*Nettavisen* Økonomi.

Forsiktig hånd på bremsen

Renten vil heves tregere enn det tidligere var utsikter til. Samtidig vil kronekursen styrkes, tror Norges Bank.

- En utvikling der styringsrenten gradvis, men i små og ikke hyppige skritt bringes opp mot et mer normalt nivå gir en rimelig avveining mellom hensynet til å stabilisere inflasjonen og hensynet til å stabilisere produksjon og sysselsetting, uttalte sentralbanksjef Svein Gjedrem i forbindelse med Norges Banks rentemøte i dag.

Sentralbanksjefen varsler små og forsiktige rentehevinger og fremstår som mer forsiktig i sine renteambisjoner enn da forrige inflasjonsrapport ble lagt frem i mars. Mens banken i mars anslo renten til å ligge i underkant av fem prosent i 2008, har den nå justert ned anslaget med nær ett prosentpoeng.

Årsaken er at den svakere økonomiske veksten i Europa også vil merkes i Norge. Veksten for Norges handelspartnere antas å bli svakere enn tidligere ventet, tror sentralbanken.

- Vokser sterkt
Rapporten tegner likevel et solid bilde av norsk økonomi, der den lave renten har bidratt sterk økning i privat forbruk og boliginvesteringer.

- Norsk økonomi er i en oppgangskonjunktur og vokser nå sterkt. Veksten i norsk økonomi har vært høy de siste åtte kvartalene. Fall i sykefraværet, økt konkurranse i flere næringer og vridning av vår import mot lavkostland har dempet utslagene på kapasitetsutnyttingen og inflasjonen, skriver Norges Bank i rapporten.

Litt varmere
Sentralbanken mener det ikke har oppstått vesentlige presstendenser i norsk økonomi per i dag. Utover året tror sentralbanken derimot lavere arbeidsledighet, lav rente og store oljeinvesteringer vil øke temperaturen i økonomien.

- Konjunkturbarometeret peker i retning av fortsatt gode utsikter for norsk industri. I tjenesteytende næringer og i bygge- og anleggsbransjen venter vi at fortsatt lav rente og høy vekst i etterspørselen fra husholdningene vil bidra til at aktiviteten øker ytterligere den nærmeste tiden, skriver sentralbanken.

Høyere pris- og lønnsvekst
Gjedrem og kompani mener nå at sysselsettingen vil øke mindre i år enn de la til grunn i den forrige inflasjonsrapporten. Likevel ser for likevel seg lavere arbeidsledighet og dermed et strammere arbeidsmarked, noe som gi en høyere lønnsvekst.

Samtidig vil prisene presses opp, samtidig som prisfallet på importerte forbruksvarer ventes å avta gradvis. Prisveksten justert for avgifter og energi (KPI-JAE) økte med 1,1 prosent de siste tolv månedene fram til mai. På samme tid i fjor var inflasjonen nær null. Norges Bank anslår at prisstigningen justert for avgifter og energi vil øke gradvis fra vel en prosent i dag til opp mot to prosent i første del av 2007.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.