Gå til sidens hovedinnhold

- For tidlig å avblåse ledighetskampen

- Tallene viser at det er altfor tidlig å avblåse kampen mot arbeidsledigheten, sier LOs Jan Erik Støstad om den skuffende ledighetsstatistikken i desember.

Veksten i arbeidsledigheten fra 2002 til 2003 er ikke tegn på en vellykket økonomisk politikk, mener Støtstad, som er nestleder i LOs samfunnspolitiske avdeling.

Støstad sier han registrerer at ledigheten i desember har vokst i alle yrkesgrupper. At den øker mest blant ufaglærte i pleie- og omsorgssektoren, hvor mange er kommuneansatte, mener han er et klart utslag av regjeringens økonomiske politikk.

- Veksten i ledigheten i denne gruppen kan føres tilbake til den stramme kommuneøkonomien, sier Støstad.

Han viser til at kommunene har hatt stramme budsjetter i noen år, og at nedgangskonjunkturen har ført til lavere skatteinntekter for kommunene enn de hadde ventet seg.

Støstad sier det nå er viktig å opprettholde tilstrekkelige arbeidsmarkedstiltak og fortsatt legge vekt på valutakursen i den økonomiske politikken.

- Skulle vi få en ny kronekursboble slik vi opplevde for ett år siden, ville det være en ulykke for norsk industri, sier han.

Han legger til at dette ikke er noe problem for øyeblikket, slik det var for ett år siden.

- Men problemet er at næringslivet kan være engstelige for nye tilstramninger i pengepolitikken som gir renteøkninger og sterkere krone, slik at industribedriftene på nytt vil tape i kampen om markedsandeler ute.

- Norges Banks mandat bør revurderes for å få større trygghet for valutakursutviklingen på sikt, sier Jan Erik Støstad.

(NTB)