Det ble ramaskrik i landbruket etter regjeringen foreslo å kutte i veterinærtilskuddet i distriktene, og overføre langt mer til storkommuner som Oslo.

I dag bruker staten omtrent 135 mill. på tilskudd til veterinærer for å sikre at alle husdyr har god tilgang på veterinærer over hele landet. Regjeringen ville fjerne dette øremerkede tilskuddet og legge det inn i rammetilskuddet for kommunene.

Les også: Ny lønnsfest for EU-toppene: Tjener dobbelt så godt som Erna

Det ville medført at Oslo kommune fikk 33.600 kroner per ku i kommunen, mot landbrukskommunen Steinkjer ville få 2 kroner per ku.

Selv etter vedtak i både regjeringen og etter å ha kjempet det gjennom i Stortinget, annonserte kommunalminister Monica Mæland (H) onsdag at regjeringen likevel legger vekk endringen etter den sterke kritikken fra næringen.

Skarp kritikk

– Dersom regjeringen hadde endret veterinærtilskuddet kunne vi risikert at det ble vanskelig, og i enkelte tilfeller umulig, å få tak i veterinær i de mer grisgrendte delene av landet. Dette setter bøndene i en skvis og er svært problematisk for dyrevelferden, sier Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

Oslo er som kjent ingen storkommune innen landbruk, og det er registrert totalt 513 husdyr i kommunen. Med omleggingen ville Oslo få 17,2 millioner kroner. Det tilsvarer 33.600 kroner per ku. I dag får området som dekker Oslo, Nittedal, Nærum, Asker, Rælingen og Skedsmo til sammen 849.000 kroner i støtte.

Til sammenligning har Steinkjer kommune i Trøndelag registrert 294.637 husdyr, og ville med omleggingen få 564.000 kroner i tilskudd. I dag får området med Steinkjer, Flatanger, Inderøy, Namdalseid og Snåsa drøyt 3,6 millioner kroner i tilskudd.

Trekker saken

Landbruksdepartementet svarer i en e-post til Nettavisen at grunnen til at de har trukket saken er innspillene fra næringen.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra bønder og veterinærer som har vært bekymret for at tilgangen på klinisk veterinærvakt ville bli dårligere når tilskuddet skulle flyttes. Dette er innspill vi har lyttet til, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Senest for en måned siden sa Bollestad til Nationen at hun hadde ingen planer om å fire i saken.

Nå sier imidlertid Bollestad følgende til Nettavisen:

– Det har vært viktig at tilskuddene skulle fortsette å gå til de områdene der det er størst behov for veterinærvakt, nemlig områder i distriktene med få folk og mye husdyrhold. Det sørger vi nå for at skjer. Regjeringen tar veterinærberedskapen i distriktene på alvor.

– Skrivebordsforslag

Senterungdommens leder Ada Arnstad som selv er fra en stor landbrukskommune, synes det hele vitner om regjeringens «sentraliseringsagenda».

– Dette er tegnet fra et skrivebord i Oslo. Det er ingen forståelse av hva som folk trenger rundt om i landet. Det er et typisk tegn på denne regjeringen, sier Arnstad.

Hun mener det er bra at regjeringen snur, men etterlyser et godt svar på hvordan slike forslag blir til i det hele tatt.

– Det er absurd at du skal subsidiere veterinærer til å stå i kø for å hjelpe dyr til 33.000 kroner per ku, mens den stakkars veterinæren på Steinkjer må springe rundt for å rekke å se etter kun en brøkdel av dyrene, sier Arnstad.

Arnstad var gjesteredaktør i Nettavisen torsdag: Generasjon prestasjon = generasjon depresjon?

Senterpartiet mener noe av det beste med norsk landbruk er den gode dyrevelferden, og mener forslaget ville svekket det.

– Det er næringsfiendtlig å kutte i veterinærtilskuddet, og innlemme det i rammetilskuddet. Vi kan ikke basere norsk næringsliv på folketall. Det er ofte det motsatte som indikerer om det er store arealer til å drive landbruk. Forslaget viser en manglende respekt for næringen og arbeidsplassene, sier hun.

Mest lest om offentlig pengebruk