så lenge det ikke er en global CO2-avgift, vil den norske konkurranseevnen svekkes til fordel for land som Kina, Russland og Saudi-Arabia.

Solvik-Olsen mener norsk klimapolitikk er blitt til en nasjonal konkurranse om å ha flest mulige kjøttfrie dager og flest mulige utslippsfrie soner i byene.

- Samtidig er det ingen restriksjoner på kull og gass i andre deler av verden, sier den tidligere samferdselsministeren.

Prestisje

Solvik-Olsen peker på at Tyskland har lagt ned prestisje i å ferdigstille gassrør til Russland og dermed lagt seg ut ned USA. Han sier det viser at Tyskland i realiteten ikke har tenkt å fase ut sin gassproduksjon, men derimot brukt titall milliarder på ny infrastruktur.

- Vi bør bekymre oss for at Russland får økt makt, mens vi får redusert makt i dette markedet. Den norske klimapolitikken reduserer vår innflytelse i verden, mens de økte utslippene overføres til «bandittstater».

Både MDG og AUF har tatt til orde for at vi bør avvikle norsk oljeproduksjon innen en viss dato. Ikke overraskende er Solvik-Olsen fullstendig mot et slikt standpunkt. Inntektsargumentet veier sterkt. Oljenæringen bidro i fjor med om lag 250 milliarder kroner i inntekter til staten.

Les også: Fersk rapport viser at Norge er en av verstingene når det kommer til tiltak som forverrer klimakrisen

Virkelighetsfjerne

- 250 milliarder kroner tilsvarer 2,5 ganger samferdselsbudsjettet. Å tulle med dette vil få enorme konsekvenser og er en ren symbolpolitikk, sier en syklende Solvik-Olsen.

- Partiene som sier at en utfasing kan skje uten konsekvenser for sysselsetting og produksjon, er fullstendig virkelighetsfjerne. Og hvis folk ikke føler trygghet for arbeidsplasser, vil de ikke føle noe for miljøet.

Frps nestleder mener venstresiden er velmenende, men politikken de fører er ganske farlig.

Flere partier på venstresiden vil blant annet stoppe tildelingen av nye konsesjoner. Solvik-Olsen avfeier dette med at det er å overføre mer makt til land som Russland. Det bidrar dermed til færre energivennlige løsninger.

Ingen søvn

Solvik-Olsen var samferdselsminister i Solberg-regjeringen i nesten fem år fra oktober 2013. Han avviser SV-leder Audun Lysbakkens påstand om at Erna Solberg har sovet i åtte år i klimapolitikken.

- Utslippene økte de åtte årene SV satt i regjering, nå er de blitt vesentlig lavere. Frp har oppnådd en vesentlig bedre klimapolitikk enn SV. Vi har fått firedoblet bevilgningene til kollektivtrafikk i byene og økt satsingen på fornybar energi.

- Det er løsningen, ikke å legge ned energiproduksjonen i Norge når den «popper» opp i andre land. Hadde det vært for lite tilførsel av olje og gass i verden, ville venstresidens argumenter vært holdbare. Men så lenge de selv sier det er for mye olje og gass, holder ikke argumentet mål.

Det ligger an til et regjeringsskifte til høsten, selv om det rødgrønne alternativet i dag er uklart. Men uansett vil Arbeiderpartiet være en sentral del av den nye regjeringsplattformen.

Les også. Klodens ressurser for i år er allerede oppbrukt – Norge høyt opp på forbruksliste

Delt

- Tror du en rødgrønn regjering med Ap i førersetet vil endre på oljepolitikken?

- Utfordringen for Arbeiderpartiet er at de er veldig delt, det har vi sett de siste årene under Jonas Gahr Støre. Den mest radikale gjengen i partiet har gått til SV og MDG, men det er fortsatt mange radikale igjen. Jeg vet de i regjering vil lene seg på SV og MDG, svarer Solvik-Olsen.

Han sier det også er krefter i Senterpartiet som trekker i denne retningen. Blant annet har andre nestleder Anne Beathe Tvinnereim i en debatt svart at hun vil avvikle norsk oljeproduksjon innen 2050.

- Ola Borten Moe har det stikk motsatte synspunktet, men mange av de gamle ringrevene i Senterpartiet vil fase ut norsk oljeproduksjon. Dette blir gjenstand for en hestehandel, spår Solvik-Olsen.

Uetisk

Tyngdepunktet i LO er de senere årene også forskjøvet. Tidligere var Fellesforbundet det tyngste forbundet, et forbund som har mange medlemmer i konkurranseutsatte næringer. Nå er derimot Fagforbundet det desidert største særforbundet.

- Jeg har vært med på noen interne debatter de har hatt før vi skal i salen til den offentlige debatten. Her har Fagforbundet diskutert hvilke fordeler de skal legge inn i medlemskapet. De har hevdet at en drivstoffrabatt er uetisk, fordi det oppmuntrer til økt olje- og gassforbruk.

- Fagforbundet her en helt annen logikk gjennom sine trygge og offentlige arbeidsplasser enn det Fellesforbundet har, sier Solvik-Olsen.