Rett før jul skrev bransjenettstedet Europower at minst 100.000 kunder kan angre på strømavtaler som er inntil 12 måneder gamle og få pengene tilbake for strømmen som er brukt.

Forklaringen er at mange strømsalgselskap ikke korrekt opplyste om angreretten da avtalen ble inngått.

- Det betyr også at forbruker som benytter angreretten i dag, men inngikk strømavtalen for 8 måneder siden, har krav på å få tilbakebetalt ALT det forbruker har betalt i strømregning i disse 8 månedene til deg som strømleverandør, skrev Forbrukertilsynet skrev i et notat bransjenettstedet Europower har fått innsyn i.

Notatet ble skrevet i forbindelse med et seminar avholdt av Forbrukertilsynet. Her var flere av de største strømselskapene tilstede. Du kan lese hele notatet lenger nede i saken.

I en e-postutveksling Nettavisen har fått tilsendt mellom en strømkunde som benytter seg av angreretten og krever pengene tilbake og Fjordkraft, skriver strømsalgselskapet at det kan ta tid før de får behandlet saken.

«Rett til tilbakebetaling avhenger av flere forhold, inkludert informasjonen som er gitt tidligere, hvordan vi rent praktisk skal overføre deg til leveringsplikt tilbake til angrerettsdato, og spørsmål om hvordan vi skal håndtere refusjon av mottatt strømstøtte», skriver Fjordkraft i e-posten.

Seniorrådgiver og forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier til Nettavisen at strømsalgselskapene ikke kan sette deg på en leveringsplikt fra den datoen du angrer avtalen.

– Det er en tilbakevirkende effekt som loven ikke har. Vi er kjent med at strømselskapet i en tidlig fase nærmere jul sa dette til kundene.

Iversen forklarer videre at den dagen avtalen opphører og du leverer angremelding, må du tegne ny avtale, men at du ikke kan settes på leveringsplikt tilbake i tid.

– Det står ikke i angrerettloven eller noe annet sted i loven, så det er en upresis formulering fra Fjordkraft.

– Jobber med å gå gjennom sakene

På spørsmål fra Nettavisen om hvorfor de har formulert seg på denne måten, og hva de tenker om at kunden tror de må betale for leveringspliktig strøm, svarer Fjordkraft:

«Våre kunderådgivere har ikke anledning til å saksbehandle henvendelser om angrerett på direkten. Vi opplyser at vi har registrert at kundene har angret innen fristen og understreker at vår behandlingstid ikke påvirker kundenes angrerett. Vi trenger noe tid for å avklare hvilken informasjon som er gitt til kundene tidligere, og når og hvor strømavtalen ble inngått».

Videre sier kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad at denne saken gjelder hele bransjen, og at vurderinger gjort på vegne av bransjeorganisasjonen Energi Norge ikke har vært like entydige i spørsmålet.

– Svaret fra kundeservice er dermed ikke ment å konkludere eller angi sannsynlighet, men å opplyse om at det er avklaringer om må gjøres og at det derfor er noe behandlingstid. Vi jobber nå med å gå gjennom hver enkelt sak.

– Hvor mange henvendelser har dere fått om dette?

– Veldig beskjedent antall, svarer Fjellstad.

Må uansett betale nettleie

– Forutsatt at forbruker ikke har fått lovpålagte opplysninger om angrerett på riktig måte, og at forbruker har brukt angreretten innen fristen, kan forbruker ha krav på å få tilbakebetalt alt som er betalt for strømforbruk under strømavtalen, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet til Nettavisen.

– Må man uansett betale nettleie?

– Ja, det må man. Forbruker har plikt til å betale nettleie etter sin avtale med nettselskapet. Nettavtalen er noe annet enn strømavtalen. Det å endre på strømavtalen får ingen konsekvenser for nettleieavtalen, forklarer han.

Om ikke strømselskapet betaler tilbake, og forbrukeren mener de har et krav mot selskapet, må de selv kontakte dem.

– Om strømselskapet hevder at de ikke er forpliktet til å tilbakebetale og forbruker ønsker å opprettholde kravet, kan de ta saken inn for El-klagenemnda, sier Rønningen.

Ble advart om reglene

Europower har bedt om innsyn i alle dokumenter knyttet til et seminar 5. desember. Der ble bransjen advart om reglene og mulige økonomiske konsekvenser på et webinar. Nesten 60 ulike selskaper var påmeldt – inkludert alle de store strømsalgselskapene. Til sammen var over 100 personer påmeldt.

I notatet som ble gjennomgått på møtet skriver Forbrukertilsynet ifølge dokumentene Europower har fått innsyn i at strømsalgselskaper som ikke har opplyst korrekt om angreretten, må betale tilbake hvis kundene angrer:

«Det betyr også at forbruker som benytter angreretten i dag, men inngikk strømavtalen for 8 måneder siden, har krav på å få tilbakebetalt ALT det forbruker har betalt i strømregning i disse 8 månedene til deg som strømleverandør. Blir forbrukere kjent med dette – og det kan skje – så vil mange av [dere] få store økonomiske forpliktelser – for dere må tilbakebetale svært mange forbrukere det de har betalt i strøm», advarer tilsynet i notatet, ifølge bransjenettstedet.