Gå til sidens hovedinnhold

Fondskonto

Fondskonto eller investeringskonto er et spare- og plasseringsprodukt der du selv bestemmer hvordan du skal plassere pengene ut fra en investeringsmeny.

En fondskonto fungerer slik at du har en egen konto, der du innenfor denne kan endre på sammensetning på fondskontoen. Endringer innenfor kontoen utløser ikke skatteplikt. Det er når du selger alt, eller deler av den at gevinsten tas til beskatning (eller tap fradragsføres).

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Hvilken avkastning du får på denne kontoen avhenger helt og holdent av avkastningen du får på de enkelte plasseringene på fondskontoen. Det er ingen minstegaranti på dette produktet.

Fondskonto selges under flere navn av de forskjellige selskapene som tilbyr dette. Navnet er avhengig av hvilket formål selskapet skal markedsføre. Hvis formålet er vanlig spare eller plasseringsprodukt selges det under navnene Fondskonto eller Investeringskonto. Hvis formålet er å markedsføre pensjonssparing er det litt flere navn, men det er alltid pensjon i navnet. Du kan se en oversikt over alle disse spareproduktene lenger ned.

Dette er de viktigste egenskapene

  • Du kan når som helst selge hele eller deler av fondskontoen
  • Du betaler ikke skatt av gevinster før du løser inn andeler på fondskontoen - du utsetter skatten
  • Du kan velge mellom flere alternative plasseringsformer som aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, bankinnskudd, og enkeltaksjer og andre børsnoterte papirer. Forskjellen er stor mellom de ulike fondskontoene på dette området.
  • Du kan når som helst gjøre fondsbytter, uten at dette koster noe.
  • Produktet trenger ikke koste noe ekstra. Det er flere som ikke tar et administrasjonsgebyr, men noen gjør det. De fleste tar heller ingen kjøpskostnader.
  • Du kan gjøre enkeltinnskudd, og lage spareavtaler.

Skatteregler

I 2018 var skattesatsen 23 prosent skatt på gevinst ved salg av andeler. Tap er fradragsberettiget

I 2019 ble det innført nye skatteregler. Den delen som inneholder aksjer beskattet som aksjefond. Skattesatsen er i praksis på 31,68 prosent, akkurat som med Aksjesparekonto. Den delen som er rentefond blir skattlagt med 22 prosent.

På aksjeandelen gis det skjermingsfradrag.

Den delen av fondskonto som er aksjefond har en verdsettettelsesrabatt på 20 prosent i 2018, og 25 prosent i 2019. Det betyr at denne delen verdsettes til 80 prosent av markedsverdien i 2018, og 75 prosent i 2019.

Les mer om fordelene og ulempene med fondskonto her.

Disse selskapene tilbyr dette produktet

Her er en oversikt over hvilke selskap som tilbyr dette produktet. Den viser hvilket navn dette produktet har, og de årlige administrasjonsomkostningene.

De årlige administrasjonsomkostningene er kostnader som utelukkende går til forvaltning av fondskontoen. Når du investerer direkte i enkeltfond, kommer fondets årlige forvaltningskostnad i tillegg. Hvis du plasserer pengene i en av spareprofilene, betaler du en egen kostnad for dette. Men da tilkommer det ikke kostnader i selve fondene som ligger under spareprofilene.

Det er fem selskaper som ikke tar noe for administrasjonen av fondskontoen. Det er da også helt avgjørende at det ikke belastes noen ekstra kostnader på kontoen for at det i det hele tatt skal være aktuelt å plassere penger på denne kontotypen.

Årlig adm Kjøps- Minste- Minste mnd
Selskap Produktnavn kostnad kostnader innskudd sparebeløp
Danica Pensjon Fondskonto 0,30% 0,50% 25 000 1 000
Danica Pensjon Flexipensjon 0,30% 0,50% 25 000 500
Danica Pensjon Investeringskonto kr 100 0,50% 25 000 500
DNB Investeringskonto 0,00% 0,00% 10 000 500
DNB PensjonsSpar 0,00% 0,00% 1 000 300
Gjensidige Fondskonto Link 0,00% 0,00% 300 300
Handelsbanken Fondskonto 0,35% 0,00% 500 500
Nordea Fondskonto 0,30% 0,00% 20 000 500
Nordea Pensjonskonto 0,30% 0,00% 0 0
Nordnet Investeringskonto Zero 0,00% 0,00% 0 0
SpareBank 1 Pensjonskonto 0,10% 0,00% 25 000 300
Storebrand Fondskonto 0,00% 0,00% 25 000 500
Storebrand Ekstrapensjon 0,00% 0,00%

De fleste tilbydere tar ikke noen kjøpskostnader, unntatt Danica Pensjon og Nordea med 0,5 prosent.

Av tilbyderne er det Nordnet som tilbyr det bredeste fondstilbudet. Også DNB har et bredt utvalg av fond. Begge disse inkluderer også aksjehandel på kontoen. Dette er svært praktisk ved at du ikke trenger å lage et eget aksjeregnskap i forbindelse med skattemeldingen. Ingen av disse tar et eget administrasjonsgebyr på kontoen.

Valgmulighetene for spareprodukter

Alle tilbydere av dette produktet tilbyr et eget investeringsunivers som du kan velge blant. Dette kan være enkeltfond, eller pakker med forskjellige risikoprofil.

Det optimale ville selvfølgelig vært at man kunne velge fritt blant alle fond i markedet. Men det er det ingen tilbydere som er i nærheten av. I dagens marked er det Nordnet som har det bredeste fondstilbudet inkludert aksjehandel.

Typiske spareprodukter du kan velge mellom er aksjer, aksjefond, banksparing, pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller kombinasjonsfond.

Det varierer om du bare kan velge blant tilbyderens egne spareprodukter, eller om du også kan velge fra andre leverandører. Det er altså et begrenset investeringsunivers du kan velge mellom på en bestemt fondskonto.

Alle har flere alternative spareprofiler. I disse kan du velge fra 0-25 prosent aksjer, opp til 100 prosent aksjefond. Antall spareprofiler hos tilbyderne ligger i området tre til fem.

Her er en oversikt kostnadene ved å velge en balansert profil (50 prosent aksjer), og 100 prosent aksjer. I tillegg har vi tatt med en kolonne som viser summen av eventuell administrasjonskostnad for fondskontoen, og kostnaden for spareprofilen.

Kostnader ved 50 prosent aksjer Profilkost ink adm.kost
Danica Valg Moderat (50%) 1,02% 1,82%
DNB Aktiv 50 1,20% 1,20%
Gjensidige 0,89% 0,89%
Handelsbanken TA 50 0,84% 1,59%
Nordea Aktiva 50 0,99% 1,29%
Nordnet Balansert 0,61% 0,61%
SpareBank1 Moderat: 1,30% 1,30%
Storebrand Balansert spareprofil 1,10% 1,10%
Kostnader ved 100 prosent aksjer Profilkost ink adm.kost
Danica 100 % aksjer 1,32% 2,12%
DNB Aktiv 100 1,40% 1,40%
Gjensidige 0,89% 0,89%
Handelsbanken TA 100 1,20% 1,95%
Nordea Aktiva 100 1,59% 1,89%
Nordnet Aggressiv 0,95% 0,95%
SpareBank 1 100 % aksjer 2,00% 2,00%
Storebrand Offensiv spareprofil 1,25% 1,25%

De klart billigste med 100 prosent aksjer er Nordnet og Gjensidige med 0,95 prosent og 0,89 prosent i samlet kostnad. Danica er dyrest med 2,12 prosent, foran SpareBank 1 med 2,00 prosent.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Les også:

Fordeler og ulemper med fondskonto

Guide til aksjesparekonto

Guide til aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Aksjesparekonto-lønnsomhetskalkulator
Beregner skatten du får ved uttak av kontoen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.