*Nettavisen* Økonomi.

Forkastet påstander om juks

Foto: Scanpix

Tre BI-studenter påpekte store brister i Vinmonopolets system. «Unødvendig å granske», konkluderte ledelsen i Vinmonopolet.

25.01.05 16:14

Juni 2004 skrev de tre studentene ved Handelshøgskolen BI sin diplomoppgave at «per dags dato virker bristene større i Vinmonopolets system enn i Systembolagets».

Studentene Jesper Svensson, Kathrine holm og Tradian Almasanu mente de kunne avdekke flere kritiske forhold hvis de hadde tid og ressurser til å granske bransjen nærmere. Studentene kom over konkrete tilfeller der leverandørene brøt reglene, og hadde inntrykk av at det fantes en rekke flere regelbrudd.

Skal se på oppgave igjen
Diplomoppgave ble sendt videre til ledelsen i Vinmonopolet. I dag medgir administrerende direktør Knut Grønholt at både han og flere andre i toppledelsen leste oppgaven, men at det ble konkludert med at de ikke var grunnlag for gransking.

Nå sier Grønholt at Vinmonopolet skal se på oppgaven igjen.

Spørsmålet de tre studentene behandlet i sin oppgave var, «kan noe lignende som skandalen ved Systembolaget ramme Vinmonopolet i Norge».

Innrømmet støttekjøp
I arbeidet med oppgaven gjennomførte studentene dybdeintervju med representanter for ledelsen i tre ledende leverandører til Vinmonopolet og 10 telefonintervju.

I et av dybdeintervjuene kom det fram at såkalte støttekjøp er vanlig praksis i bransjen. Personen som ble intervjuet svarte at hans egen bedrift blant annet drev med dette for å holde bedriftens viner i basisutvalget.

Studentene gjennomførte også en undersøkelse for å se om noen viner ble anbefalt mer enn markedsandelen tilsa. Undersøkelsen ble gjennomført i Oslo-området.

I denne undersøkelsen ble viner fra leverandøren Gaia Wine & Spirits AS anbefalt i 8,3 prosent av tilfellene, men leverandøren har kun en markedsandel på 0,2 prosent. Studentene mener at dette sammen med andre resultater viser at anbefalningene ved Vinmonopolene ikke følger markedsandelene.

Annonsebilag