«Ovanligt Okrångliga Försäkringar». Slik lyder slagordet til Solid Försäkring, et svensk selskap som leverer uhellsforsikringer til elektronikk-kjeden Power. For en familie på Gran på Hadeland er nok ikke «smidig» ordet som passer best til å beskrive hvordan denne forsikringen oppleves i virkeligheten.

I slutten av november fikk Stian Thørner Holm Miland bruk for forsikringen han hadde kjøpt til sønnens Ipad - skjermen var knust. Siden har han fått bruk for forsikringen flere ganger. Ipaden har da vært totalt ødelagt.

Fjerde gang sa det stopp. Nå sa forsikringsselskapet plutselig nei til å dekke flere erstatninger.

- Vi fikk aldri noen varsler om dette, sier Stian Thørner Holm Miland til Nettavisen.

Det står ingenting i forsikringsvilkårene om at antallet erstatninger er begrenset.

Les også: Ble overtalt til å kjøpe trygghetsforsikring: - De brukte null egenandel som argument, men det stemte jo ikke

God grunn til å forsikre

At Ipaden er levert inn fire ganger til reparasjon eller erstatning i løpet av et halvt år, skyldes ikke skjødesløshet.

Holm Miland har et barn med en diagnose som iblant innebærer ukontrollerte og uforutsigbare fysiske reaksjoner. Det gir seg også utslag som kan gå utover utstyr som telefoner og nettbrett.

Derfor er en slik forsikring i utgangspunktet en måte å holde kostnadsnivået nede på når det oppstår skade. Men Holm Miland har nå erfart at både egenandel for hver skade og begrensning i antall mulige erstatninger, reduserer verdien av forsikringen.

- Skjer plutselig og ukontrollert

Stina Thørner Holm Miland og kona, Dyveke Othilie Jahrmann Miland, er bosatt på Gran på Hadeland og har tre barn. Til Nettavisen forteller de at deres sønn på seks år har en diagnose som gir ukontrollerte raseriutbrudd.

Utbruddene kan komme helt uvarslet:

- Det går aldri utover mennesker, men gjenstander. Det skjer uten at det kan forklares med en grunn, og uten at vi forstår hvorfor. Det er frustrasjon som gir seg utslag i et stort sinne og det kan gå utover gulv, vegg, speil eller en Ipad, sier Stian.

- Man rekker ikke å avverge det, det kan komme veldig brått, sier Dyveke.

De understreker at de er strenge med Ipad-tid, og at tilgangen til utstyret er sterkt begrenset. Et kraftig deksel for barn har ikke beskyttet mot skadene slike utbrudd kan påføre en Ipad. Paret håper det kan hjelpe at de er åpne om situasjonen:

- Vi antar at det er mange som er i samme situasjon som oss, at det kan være fint å få fram dette. Vi har ikke søkt om midler fra NAV til støtte til dette, men valgte heller å prøve denne forsikringen, sier Dyveke.

Les også: Ikea eneste møbelkjede med hentegebyr i koronastengte varehus

Skal dekke plutselig skade

I vilkårene for trygghetsavtalen er det ikke spesifisert at det er et begrenset antall ganger utstyret kan leveres inn til reparasjon.

«Forsikringen dekker, med nedenstående unntak, plutselig og uforutsett skade som den forsikrede varen utsettes for», heter det i vilkårenes pkt. 2 fra Solid Försäkring, underleverandøren av Powers forsikring. Hyppighet av reparasjoner er ikke nevnt som et av unntakene.

Derimot stilles det krav til varens bruk, under punktet med forsikringstakers ansvar:

«Varen må ikke brukes slik at det er åpenbar risiko for skade», og manglende aktsomhet kan «medføre at erstatningen settes ned eller faller bort i henhold til forsikringsavtaleloven».

Les også: Anders ble nektet å kjøpe til tilbudsprisen som kom opp i kassa: - Mildt sagt uprofesjonelt

Skal vurdere vilkårene

Det gjøres alltid en vurdering av skade og årsak og hvorvidt en skade er plutselig og uforutsett, forklarer Siri Røhr-Staff, PR- og kommunikasjonssjef i Power.

Røhr-Staff opplyser til Nettavisen at dette punktet kan revurderes dersom brukeren selv bør forstå risikoen for hva som vil skje, og at det kan komme et varsel til kunden ved gjentakelse av samme skade.

Skader utløst av ukontrollerte utbrudd knyttet til en diagnose har ingen spesifikke punkter i forsikringen, men kan utløse unntak, siden skaden ikke kan anses bevisst eller forutsigbar.

Da forsikringsselskapet først vurderte skaden, tok de ikke dette hensynet, forklarer Røhr-Staff:

- I tilfellet med Stian er det [...] tatt en beslutning uten å se på underliggende årsak, noe vi vil rette opp i. Det er viktig for oss at kundene våre er fornøyde med både oss og trygghetsforsikringen vår, sier Røhr-Staff og legger til:

- Derfor vil vi gjennomgå denne saken på nytt, slik at forsikringen dekker skaden som er blitt påført. Vi vil også se på om vilkårene bør oppdateres eller presiseres ytterligere.

Røhr Staff presiserer at det er sjelden tilfeller som dette dukker opp, og at det trolig ikke er aktuelt å inkludere alle mulige unntak i vilkårene. Vilkårene understreker at man ikke skal behandle ting skjødesløst:

- Men vi har en mulighet til å gjøre unntak i et tilfelle som dette. Solid har nå godkjent denne saken, og vi skal sammen med forsikringsselskapet gjennomgå vilkårene.

Les også: Dette kjøpte vi i el-butikkene i 2020

- Vi har fått god hjelp

Stian understreker at kritikken retter seg mot forsikringsselskapet, og ikke Power. Han har fått god støtte fra Power på Gran i denne saken, påpeker han:

- Vi er veldig fornøyd med servicen fra Power på Gran. De har jobba for å hjelpe meg mot forsikringsselskapet. Nå har de også gitt meg garanti for at jeg får en ny Ipad av dem, men med et mulig forbehold om at forsikringen ikke gjelder utover.

Noe varsel om at forsikringen ikke gjelder ved et antall gjentatte innleveringer, har han aldri fått. Det er likevel verdt det å ha forsikringen, mener paret:

- Så lenge den dekker skader i to år, er det et poeng å ha den. Men det er utfordrende å måtte krangle så mye med forsikringsselskapet. Vi forventer jo et høyt antall skader, sier Dyveke Othilie Jahrmann Miland.

- Men er det rimelig at dere kan få ny Ipad et uendelig antall ganger?

- Med tanke på hvordan forsikringen er solgt inn, kan den jo i prinsippet bli ødelagt igjen og igjen. Samtidig ville det ikke vært så rart om vilkårene begrenset hvor mange ganger man kan bruke forsikringen, sier Stian.

Men en antallsbegrensning kan også utnyttes av kynisk av kunder. Dette kan være en grunn til ikke å ha et slikt tak i vilkårene, påpeker Røhr Staff.