Gå til sidens hovedinnhold

Folk flytter fra bygda og til byene der de får bedre jobber og gjør mer nytte for seg

Norske byer fortsetter å vokse, og Oslo-området er en magnet. Heldigvis.

Hver gang Statistisk sentralbyrå analyserer flyttestrømmer, så blir det alvor og bekymring i Senterpartiet. Problemet er at folket ikke oppfører seg slik politikerne vil, men velger sine egne veier.

Folketallet i mange utkantskommuner er «reddet» av innvandring og bosetting av asylsøkere, mens bygdas ungdommer tar utdannelse og flytter til storbyene for å få jobb

- Mange av kommunene med særlig høy vekst befinner seg rundt de store byene. De fem kommunene med høyest fremskrevet vekst tilhører alle Viken fylke, og har en vekst på over 30 prosent mot 2050, er konklusjonen.

- En sentralisering som jeg mener vi må gjøre alt vi kan for å stanse, skriver SP-leder Trygve Slagsvold Vedum i et leserinnlegg.

Les det her: Oppland skal utvikles, ikke fraflyttes

- Hvis vi vil, kan vi utvikle hele det vakre landet vårt. Vi kan gi hver eneste av oss frihet og mulighet til å bo og jobbe der vi vil, er oppfordringen til Slagsvold Vedum.

Jeg er enig i målsetningen om å ha frihet til å bo og jobbe der vi vil, men i motsetning til Senterparti-høvdingen tror jeg det for mange handler om å bo i byen.

Les også

Så mange blir vi om ti, tjue og tretti år: Sjekk din kommune her

Senterparti-lederen tror at folk helst ønsker å bo på landet, mens flyttestrømmene viser noe helt annet. Folketallet i mange utkantskommuner er «reddet» av innvandring og bosetting av asylsøkere, mens bygdas ungdommer tar utdannelse og flytter til storbyene for å få jobb.

Les mer: Voksende byer og aldrende bygder

Når man hører på svartmalingen, så er det ikke så rart. I bildet som tegnes av Nord-Norge fremstilles landsdelen fra tid til annen som offer for høyrekreftenes brent jord-taktikk, mens det over tid er sterk vekst og levende næringsliv i byer som Tromsø, Alta og Hammerfest.

Statistisk sentralbyrå deler kommunene i seks klasser av sentralitet. I de tre mest sentrale klassene øker 99 prosent av kommunene, mens halvparten av kommunene i de tre minst sentrale kommuneklassene ikke får tilsvarende vekst.

De gamle blir igjen, og resultatet blir at det i stadig flere fylker blir flere som er 65 år og eldre, enn det er unge under 19 år. Trygve Slagsvold Vedums hjemfylke Innlandet er en versting, der er de eldre allerede i flertall.

Hvor vil folk flytte?

  • Oslo øker fra 693.000 til 901.000 innbyggere.
  • Kristiansand skal opp fra 112.000 til 132.000.
  • Stavanger-regionen får sterk vekst, særlig i nabokommunene.
  • Trondheim skal øke folketallet fra 205.000 til 239.000 innbyggere.

Hvis man antar at folk stort sett vet sitt eget beste, så ønsker de altså å flytte fra bygda til byen.

Les mer: Her kan du se på flyttestrømmer og aldererssammensetning

Men er det en ulykke at folk flytter til byene?

Ikke økonomisk, i hvert fall.

Statistisk sentralbyrå har fordelt alt vi produserer i dette landet (brutto nasjonalprodukt) ut på de ulike fylkene. Hvis man setter gjennomsnittet per sysselsatte til 100, så er det bare Oslo-regionen, Stavanger-regionen og Bergens-regionen som ligger over snittet. Dårligst produktivitet har innlandsfylkene i Sør-Norge.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum sier ofte at de vil ta hele landet i bruk, men det er ikke alltid like klart om de vil ta alle innbyggerne i landet i bruk.

Ser vi på folks egne preferanser, så tyder flyttestrømmene på at de heller vil bo i byen enn på bygda. Og ser vi på statistikken, så er de mer produktive i byene.

Å snu flyttestrømmen kan vise seg like vanskelig som å få vannet til å renne oppover - bare spør tyranner som har forsøkt å tvinge folk til landsbygda, med forferdelige resultater.

Der er ikke Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum, heldigvis.

Han er bare så inderlig overbevist om at folk aller helst vil bo på landet.

PS! Hva mener du? Er det viktig å snu flyttestrømmen slik at flere velger å bo i distriktene, eller er dette en fjern drøm som aldri blir realitet? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken