Gå til sidens hovedinnhold

Forbruksutgifter

Det er laget normtall for hva vi bruker på områdene mat & drikke, klær & sko, personlig pleie, og lek & mediebruk.

Disse tallene er til god hjelp når du skal sette opp et budsjett. De fleste vet ikke helt hva de bruker på mat, klær osv. Budsjettet tar hensyn til antall familiemedlemmer, kjønn og alder.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet gjennomsnittstallene for forbruksutgiftene.

Tallene forutsetter at forbruksnivået er forholdsvis nøkternt. Men det er ikke et budsjett som skal vise hva det går an å klare seg på. «Overlevelsestallene» vil ligge en god del lavere.

Det blir skilt mellom månedlige utgifter per person og utgifter som går på selve husholdningen. Den førstnevnte knyttes altså til hver enkelt, som igjen avhenger av kjønn og alder. Utgifter som går på husholdningen avhenger av antall personer i husholdningen.

Husholdningsutgifter vil være fallende per person siden flere personer kan bruke en del av de samme tingene.

Forbruksutgifts-kalkulatoren

Du kan beregne hva disse utgiftene er selv med «Budsjettkalkulator forbruksutgifter».

Der kan du velge alder og kjønn på hver enkelt i husholdningen, og få opp et forbruksbudsjett.

Summen av utgiftene

Dette er summen av de månedlige utgiftene til:

  • Mat og drikke
  • Klær og sko
  • Personlig pleie
  • Lek og mediebruk
Sum
Alder Kvinne Mann
0,5-1 1 480 1 480
1 2 190 2 190
2 2 490 2 490
3 2 620 2 620
4-5 2 520 2 520
6-9 3 330 3 330
10-13 4 030 4 100
14-17 4 780 5 060
18-50 5 010 5 380
51-60 4 950 5 380
61- 4 710 4 910

Kostnadene på underpostene

Dette er de månedlige kostnadene for de fire postene:

Mat og drikke Klær og sko
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 690 690 330 330
1 1 000 1 000 480 480
2 1 290 1 290 490 490
3 1 290 1 290 490 490
4-5 1 290 1 290 490 490
6-9 1 860 1 860 540 540
10-13 2 080 2 310 560 530
14-17 2 330 2 900 750 620
18-50 2 310 2 880 780 730
51-60 2 310 2 880 780 730
61- 2 070 2 410 780 730
Personlig pleie Lek og mediebruk
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 320 320 140 140
1 360 360 350 350
2 360 360 350 350
3 250 250 590 590
4-5 150 150 590 590
6-9 240 240 690 690
10-13 380 250 1010 1010
14-17 540 380 1160 1160
18-50 730 580 1190 1190
51-60 670 580 1190 1190
61- 670 580 1190 1190

Kilde: SIFO

«Mat og drikke» dekker det du kjøper til husholdningen av dette. Den inneholder ikke kjøp av alkoholholdige drikkevarer. Heller ikke varer som sjokolade og chips.

«Klær og sko» skal dekke hele årsbehovet og ta hensyn til årstidsvariasjon, dessuten klær for vanlige sports- og fritidsaktiviteter og til formelle anledninger.

«Personlig pleie» skal dekke utgifter til såpe, enkel tannpleie, begrenset mengde kosmetikk, frisør, barbersaker, bleier m.m. Ett tannlegeettersyn pr. år inngår også..

«Lek og mediebruk» omfatter varer som leker til barn, sykler, sportsutstyr, bøker, dataspill, kino, teater, medlemskontingenter mm. Utgifter til mobiltelefoner er med i alle aldersgrupper fra 10 år.

«Andre dagligvarer» omfatter papirvarer, vask/ rengjøringsartikler og varer som lyspærer, batterier, blyanter, plaster osv.

«Husholdningsartikler» dekker hvitevarer, kjøkkenutstyr, dekketøy, rengjøringsutstyr etc, samt husholdningstekstiler som sengetøy, håndklær, gardiner.

Kostnader som ikke er tatt med i beregningen er telefon, bredbånd, mediebruk, diverse fritidskostnader samt bilkostnader. Disse er svært individuelt betinget, og vil komme i tillegg.

SIFO beregner også gjennomsnittskostnader for spedbarnsutstyr. Her er kostnadene beregnet til 3.850 kroner per mnd de siste seks månedene før fødselen, og deretter 800 kroner i måneden i ett år etter. Samlet kostnad i halvannet år for dette blir dermed 32.700 kroner.

Husholdspesifikke utgifter

De husholdningsspesifikke utgiftene avhenger av hvor mange personer husholdningen består av. Budsjettet er satt opp med husholdningsstørrelser fra 1 til 7 personer.

Antall Andre dagligvarer Husholds-artikler Møbler Sum
1 250 370 360 980
2 320 400 400 1 120
3 419 480 490 1 389
4 580 610 620 1 810
5 670 670 730 2 070
6 760 750 870 2 380
7 830 780 1 000 2 610

«Andre dagligvarer» omfatter papirvarer, vask/ rengjøringsartikler og varer som lyspærer, batterier, blyanter, plaster osv.

«Husholdningsartikler» dekker hvitevarer, kjøkkenutstyr, dekketøy, rengjøringsutstyr etc, samt husholdningstekstiler som sengetøy, håndklær, gardiner.

«Møbler» er beregnet ut fra hva man i gjennomsnitt bruker sett på lang sikt.

Det blir også beregnet utgifter for mediebruk. Her ligger det utgifter til internett (f.eks. bredbånd), pc, kanalpakker til tv, TV-lisens, strømmetjenester, noe fritidsutstyr knyttet til husholdningen, aviser, og innboforsikring (ligger i området 2.060 til 2.320 kroner i mnd). Disse har vi ikke tatt med tall for fordi dette vil variere veldig, og du får regning på det aller meste av disse kostnadene. Disse er altså enkle å sette opp selv, og gjøres best ved å sette de opp på flere poster.

Stordriftsfordeler

Når husholdningen når en viss størrelse, vil man få en stordriftsfordel. SIFO regner med at i en kjernefamilie på fire vil stordriftsfordelen utgjøre 20 prosent. Vi foreslår følgende glidende skala for utregning av «stordriftsfordeler»:

Antall i husholdningen
Post 1 2 3 4 5 6 7
Mat og drikke 0% 15% 20% 24% 25% 26% 27%
Klær og sko 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Helse og hygiene 0% 8% 10% 11% 12% 13% 13%
Lek og fritid 0% 10% 13% 15% 16% 17% 17%

Eksempel på budsjett

Her ser vi på en familie med to barn på fem år (gutt) og ti år (jente). I kolonnen for «justert» er effekten av stordriftsfordeler lagt inn. Tallene er lagt inn både på månedlig og årlig basis.

Post Utgift Justert
Mat og drikke 8 560 6 510
Klær og sko 2 560 2 560
Personlig pleie 1 840 1 640
Lek og mediebruk 3 980 3 380
Andre dagligvarer 560 560
Husholdsartikler 610 610
Møbler 620 620
Sum utgifter 18 730 15 880

Lynbudsjettkalkulator

Forbrukstallene er også en del av lynbudsjettkalkulatoren.

Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Gå til lynbudsjettkalkulatoren.

Les mer om budsjett:

Privatbudsjett
Slik setter du opp et budsjett.

Kalkulatorer:

Kalkulator forbruksbudsjett
Kalkulatoren regner automatisk ut et budsjett basert på alder og kjønn på familiemedlemmene.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Les mer på andre nettsteder:

SIFO- Referansebudsjett
Les mer om referansebudsjettet på SIFO's sider.

SIFO- Budsjettkalkulator
SIFO har også en kalkulator som gir deg en litt annen variant enn den som ligger her.