Her finner du kalkulatoren: Forenklet tollbehandling

Om tollkalkulatoren

Les mer om tollbestemmelsene og hvor mye du kan ta med deg inn i landet .

Legg inn hva du ønsker å ta inn av alkoholholdige drikker, og tobakksvarer. Kalkulatoren regner ut hva tollbeløpet blir.

Slik legger du inn tallene:

På alkoholholdige drikkevarer kan du regne både på antall litere, og på helflasker (0,7 liter). Før øl er det 0,33 liters flasker/bokser du kan legge inn.

Sigaretter legges inn i antall.

Snus og røyketobakk legges inn med antall gram.

I den øverste delen legger du inn volum og pris på det du tar inn av alkoholholdige drikkevarer. Nedenfor vises da hva tollen for dette blir, og hva og totalprisen blir (toll pluss innpris) på de enkelte kategoriene.

På samme måte fungerer det med tobakk i den nedre delen av kalkulatoren.

Se også:

Taxfree-kvoten
Les hvilke tollbestemmelser som gjelder, og hva du kan ta inn på kvoten.

Bøtene hvis du blir tatt i tollen

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.