Det ble ikke moms på nye elbiler fra nyttår, slik regjeringen hadde varslet. I stedet får brukere av firma-elbiler saftig skatteøkning:

Ordningen med redusert fordelsbeskatning for elbiler fjernes. Dette høres tørt ut, men fører til at staten henter inn 430 millioner kroner ekstra. Det er mer enn kostnaden for å gi skattelette til medlemmer av fagforeninger.

Bestilte elbil for første gang for en måned siden

En av dem som rammes er Ove Aarseth, som er distriktssjef for verktøyprodusenten Bosch i Møre og Romsdal, som kjører mye rundt i jobben sin. For en måned siden ble det mulig å bestille seg elbil via jobben.

Valget endte på en Audi Q4 e-Tron. Nå ser han ut til å få en ekstra skatteregning på 20-25.000 kroner i året.

- Jeg bestilte meg nylig firma-elbil, for nå har det kommet fornuftige modeller med rekkevidde på rundt 50 mil. Det å kjøre elbil gjør at man må planlegge mer, både med lading på natten og underveis. Hverdagen er enklere med bensin- eller dieselbil, men med besparelsen på skatten er jeg villig til å gjøre det. Nå vil de fjerne denne skattefordelen over natten. Det er ille, sier han til Nettavisen.

Han kjører rundt 55.000 kilometer i året.

- Vi er mange som har den typen jobb der man må kjøre mye, både innenfor salg og varehandel. Det er ikke slik mange tror at det bare er folk med veldig god råd som har firmabil, det er mange folk med vanlige inntekter. Vi kjører veldig mye, vi som blir rammet av dette, sier han.

Med en betydelig skatteskjerpelse på elbiler, blir det lettere å velge bil med forbrenningsmotor.

- For en måneds tid siden var alle happy og tenkte å ta elbil neste gang, men nå har flere satt seg på gjerdet for å vente å se hva de ender på. Endringen utgjør rundt 2000 kroner mindre utbetalt hver måned, avslutter han.

- Ekstra skattetrykk på 15.000-30.000 kroner i året

Når man har firmabil, må man betale ekstra skatt på inntekt. Denne skatten beregnes på bakgrunn av bilens verdi, og elbiler har frem til nå blitt verdsatt 40 prosent lavere enn andre biler. Det er dette fradraget som fjernes.

Fagforeningen Negotia organiserer svært mange ansatte som jobber med blant annet selgere og andre som jobber i leverandør- og varehandelens uteapparat, som i stor grad er avhengig av firmabiler.

Forbundsleder Monica A. Paulsen reagerer kraftig på regjeringens valg:

- Arbeidstakere som i dag benytter seg av skattefordelen og kjører elbil på jobb, kommer til å tape titusenvis av kroner i året om forslaget går gjennom. Full beskatning av elbiler fra neste år vil innebære et ekstra skattetrykk på 15.000-30.000 kroner i året. Det vil våre medlemmer med vanlige jobber og gjennomsnittlige lønninger merke godt på lommeboka, sier Paulsen til Nettavisen.

Det økonomiske tapet regner Negotia med at vil føre til at flere velger å droppe elbilen:

- Elbil krever at kjørerutene planlegges rundt tilgjengelige ladestasjoner, og ansatte må beregne økt tidsbruk til lading. Dersom de økonomiske incentivene for elektrisk firmabil forsvinner, vil mange i denne typen stilling gå tilbake til fossilbil, sier hun.

Hun setter nå sin lit til at SV vil tvinge gjennom en reversering av tiltaket i forhandlingene som skal foregå på Stortinget før budsjettet endelig blir vedtatt. De mener blant annet vil gjøre det mer utfordrende å nå klimamålene:

- Negotia stiller seg uforstående til at regjeringen vil gjøre det mindre attraktivt for virksomheter å velge elbil for de ansatte. Ifølge Norsk elbilforening er bare 41 prosent av firmabiler i dag elektriske. Firmabilmarkedet utgjør en stor andel av nybilsalget. Våre tillitsvalgte mener at mange vil gå tilbake til dieselbil om skattefordelen forsvinner. Forslaget vil sannsynligvis få negative konsekvenser for muligheten til å nå målet om utslippsfritt nybilsalg om få år, sier hun.

Forhandlingene som statsbudsjettet starter mandag.

Regjeringen: - Halvparten med firmaelbiler tjener over millionen

Den nye regjeringen forklarer i sitt forlag til statsbudsjett at de ser annerledes på saken. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av at elbiler har blitt bedre, og at staten taper store inntekter på ordningen:

- I dag er prisen på mange nye elbiler konkurransedyktig med biler med forbrenningsmotor. Salgsstatistikken for 2021 viser at elbilene utgjør om lag 63 pst. av nybilsalget (til og med oktober). En elbil med listepris 780 000 kroner gir med 2021-regler et inntektspåslag som er om lag 60 000 kroner lavere enn for en tilsvarende dyr konvensjonell firmabil. Inntektspåslaget skattlegges som ordinær arbeidsinntekt, med skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt. I tillegg betaler arbeidsgiver arbeidsgiveravgift. Statens inntektstap ved gjeldende regler øker som følge av veksten i antallet elbilmodeller som kan konkurrere med bilmodeller med forbrenningsmotor, skriver finansminister Vedum i budsjettet.

- Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen svekker skattegrunnlaget. Rabatten kommer dessuten først og fremst skattytere med høy inntekt til gode. Halvparten av de drøyt 11 500 skattyterne med elfirmabil i 2019 hadde en bruttoinntekt på over 1 mill. kroner

Slaktes av Elbilforeningen

Mens salget av elbiler i privatmarkedet nå er fullstendig dominerende, der rundt 9 av 10 biler som selges nå er elbiler, er situasjonen en helt annen i firmabilmarkedet.

Årsakene er flere. Blant annet er momsfritaket mye mindre verdifullt for bedrifter.

At arbeidsgiver skal dekke drivstoffutgifter til kjøring kompliserer dessuten bildet mye. Det er lett for en bedrift å dekke en regning fra en bensinstasjon, men vanskeligere å skille ut elbillading fra strømregningen.

- Det er ganske uforståelig at de vil gjøre det vanskeligere for bedrifter å tilby elbiler for sine ansatte. For bedrifter er elbilandelen bare 41 prosent, og vi har vært opptatt av at elbilpolitikken også må fungere i firmabilmarkedet. Det er viktig å minne om at vi har 3 år og 1,5 måned til vi skal nå 100 prosent elbiler. Vi gjør det med personbilmarkedet, men savner politikk som syrer oss dit med firmabiler, sier sjef for Elbilforeningen Christina Bu til Nettavisen.

Les også: NAF: - Myter om elbiler på vinteren lever i beste velgående