CARL BERNERS PLASS (Nettavisen Økonomi): Det er noen måneder til kommunevalget, men det nye partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) har allerede skapt politisk storm.

- De har allerede hatt påvirkning, uavhengig av hvor store de blir i valgene til høsten. Alt nå bakker andre partier nå ut av byutviklingspakker, sier valgforsker Bernt Aardal, ved Universitetet i Oslo, til Nettavisen Økonomi.

I Bergen kan partiet, etter meningsmålingene å dømme, ligge an til å bli det største partiet. Aardal påpeker at de ikke trenger så voldsomt stor oppslutning for å endre det politiske landskapet.

- Dette forrykker balansen mellom de andre partiene. Vi har sett dette tidligere også. I Oslo kom Rødt inn som støtte, og MDG hadde litt i overkant av 8 prosent ved forrige valg. De har fått langt større innflytelse enn oppslutningen tilsier, sier Aardal.

Han sammenligner den politiske slagkraften i bompengesaken med en virvelvind:

- Plutselig begynner det å virvle rundt og tilta i styrke. Det slår ned her og der og skaper sjokkbølger inn i de etablerte partiene. Så får vi en gjensidig forsterkende spiral.

I en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen, svarer fire av ti at de vurderer å stemme på såkalte «bompengepartier» ved høstens valg.

- Ikke flertall for dagens politikk

Vi møtte partiets førstekandidat i Oslo, Bjørn Revil, ved Carl Berners Plass, 150 meter fra en av de nye bomstasjonene. Se intervju øverst i saken.

- Hvorfor skal man stemme på dere?

- Vi har vanlige mennesker med vanlige jobber på lista. Jeg tror vi er flinkere til å lytte til dem enn de andre partiene. Det er viktig for oss med åpenhet og debatt. Det blir spennende å se neste meningsmåling - jeg tror ikke det er politisk flertall for dagens politikk, som er besluttet over hodene på vanlige folk.

- Hvorfor er bompengesaken så spesiell at den fortjener et parti?

- Den gjør en stor inngripen i folks økonomi og liv. For noen familier kan regningen for bompenger og parkering komme opp i 40.000 kroner i løpet av et år.

- 40.000? Hvordan har dere kommet til det tallet?

- Det er ikke lenger pris på bomstasjonene, og ikke lett å regne ut for folk. 40.000 er noe en barnefamilie fortalte meg. De regnet med litt over 100 kroner dagen for deres aktivitetsnivå, og da blir det noe sånt årlig.

- For de fleste vil nok kostnadene bli 20 000 til 30 000, men det er jo fortsatt en netto månedslønn for mange. Da kommer beboerparkering og annen parkering, samt drivstoff og årsavgift, i tillegg. Beløpene vil jo variere veldig ut fra hvilket behov man har.

Se intervju:

Håper på 15 prosent

- For mange blir det billigere å kjøre til byen, for eksempel de som bor i Oslo utenfor Osloringen?

- Gjør det? Mange må innom to bomringer, og må betale begge veier, for eksempel etter fritidsaktiviteter eller besøk på et sykehjem. Og mange får en ny ring de må gjennom ved bygrensa. I tillegg er mange av bommene plassert rett innenfor innfartsparkeringene til tog- og t-bane-stasjoner, som Rosenholm på Kolbotn. Parkeringsplassene fjernes. Det koster fort 100-150 kroner å besøke en slektning - vi synes det er urimelig.

- Er bompenger viktigere enn andre lokalsaker som eldreomsorg og barnehagetilbud?

- Vi har et bredt program med mange miljøspørsmål. Jeg har selv skrevet bøker om Marka, og sykler masse. Det trenger ikke å være en motsetning mellom disse sakene. Men når de fjerner parkeringsplasser ved sykehjem, blir det galt.

- Hva tror du er en realistisk oppslutning i valget?

- Vi ligger på 25 prosent i Bergen. Oppslutningen økte kraftig etter at bomstasjonene kom. Kanskje vi kan håpe på 15-20 prosent i Oslo? Jeg håper vi kan få tillit av velgerne til å endre en del ting.

- Frp er mot alt de har vedtatt

- Hvor på høyre-venstre-aksen hører dette partiet hjemme?

- Vi er blokkuavhengige og ikke et høyrepopulistisk parti! Men vi tror at kommunenes økonomi kan driftes bedre, for det virker som om pengebruken ikke er effektiv. Vi er ikke fornøyd med det sittende byrådet. Så får vi søke oppslutning og se hvem som vil samarbeide med oss. Jeg tror det er mulig å få et flertall for en annen politikk.

- Dere kan fort havne i en vippeposisjon - hva synes du om Frps bompengepolitikk?

- Frp har stemt for Nasjonal transportplan og Oslopakke 3. Saken ble raskt behandlet i Stortinget like før ferien i fjor, og det var Frps Kenneth Svendsen som var saksordfører. Nå er de plutselig imot det de har vedtatt, men det gjelder jo alle de andre partiene også, så det kan virke som om vi allerede har påvirket litt.

- Veiprising er en dårlig løsning

- Hva med Støre, som vil ha veiprising?

- Støre, Rødt og Høyre har snakket om GPS-prising, men det er en dårlig løsning som overvåker all bilkjøring meter for meter.

- Dere vil rive alle bomstasjonene?

- I utgangspunktet, men den indre Oslo-ringen må bort først. Vi vil ha alle bommene vekk på sikt. Veiene er jo nedbetalt - det er til og med en bomstasjon på Mosseveien, som var nedbetalt omtrent før krigen! Veier er et fellesgode som bør betales av staten.

- Hvordan skal veiutbygging og kollektivtransport finansieres hvis vi fjerner bom-inntektene, som er stipulert til 13 milliarder kroner i året?

- Jeg vil ikke gå i detalj på dette, men det er åpenbart at vi kan få til mye med bedre økonomistyring. Ta for eksempel regnskogfondet, som har kostet 23.5 milliarder uten at det har skapt noe som helst av ny regnskog. Det bør være mulig å få til dette med skattepengene.

- Hinsides dyre sykkelfelter

- Hvilke veiprosjekter skal droppes når inntektene blir borte?

- I Frankrike har de mange bomveier, men plikter å ha en alternativ rute som er uten bompenger. Det samme gjelder i Italia. EU-regler tillater ikke bomveier uten at det finnes gratis omkjøringer. Disse landene har ikke bedre økonomi enn oss! I Finland og Sverige får de også til storstilte infrastrukturprosjekter uten å kreve inn bompenger. Og hvorfor skal kollektivtilbudet i Oslo være så dyrt og dårlig selv om 98 prosent av bompengene i byen går til dette formålet?

- Er du imot at Oslo bygger sykkelveier?

- Det er en misforståelse, hvor man blander sykkelvei og sykkelfelt. Det går for eksempel en utmerket sykkelvei her fra Carl Berner, som er helt atskilt fra bilveien. Vi er imot at det bygges sykkelfelt som i liten grad brukes - og at det bygges sykkelfelt utelukkende for å fjerne parkeringsplasser. Det skal bygges sykkelfelt for 13,5 milliarder. Det er helt hinsides dyrt! Det er mulig å tilrettelegge for sykkeltrafikk uten å fjerne alle parkeringplasser.

- Bruker millionene som vekslepenger

- Hvordan skal kollektivtransport og sykkelveier finansieres uten bompenger?

- Det bør være en offentlig oppgave å få til dette. Når NSB fjerner barnetilbudet, blir det dyrere å ta tog enn før, mens det vi trenger er billig tog og buss. Vi kunne kuttet på pengebruken, som å bruke 118 millioner på å feire Oslo som miljøhovedstad.

- Politikerne skjønner ikke at en million er mye penger. De bruker millionene som vekslepenger.

- I partiprogrammet står det: “Miljøbelastningen fra veitrafikk i Oslo øst bør reduseres ved bygging av ny E6 og E18 utenfor Oslo” . Samtidig skal dere rive bommene. Hvor er finansieringen av en ny E6, og hvilken strekning snakker vi om?

- Trafikken på E6 sørfra bør flyttes til å gå langs Øyeren og inn i Romerike. Da vil vi få tungtransporten bort fra Oslo øst og Groruddalen. Vi er hovedstaden i Norge, og dette må være mulig. Vi har jo andre prosjekter, som den fergefrie E39 på Vestlandet, til prisen av et helt statsbudsjett! Det er helt åpenbart samfunnsøkonomisk ulønnsomt!

- Mer fra partiprogrammet: “Det skal legges press på sentrale myndigheter slik at de tar mer av kostnadene i forbindelse med utbygging og vedlikehold av veier. Dette bør gjøres ved at en langt større del av bilrelaterte avgifter går til veiprosjekter”. Hva skal nedprioriteres når veiene skal opp-prioriteres?

- Offentlige midler må brukes mer effektivt. Sverige og Finland får det til, og vi bygde jernbane og veier i Norge i en tid da vi hadde mye mindre penger enn nå. Er det noe som trengs til vanlige folks liv, er det alltid pengemangel, mens man alltid finner penger til politikernes prestisjeprosjekter.

- Hvilke prosjekter tenker du på da?

- For eksempel regnskogfondet, omleggingen fra FM til DAB, nødnettet, dataskandalene i NAV og nå sist, tilbakekjøpet av sykehustomter til skyhøy pris.

- Kollektivprisene må ned

- I programmet deres står det: “Sykkelveier bør kun etableres der det er tilstrekkelig trafikkgrunnlag. Rødmalte sykkelfelt som i liten grad benyttes kan tilbakeføres til parkeringsareal til glede for beboerne i området”. Hva er tilstrekkelig grunnlag?

- Det er noen sykkelfelter som helt klart brukes altfor lite. Det er jo lite sykling om vinteren, mens MDG likevel budsjetterer med miljøskadelig salting som ødelegger asfalten, for å ha vinteråpne sykkelfelter. Det er litt bakvendt.

- “Pensjonister og uføretrygdede skal få bruke kommunens kollektivtilbud vederlagsfritt”, står det i programmet. Hva skal dette koste kommunen?

- Det vet jeg ikke. Men man må senke prisene på kollektivtransport i Oslo.

- Ikke urimelig reaksjon

Valgforsker Bernt Aardal synes ikke det er gitt at FNB blir like stort i Oslo som i Bergen. Det er likevel endel markante endringer som tilsier at de vil få endel stemmer, tror han:

- Det nye for Oslo nå er jo at at endel som ikke har betalt bompenger tidligere, nå må betale. Dette er beskjedne beløp, men det kommer på toppen av andre innskrenkninger, som beboerparkering og at det er blitt dyrere og vanskeligere å parkere. Mange er positive til dette, men det er ikke urimelig at noen reagerer sterkt.

Saken har allerede påvirket de andre partiene, poengterer Aardal:

- Politikerne har fått kalde føtter, selv statsministeren har vært på banen. Selv med noen få representanter inne kan FNB havne på vippen. Det er ikke bare kjøttvekta som avgjør politisk innflytelse i et kommunevalg.

- Hvorfor har akkurat denne saken så stor politisk slagkraft?

- Sammenlignet med mye annet er dette konkret og håndfast. Bompenger har vi hatt lenge, men de har tidligere gått til å betale veien man kjører på. Det nye nå er at man legger inn veldig store prosjekter som det er vanskelig å se slutten på. At bilister skal fiansiere sykkelveier og kollektivtrafikk, går kanskje litt på vei, men det er jo ikke slik vi vanligvis finansierer fellesgoder.

- Alle lekker

Økonomien har også betydning, mener Aardal. At bompenger dukker opp overalt, ikke bare i de store byene, men like gjerne langs E6-en til hytta eller svigermor, kan fort skape store merkostnader, påpeker han.

- Det er en betydelig skatteøkning for enkelte. Det kan fort dreie seg om 15-20.000 i året, noen har nevnt 50.000. Det renner over.

- Hvilke partier vil lekke mest til det nye partiet?

- Særlig målingene fra Bergen viser at det er Frp. Men også andre partier lekker. De fanger opp protester og misnøye fra ulike hold, mens de har skapt en kanal som er bedre organisert enn tidligere sånne bevegelser.

- Hvor stor er sannsynligheten for at vi får et nytt byråd med medlemmer fra det nye partiet?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Men det kan være at reaksjonen fra de etablerte partiene alene kan bidra til å dempe effekten av denne lista.