– For passasjerene er det kaos og de lider under et dårligere tilbud enn de er forespeilet. Vi mener det er rimelig at de som har periodebillett får et prisavslag, sier Thomas Iversen til Nettavisen. Han er seniorrådgiver og jurist i Forbrukerrådet.

Ifølge Iversen har ikke passasjerene krav på et generelt prisavslag på periodebilletter, men de må kreve avslag for hver enkelt reise.

– Rettigheter for togpassasjerer knyttes til enkeltreiser. Rettighetene slår ut når en reise er enten forsinket eller innstilt, og de reisende må søke om refusjon for hvert enkelt tilfelle, sier Iversen.

Det siste folk trenger nå

I situasjonen som har oppstått mener Iversen man må ta ekstraordinære grep.

– Det er tungvint å skulle klage på hver enkelt reise for å få kompensert for forsinkelser og innstilte reiser. Det siste folk trenger i hverdagskabalen sin nå er å fylle ut et skjema for å få tilbake småpenger, sier han.

Follobanen har kostet 37 milliarder kroner og forventningene om bedre reisetilbud har vært store.

– Vi mener det det er rimelig at de som har kjøpt periodebilletter bør få et prisavslag, alle fall de som har kjøpt slike i forbindelse med at Follobanen skulle åpne, sier Iversen.

Ber om solid prisavslag

Det eksisterende regelverket gir altså ingen rett til et generelt prisavslag. Forbrukerrådet mener det likevel er rimelig og vil være en viktig anerkjennelse av passasjerenes vanskelige situasjon.

– Regelverket nevner avslag på 25% og 50%, men dette gjelder altså enkeltreise. Vi mener det er rimelig det det vurderes et prisavslag på mellom 25% og 50% også for folk som har kjøpt periodebilletter. Uten at det knyttes til enkeltreiser.

Forbrukerrådet mener avslaget først og fremst bør gjelde passasjerene som nå rammes på østsiden av Oslo. De mener også det er viktig å ta med seg situasjonen men opplever i dag når passasjerenes rettigheter skal behandles på nytt om en drøy måned.

– Samferdselsdepartementet må ta med seg situasjonen vi står i nå når de nye reglene i forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter blir behandlet. Reglene er på høring nå. Et av målene med de nye reglene er at flere skal ta tog. For at det skal skje må det også finnes gode og dekkende regler som sikrer forbrukerne når det skjer avvik, sier Iversen.