Gå til sidens hovedinnhold

Forbrukerrådet-sjefens karriere tok en ny vending:  - Si alltid ja til nye oppgaver

Min karriere:

Inger Lise Blyverket har aldri hatt en karriereplan, men veien blir til mens hun går.

Snart går fristen for å søke høyere utdanning til høsten ut. Selv om verden er kaotisk og fremtiden synes usikker, er mulighetene mange. Nettavisen snakker med kjente fjes med ulik bakgrunn om hva de tenkte om karrierevalg i ung alder - og hva de tror er lurt å studere nå.

I dag er hun administrerende direktør i Forbrukerrådet. Øverste leder av organet som har som mål å flytte makt til forbrukerne, og som støtt og stadig er ut i media og advarer om forbrukerfeller.

Men det var ikke her hun hadde plan om å ende opp. Faktisk hadde hun ingen annen plan enn å ha det moro da hun begynte å studere på Blinderen i Oslo på 80-tallet.

- Jeg hadde ingen karriereplaner over hodet, og hadde ingen store drømmer. Jeg gledet meg til å leve studentlivet, og jeg følte meg voksen da jeg flyttet for meg selv for å studere, sier hun til Nettavisen.

Hun valgte fag på impuls og etter egne interesser. Blyverket endte opp med å ta fagene fransk, nordisk og sosiologi, og gikk ut med en bachelorgrad fra Universitetet i Oslo i 1992.

- Jeg begynte å jobbe som lærer mens jeg fortsatt studerte, og jeg fortsatte som lærer på ungdomsskolen etter jeg hadde fullført både bachelorgraden og PPU-utdanningen, sier hun.

Les også: Klagestorm mot strøm-giganter: Advarer mot lureprodukter

Springbrettet i karrieren

Etter noen få år i læreryrket fikk hun en mulighet hun ikke kunne si nei til. Hun ble spurt om å være tillitsvalgt for Oslo-lærerne.

- Det smarteste jeg har gjort er å aldri si nei til en utfordring. Tilbudet kom brått på meg, og jeg ante ikke hva jeg gikk til, men jeg har aldri angret, sier hun.

Dette ble springbrettet i karrieren, og årsaken til at hun har endt opp i jobben hun har i dag. Hun lærte svært mye om både politikk og påvirkning, regelverk og det å jobbe for noen interesser.

I tillegg fikk hun et stort nettverk, som har vært gull verdt på veien videre.

- Jeg kunne ikke utdannet meg til jobben jeg har i dag. Det er summen av alle valgene jeg har tatt i karrieren min, og erfaringene jeg har gjort meg, sier forbrukerdirektøren.

Aldri har hun angret på noen av valgene hun gjorde. Valgene føltes riktig der og da, og det hun har lært i stillingene hun har hatt, har hun hatt behov for i sin videre karriere.

Les også: Her er dine rettigheter og plikter ved hjemmekontor. Følger du dem ikke, kan du i verste fall miste jobben

- Si alltid ja!

Genuin nysgjerrighet har vært viktig, og det er spesielt to ting Blyverket har lært, som hun vil dele videre med andre som vil lykkes i arbeidslivet.

- Si alltid ja om du blir spurt om å ta på deg nye oppgaver, selv om du er usikker på om du vil mestre dem. I tillegg anbefaler jeg å rekke opp hånda hvis du mener du har noe å bidra med, sier hun.

Det var ønsket om å prøve noe nytt, og få nye utfordringer som fikk Blyverket til å takke ja til jobben som tillitsvalgt - selv om lærerjobben var spennende.

Blyverket har sittet i styret i Utdanningsforbundet og har også vært direktør for politikk og forhandlinger i hovedorganisasjonen Virke, for å nevne noen av jobbene hun har hatt.

I 2018 tok hun over som direktør i Forbrukerrådet, og har bygget på sin kompetanse ved siden av, ved å ta en master i ledelse.

Les også: Finner du disse gebyrene på regningen fra banken, bør varselklokkene ringe

Liker å få ting til å skje

- Det er ikke rart at jeg har endt opp i skjæringspunktet mellom fag og politikk. Jeg er ingen byråkrat, men mer en aktivist som liker å få ting til å skje, sier Blyverket.

- Å jobbe med interessepolitisk påvirkning stikker dypt hos meg. Jeg tror på det å jobbe for fellesskapet forklarer hun.

Gjennom både arbeid og fritid har hun engasjert seg for fellesskapet. Hun har jobbet på vegne av arbeidstakere, arbeidsgivere og nå forbrukere, men på fritiden har hun også engasjert seg i Homobevegelsen.

- Det er viktig å ha interessepolitiske talerør som beveger samfunnet framover, sier Blyverket.

Hun er godt fornøyd med hvordan karrieren har blitt til, og ville ikke valgt stort annerledes i dag som for over 30 år siden.

- Jeg ville studert sosiologi eller et annet samfunnsfag igjen, fordi det er nyttig for å forstå hvordan samfunnet fungerer. Men det er ikke nok. Jeg ville nok ha fylt på med jus og samfunnsøkonomi i tillegg, sier Blyverket.

Det mener hun er grunnleggende fag som man må kunne for å påvirke samfunnet.

- Du må forstå hvordan regelverk blir til og hvordan det styrer samfunnsutviklingen. Og det skjønner du først når du også forstår hvordan økonomien henger sammen med alt, forklarer hun.

- Spør om hjelp

Gjennom en lang yrkeskarriere vil man selvsagt gjøre feil, men det er noe man kan ta lærdom av. Blyverket synes derfor det er vanskelig å skulle peke på det dummeste hun har gjort i karrieren.

Noe av det hun lært, er imidlertid at du som leder må være lydhør og tørre å si unnskyld om du har gjort feil.

- Det viktigste jeg har lært er derimot å spørre folk rundt deg. Jeg har lært mye av å spørre andre ledere om hjelp, men også kolleger, sier hun.

- Det er kollegaene mine som driver meg i jobben i dag. Det er ekstremt dyktige og dedikerte folk. Jeg opplever å være i et kunnskapsrikt fellesskap hvor jeg lærer noe nytt hver dag, sier Blyverket.

Flytte makt

Som forbrukerdirektør tar hun til seg all kunnskap fra folkene rundt henne, og må sette det sammen på riktig måte så Forbrukerrådet klarer å oppfylle samfunnsoppdraget: Flytte makten til forbrukerne.

- Næringsdrivende har tradisjonelt mer makt enn forbrukeren – og kan gjøre det vanskelig for oss å ta opplyste valg og gjøre det beste kjøpet. Vi kan bli lurt inn i kjøp og transaksjoner vi ikke forstår rekkevidden av og der vi blir den tapende part, forklarer Blyverket.

Forbrukerrådets oppgave er å gjøre det enklere for forbrukere å ta gode valg, og bidra til at næringsdrivende som bryter forbrukerregelverket, også blir straffet for det.

Det er ingen tvil om at erfaringene hun har tatt med seg de siste 30 årene i arbeidslivet har kommet godt med. Forbrukerdirektøren anbefaler også andre til å ta sjanser og prøve noe nytt i arbeidslivet.

- Veien blir til mens du går. Grunnutdanningen din er bare et springbrett videre, sier Blyverket.