Nettavisen har tidligere skrevet om arbeidsvilkårene for ungdommer og mindreårige på Tusenfryd. To ansatte, en 16-åring og en 18-åring har fortalt om regelbrudd og kritikkverdige arbeidsforhold i parken. Når været er dårlig, kan de fremmøtte bli sendt hjem med én times lønnskompensasjon.

Parken pålegger ungdommene inntil 24 timer med obligatorisk opplæring hver sesong - det gjelder selv om ungdommen har jobbet året før. Under opplæringstiden får ungdommene halv lønn.

Ansatte Nettavisen har snakket med forteller at de ofte ikke vet når de har pause. Deler av pausen må brukes til å gå til og fra pauserommet, dermed blir den egentlige pausen langt kortere enn halvtimen som blir trukket fra lønna. De opplyser at enkelte ledere legger til noen minutter, men at det ikke dekker opp for at de likevel bruker en ubetalt pause til å gå gjennom parken.

Tusenfryd bekrefter reglene (se lenger ned i saken), men avviser kritikken.

Ungdommene sier til Nettavisen at de føler seg utnyttet av Norges største fornøyelsespark. Tusenfryd møter også sterk kritikk fra fagforeningen og arbeidsliveksperter.

– Tusenfryd må skjerpe seg og følge arbeidsmiljøloven. De har vært ute i hardt vær før. Historiene som kommer frem i Nettavisen gjør ikke omdømmet noe bedre. Nå må de rydde opp, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt i Telemark.

Les også

«Bjørns» (18) kontrakt på Tusenfryd bryter med regelverket

Må bruke pausen på å jobbe

– De som jobber på Tusenfryd er veldig lei, og det går utover parken også, sier 18 år gamle «Bjørn» til Nettavisen. Han vil ikke at vi skal identifisere ham, i frykt for konsekvenser for fremtidige jobber.

Hver sesong fra april til oktober er Tusenfryd arbeidsgiver for mer enn 700 barn og ungdommer. 18-åringen er én av dem som sørger for at familier og barn får en minnerik dag i parken.

Når arbeidstiden er åtte timer har «Bjørn» etter arbeidsmiljøloven krav på 30 minutters spisepause. Dersom de arbeider 5,5 timer har de krav på en pause. Pausen er ikke betalt.

I løpet av arbeidsdagen kommer det en avløser, som tar vakten hans i 30 minutter. Når «Bjørn» forlater posten sin og går til pauserommet, noteres tidspunktet - innen 30 minutter må han være tilbake.

Ifølge Wikipedia er Tusenfryds areal 58.000 kvadratmeter. Avstandene til pauserommet kan derfor være store, siden det ligger ved inngangen til parken.

Det tas ikke nødvendigvis hensyn til, ettersom «pause-taksameteret» går fra øyeblikket du går fra ditt arbeidssted i fornøyelsesparken.

Les også

Tusenfryd betaler ungdom 52 kroner i timen: – Utnytter barn og unge

Pausen kan komme når som helst

Ungdommene og ansatte i parken bærer enten uniform eller kostyme. Det er forventet at man på vei til pauserommet fortsatt yter service.

«Bjørn» forteller at han ofte må ta seg av besøkende på veien mot pauserommet. Da besvarer han spørsmål eller andre tjenester som en del av servicen i parken. Gåturen mot lunsjlokalet tar derfor lenger tid enn nødvendig. Nettavisens kilde sier han har tatt tiden han bruker fra post til pauserommet med stoppeklokke. Vi blir også vist ruta på Google Maps.

– Det tar i overkant av åtte minutter hver vei til og fra pauserommet. I prinsippet jobber jeg i pausen uten å få betalt, sier «Bjørn».

Har du en historie om et arbeidsforhold eller en arbeidskontrakt du ønsker å dele? Ta kontakt med journalist Lena-Christin.Kalle@nettavisen.no

Ifølge 18-åringen skal enkelte ha fått lenger pause i år, enn tidligere sesonger, som følge av at deler av pausen går med på å ta seg gjennom parken. Likevel sier «Bjørn» at det fortsatt er påkrevd å være svært nøye med pausetiden.

– Hvis noen tar lenger pause enn avtalt, går det ikke opp for avløserne, og man bidrar indirekte til at en kollega mister pausen sin den dagen, sier han.

Han understreker at det ikke er et fast tidspunkt for pause på de ulike vaktene.

– Enkelte ganger får man ikke pause før mot slutten av dagen. Da har du egentlig ikke bruk for den lenger, sier han.

Les også

Tusenfryd betaler barn 50 kroner i timen: – Utnytter barn og unge

– Du får ikke lov til å sitte

«Bjørns» erfaring bekreftes av 16 år gamle «Kari». Tenåringene forteller at mange av de ansatte ungdommene er misfornøyd med ordningen. Av hensyn til eventuelle konsekvenser for fremtidige arbeidsforhold fremstilles også «Kari» anonymt.

– Pausene er veldig skjevt fordelt, noen ganger kommer de med en gang i løpet av en arbeidsøkt, forteller 16-åringen.

«Kari» forteller at hun jobbet på en avdeling i nesten åtte timer uten pause i fjor. Ved de fleste postene er det påkrevd at de står oppreist hele dagen.

– Du får ikke lov til å sitte, du får ikke lov til å lene deg inntil vegg, bord eller at det på annen måte ser ut som du slapper av, sier hun.


Reglene er ifølge Nettavisens kilder muntlige, og ikke fastsatt i kontrakten.

Ifølge informantene får de tilsnakk av leder, og til slutt kan man ende med å bli innkalt til samtale, forteller ungdommene.

Drevland Lund i Rødt mener behandlingen av de unge arbeidstakerne er uhørt. Han mener det høres ut som ungdommene i parken er utsatt for et heftig press på jobb

– Pausene burde vært betalt hvis det er såpass mange hindringer i veien for å nyte den, uttaler han.

– Hva vil dere gjør for å bedre vilkårene for arbeidstakerne på Tusenfryd?

– Rødt vil ha strengere sanksjoner mot arbeidsgivere som bryter ansvaret sitt. Det må slås hardt ned mot dem som bryter regelverket, sier han, og tilføyer:

– Vår beskjed til unge folk er at de må organisere seg og på den måten få mer informasjon om rettighetene sine. Dette burde kommet mer inn i skoleopplæringen, sier han.

Lurer du på hvilke rettigheter du har som ung arbeidstaker, ta kontakt med LOs sommerpatrulje på telefon; 416 16 666. Eller e-post: sommerpatruljen@LO.no.


Les også: Reagerer med avsky mot Tusenfryd: - Ingen skam å snu

– Håper Tusenfryd rydder opp

Sindre Hornnes jobber som ungdomsrådgiver i LO. Han forklarer at reglene er klare.

– Hvis du må være tilgjengelig for arbeidsgiver og yte service i pausen, skal pausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også. Arbeidsgiver må finne en løsning for at de ansatte har fullt fri i pausene, sier han.

Fagforeningen, Norsk Arbeidmandsforbund, har ansvaret for de fagorganiserte på Tusenfryd. Karina Veum er ungdomssekretær i forbundet. Hun synes det er bra at pausene er organisert med avløsere.

– Utfordringen kommer når de i praksis er tilgjengelige for arbeidsgiver under hele pausen, og heller ikke kan forlate arbeidsstedet. Min tilbakemelding til Tusenfryd vil være at her kan de få på plass en bedre ordning, eller potensielt sørge for at pausen faktisk kan begynne når man er på pauserommet, sier Veum.

Veum i arbeidsmandsforbundet sier at deres beskjed til Tusenfryd er at fornøyelsesparken har et betydelig forbedringspotensial.

– Vi håper at når dette blir fremlagt, så rydder Tusenfryd opp.

– Vil dere selv ta affære overfor fornøyelsesparken?

– Vi er kjent med bruddene på tariffavtalen de har med oss, og forholder oss her til normalsaksgang, sier Veum og tilføyer:

– Jeg vil råde ungdom til å sette seg inn i rettighetene sine, og fagorganisere seg uansett hvor de skal jobbe. Tusenfryd har, basert på informasjonen vi har fått, et forbedringspotensial slik jeg ser det, men som alle andre må de få muligheten til å ordne opp eller håndtere dette når det kommer frem. Tusenfryd er en stor arbeidsgiver, og spesielt for unge mennesker i sommerjobber, og de er ofte unge menneskers første møte med arbeidslivet, så det er bare å håpe at det her blir ordnet opp for sommervikarene, sier hun.

Tusenfryd: – Vi tar ansvaret alvorlig

– Aller først vil jeg understreke at hvis det inntreffer noe på vei til pause som den ansatte må håndtere, og de ikke får startet pausen som planlagt, utviser vi naturligvis skjønn, så lenge den ansatte bare gir beskjed til sin leder om dette.

Det sier Silje Myrseth, HR-ansvarlig på Tusenfryd. Hun bekrefter at pausene i parken avvikles ved hjelp av pauseavløsere. Det skal sikre at alle ansatte skal få den pausen de har krav på i et hensiktsmessig tidsrom basert på vaktens start- og sluttid, får vi forklart.

– Ungdommene vi har snakket med hevder at de aldri vet når man får pause, og at det hender at den kommer helt mot slutten av dagen? Hvordan vil du kommentere påstanden?

– Unntaksvis på dager med uforutsigbart stort gjestevolum, kan det ha forekommet avvik hvor pauser har blitt forskjøvet. Vi forsøker alltid å sørge for tilpasset bemanning til ulike gjestevolum for å ivareta både arbeidsforhold for ansatte og opplevelse for gjesten. Vi er opptatt av å følge opp lederne på at ansattes rettigheter ivaretas på en god måte, sier hun.

– Hvordan kommenterer du at ungdommene er i karakter og uniform og dermed må ta seg av gjester i starten og slutten av pausen sin?

– Det er riktig at vi oppfordrer ansatte til å ta hensyn til innspill fra gjestene når vi beveger oss i parken. Igjen: dersom dette i enkelttilfeller påvirker den ansattes pausetid, utvises naturligvis skjønn. Pausetid vil selvfølgelig justeres så lenge den ansatte bare gir tilbakemelding på dette til sin nærmeste leder, sier HR-sjefen.

Når det gjelder at de ansatte ikke får stå, lene seg mot noe eller spise under arbeidstiden, svarer hun slik:

– Generelt er det slik at når våre ansatte er på jobb forventer vi at de utfører sine arbeidsoppgaver best mulig, og at de fremstår som godt vertskap for våre gjester. Vi ønsker derfor ikke at de skal bruke mobiltelefon unødig, sitte henslengt eller spise mat foran gjestene, da vi mener det fremstår som lite gjestefokusert.

– Hvordan håndhever dere disse muntlige reglene, hva er konsekvensen hvis man bryter regelverket? Ungdommene sier de får en muntlig advarsel ved overtredelse? Stemmer det? Har noen blitt oppsagt på dette grunnlaget?

– Vi ønsker å gi våre unge ansatte så god veiledning vi kan i å sikre våre gjester en så god opplevelse som mulig. På samme måte som de får positive tilbakemeldinger på gode håndteringer i møte med gjestene, er det et ledd i vår medarbeiderutvikling at de også får konstruktive innspill dersom vi mener deres atferd bryter med en normalt god serviceinnstilling, sier HR-sjefen, og legger til:

– Muntlige og skriftlige advarsler bruker vi kun ved mer alvorlige overtredelser på jobb. Vi har svært sjelden oppsigelser av sesongansatte, men jobber heller med mål om få til en forbedring, sier hun.

– Hvordan ser dere på dere selv som arbeidsgiver for barn og ungdom?

– Vi er en av Norges største arbeidsplasser for ungdom og tar ansvaret det medfører på alvor. Vi opplever selv at vi har gode og ordnede forhold. Vi har årlige besøk av LOs sommerpatrulje, uten at de har funnet noe som tilsier noe annet. Det betyr ikke at også vi helt sikkert kan bli bedre på enkelte områder.