Med under to måneder igjen til Stortingsvalget i september, får Miljøpartiet De Grønne (MDG) støtte fra uventet hold. Gunn Kari Hygen (73) jobbet i mange år i ledergruppen i leteavdelingen til Statoil - som i 2018 skiftet navn til Equinor. Nå har hun meldt seg inn i partiet.

I elleve år drev hun med leting etter olje og gass i Norges statseide oljeselskap i 1980- og 1990-årene. Etterpå var Hygen en forkjemper for næring- og teknologiutvikling som sjef for Næringsforeningen i Trondheim og Midt-Norsk Handelskammer. Alltid politisk nøytral. Den store politiske interessen holdt hun for seg selv.

– Som næringslivsdirektør trodde mange at jeg stemte Høyre, men det er selvsagt helt feil, sier Hygen.

Etter mange år som passiv tilskuer, har 73-åringen for første gang meldt seg inn i et politisk parti. Hun mener norske politikere ikke gjør nok for å kutte klimagassutslippene, og har derfor meldt seg inn i MDG.

– Vi er et ressurssterkt land som må gå foran og vise at det er mulig å kutte utslipp. Her synes jeg at MDG er overbevisende som et norsk politisk parti som kan holde de andre i ørene, sier Hygen.

Les mer: Slutter med leteforskning etter 35 år: - Ikke lenger etisk forsvarlig

Sier ja til oljeslutt i 2035

Samtidig som Hygen var blant lederne i Equinors leteavdeling for norsk sokkel, utviklet oljeindustrien seg til å bli blant de mest inntektsgivende næringene i Norge. I samme periode gjorde Equinor funn som har blitt til betydningsfulle olje- og gassfelt som fortsatt produserer i dag - blant annet Heidrun, Grane, Norne og Kvitebjørn.

– Etter over 40 år i oljebransjen og i norsk næringsliv, mener jeg at tiden er overmoden for dramatisk endring. Jeg er stolt over hva vi har oppnådd på norsk sokkel, og de som jobber i oljebransjen i dag har all grunn til å være stolte. Men jeg mener vi må stoppe oljeletingen i dag, sier nyinnmeldte Hygen.

Derfor har hun meldt seg inn i MDG, som ønsker at norsk oljeleting må opphøre umiddelbart og at oljenæringen skal legges ned innen 2035.

– Støtter du dette kravet?

– Jeg stiller meg bak MDGs krav om at oljeindustrien må fases ut innen 2035, ja.

– Hvorfor?

– De siste årene har behovet for å gå inn i politikken presset seg frem på grunn av manglende politisk vilje og lederskap til å kutte utslipp fort nok.

Hygen sier hun vil gi politikerne honnør for å skru opp karbonprisen, men den tidligere næringslivslederen skulle ønske det kostet enda mer å slippe ut CO2. Hun mener også at Norge trenger en politisk - og ikke markedsmessig - styrt avvikling av oljenæringen.

– Angsten for å trappe ned oljevirksomheten må ned. Oljeingeniørene er svært kompetente og klare for å ta fatt på nye oppgaver innen fornybar energi. Vi trenger en styrt avvikling, som betyr at vi må skape nye arbeidsplasser til dem som mister jobben i oljebransjen, sier pensjonerte sivilingeniøren.

Les mer: Ga enorme skattelettelser til oljebransjen – nå er fasiten klar

Står bak ny MDG-ressursgruppe

– Hvilke bransjer skal ansatte som jobber i oljebransjen i dag inn i, mener du?

– Jeg har stor tro på havvind, og auksjonene som kommer snart blir svært viktige. Jeg er redd vi er for sent ute innen solenergi, men vi er sterke på materialer og metaller. Vi trenger også en massiv satsing på havbruk. Der finnes det noen miljøutfordringer som jeg håper at næringslivet og staten sammen kan bruke teknologi og penger til å løse.

– Skal du stille til valg for MDG?

– Jeg kommer ikke til å stå på noen liste, men jeg vil lede en ressursgruppe i MDG i Trondheim som skal skape et konkret og håndfast næringslivsprogram for årene fremover. Da tenker jeg spesielt på lokalvalget om to år, sier Hygen.

Les også: Equinor med gigantsatsing på fornybar energi - vil investere nær 200 milliarder på fem år