Gå til sidens hovedinnhold

Forenkling og effektivisering - eller maktkamp?

En jungel av støtteordninger for næringslivet:

Norske bedrifter sier de opplever en jungel av støtteordninger og virkemidler som er uoversiktlig og vanskelig å finne frem i.

Av Marianne Synnes Emblemsvåg, stortingsrepresentant for Høyre

Gründere og bedrifter kan i dag velge i et bredt spekter av ordninger og aktører når de skal søke penger til forskning og innovasjon.

Ønsker en enklere vei til hjelp

Næringslivet vil ha «En-dør-inn» til virkemidlene, istedenfor å bruke flere dagsverk på å orientere seg blant ulike virkemidler og virkemiddelaktører. Bedriftene sier de opplever en jungel av støtteordninger og virkemidler som er uoversiktlig og vanskelig å finne frem i. Det skulle virkemiddelgjennomgangen levert av Deloitte i høst bidra til å løse.

Nærings- og fiskeridepartementets virkemiddelgjennomgang ble initiert med mål om at offentlige midler skal brukes på en mest mulig effektiv og målrettet måte, for å legge til rette for flere lønnsomme arbeidsplasser og et bærekraftig velferdssamfunn.

Les også: Alarm fra NHO: - Norgesgruppen kan nå 50 prosent om fire år

Uavklart arbeidsfordeling

Arbeidsdelingen mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA er i dag ikke tydelig avklart. Det er ikke mulig å trekke et entydig skille mellom forskningsdrevet og forretningsdrevet innovasjon.

Deloitte problematiserer det i virkemiddelgjennomgangen, men «løser» det gjennom å gi Innovasjon Norge ansvaret for førstelinjetjenesten for hele virkemiddelapparatet. Andre mulige organiseringsmodeller er dessverre forlatt og finnes kun i vedleggs form i rapporten.

Virkemiddeljungelen

Det er vanskelig å se effektivitetsgevinsten i at Innovasjon Norge skal bygge opp regional forskningskompetanse for å kunne henvise videre til Forskningsrådet og andre virkemiddelaktører. Det er heller ikke innlysende at det blir enklere for bedriftene å finne frem i virkemiddeljungelen, så lenge virkemidlene fremdeles befinner seg hos ulike aktører.

Deloitte vil også at Innovasjon Norge skal ta en mye større del av ansvaret for EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, mens direktøren i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, nå krever at de skal ta over flere oppgaver fra Forskningsrådet.

Nettavisen Pluss: Nå er disse skipene solgt til Kina: – Vi har mange og spennende planer

Krangel om overlappende oppgaver

Dette viser dessverre at krangelen om arbeidsoppgaver mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge ikke vil opphøre så lenge de er to separate organisasjoner med overlappende oppgaver.

Vi er best tjent med én samlet forsknings- og innovasjonsaktør bestående av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Da vil overlapp mellom aktørene lettere unngås. Som Deloitte selv argumenterer - det kan også skape økt tydelighet og konsistens i, og mellom, programmene.

Les også: Superforvalter Ole Andreas Halvorsen tjente mer enn 4 milliarder kroner i fjor

Kunde, forenkling og effektivisering

I tillegg kan den samlede organisasjonen bygge opp et miljø med ressurser både fra forskningsmiljø og fra miljø med mer kommersielt fokus. En sammenslåing vil også gi reduserte administrasjonskostnader på grunn av stordriftsfordeler. Likevel forlater Deloitte denne modellen med begrunnelsen om at «det vil skape økt intern kompleksitet».

La oss håpe at Nærings- og Fiskeridepartementet som oppdragsgiver ikke glemmer kunden og målet om forenkling og effektivisering når organiseringen skal landes.

En sterk forsknings- og innovasjonsvirkemiddelaktør underlagt de to viktigste departementene i så måte, NFD og KD, er det eneste riktige.

Kommentarer til denne saken