Etter dagens regler er varer med verdi under 350 kroner fritatt fra avgifter og toll.

Men Stortinget har vedtatt å fjerne grensen og gjeninnføre avgift for varesendinger av lav verdi fra utenlandske selgere eller tilbydere til forbrukere i Norge fra 1. januar 2020.

Den utenlandske tilbyderen skal nå kreve inn moms ved salget til forbrukere i Norge og betale inn avgiften til Skatteetaten via en forenklet nettløsning, ifølge Finansdepartementet.

– Nettbutikker som er registrert i Norge, krever i dag inn merverdiavgift ved slike salg. Merverdiavgiften og eventuelle gebyrer til speditører/transportører kan dermed inngå i prisen som forbrukeren blir tilbudt, heter det.

Forbrukeren og transportøren unngår dermed å ha noe med avgiftsbetalingen til skattemyndighetene å gjøre.

Brus og godteri må deklareres

Samtidig har departementet jobbet for å gjøre nettløsningen enkel å bruke for utenlandske tilbydere.

Departementet foreslår at varer med verdi under 350 kroner fortsatt skal kunne leveres til forbruker uten ordinær tollbehandling, siden merverdiavgift allerede er betalt når varen kommer til Norge.

Finansdepartementet foreslår at mat, brus og godteri må deklareres ved innførsel til Norge, og at merverdiavgift og eventuell særavgift på mat, brus, godteri og lignende betales. Finansdepartementet foreslår at næringsmidler avgiftsbelegges fra første krone.

KrF-gjennomslag

KrF har lenge kjempet for å få fjernet 350-kronersgrensen, som partiet, i likhet med næringslivsaktører, mener er viktig for norsk næringsliv og for norske arbeidsplasser.

– Fritaket for moms på varer kjøpt i utlandet som har lavere verdi enn 350 kroner, svekker statens inntekter, og det gir en kraftig konkurranseulempe for norske bedrifter og norske arbeidsplasser, sier KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug til NTB.

Bakgrunnen for at 350-kronersgrensen ble innført, var blant annet at slike lavverdivarer skulle unngå høye gebyrer ved fortolling. Høyre, Frp og Venstre forsvarte lenge ordningen av hensyn til forbrukere som ønsker å småhandle på nett.

Høringsfristen er 5. august.

(©NTB)