Gå til sidens hovedinnhold

Foreldrefradrag

Foreldrefradraget skal dekke utgifter til pass og stell av barn. Du kan få fradrag for barn som er 11 år eller yngre ved utgangen av 2019.

Som forelder har du krav på fradrag for utgifter til «pass og stell» av barn under 12 år.

I praksis betyr dette at dersom du i fjor hadde barn som ble passet av dagmamma, eller var i barnehagen, skal du ha fradrag for dette. Også dersom barnet var på SFO, skal du få skattefradrag for utgiftene.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Man kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

De som har en slik ordning er forpliktet til å rapportere inn dette, slik at det automatisk kommer med i skattemeldingen.

Barnehager skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette beløpet er riktig i skattemeldingen.

Fradraget

Du kan trekke fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Maksimalt fradrag for to barn er dermed 40.000 kroner, for tre barn 55.000 kroner.

Det er antall barn som bestemmer det maksimale fradraget. Har du to barn under 12 år, er maksgrensen 40.000 kroner selv om du bare har fradragsberettigete utgifter på én av dem.

Verdien av fradraget for ett barn er 5.500 kroner i 2019 og 2020. Et fradrag på 40.000 kroner er da verdt 8.800 kroner.

Du kan også få foreldrefradrag dersom barnet er eldre enn 12 år, men da må du kunne dersom dokumentere (vanligvis med en legeattest) at barnet har særskilt behov for pleie.

Fradraget føres normalt med en halvpart på hver av ektefeller/samboere post 3.2.10). Dette kan om ønskelig endres. Dette har bare skattemessig betydning hvis den ene parten har svært lav inntekt. Hvis samboere har hvert sitt særkullsbarn vil begge kunne føre opp 25.000 kroner i fradrag.

Hvis du får stønad til barnetilsyn reduserer det du kan trekke fra. Det er bare det du betaler utover stønadsbeløpet som du kan føre til fradrag i skattemeldingen.

Kjøring til barnehage

Du kan trekke fra reisekostnader til transport av barn til og fra barnehage, innenfor de normale beløpsrammene. Det samme gjelder til dagmamma, også hvis det er ubetalte dagmammaer som bestemødre.

Det er antall kilometer omvei til jobb som er grunnlaget for fradraget. Ved bruk av egen bil kan du bruke standardsatsen som gjelder for reisefradrag som er på 1,56 kroner.

Hvis du kjører 5 km kan du kreve 15,6 kroner per dag (10*1,56 kr). Med 200 dager blir dette et ekstra fradrag på 3.120 kroner.

Dette føres også i posten 3.2.10.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Dokumentasjon

Det er ikke nødvendig å legge ved noen dokumentasjon.

Hvis utgiftene på årsbasis overstiger 10.000 kroner, må dette være betalt via bank eller trekk i lønn. Dette må kunne dokumenteres ved utskrift eller lønnsslipp.

Se også:

Barnetrygd

Kontantstøtte

Reisefradrag