Onsdag gikk Storbritannia for første gang siden den industrielle revolusjonen en hel uke uten at kullkraft ble brukt for å produsere strøm. I 1882 åpnet landets første kullkraftverk, og siden har kullet vært en viktig del av Storbritannias energiproduksjon.

Britenes kullkraftverk spiller fortsatt en viktig rolle i produksjonen av elektrisitet, men med økt bruk av fornybare energiressurser som vindkraft, har kullets betydning minket med årene. Storbritannia har ambisjoner om å fase ut kull helt innen 2025. Her spiller norsk gass en viktig rolle, ifølge stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H).

- Når britene nå kan feire sin første uke uten elektrisitet fra kull, er det historisk. Dette er muliggjort av norsk naturgass, som står for rundt 40 prosent av naturgassen Storbritannia bruker. Gass utkonkurrerer i dette tilfellet kull, som er langt mer miljøfiendtlig enn gass, sier Stokkebø.

- Norsk gass reduserte britiske utslipp med 27 millioner tonn

Storbritannia har redusert sine CO2-utslipp med 38 prosent siden 1990. Da slapp britene ut rundt 600 millioner tonn. I 2017 var Storbritannias utslipp regnet til cirka 367 millioner tonn. Til sammenlikning var Norges samlede CO2-utslipp cirka 53 millioner tonn i 2017.

29 prosent av reduksjonen i 2017 kommer fra skiftet fra kull til gass i Storbritannia, ifølge en analyse fra det anerkjente britiske klimanettstedet Carbon Brief. Dette tilsvarer 67,6 millioner tonn CO2. Norsk gass har en markedsandel på cirka 40 prosent i Storbritannia.

- Det er derfor rimelig å si at norsk gass i 2017 reduserte utslippene med 27 millioner tonn. Man kan anta at det er et økende tall, men hvis vi sier at det er stabilt, så er det riktig å si at de siste tre årene har norsk gass redusert CO2-utslippene i UK med om lag 80 millioner tonn, sier Stokkebø.

- Men gass er heller ikke særlig bra for miljøet, og vi må nær halvere gassforbruket innen 2050 for å nå klimamålene, ifølge FNs klimapanel?

- For å få ned utslippene må vi øke andelen fornybar kraftig. Samtidig spiller gassen en viktig rolle for å bygge bro, for det er ikke alltid at solen skinner og vinden blåser. Da har vi en stabil partner i gassen under overgangen til mer fornybar. Analysene fra IEA og EU-kommisjonen og uttalelsene fra FNs klimapanel er tydelige på at det vil være behov og rom for norsk gass i overskuelig fremtid – også innenfor rammen av Parisavtalen, sier Stokkebø.

Les også: Equinor-sjefen ut mot boremotstandere: - Ikke veldig faktabasert

UiB-professor: - Gass er ikke en del av løsningen

Gunnar Kvåle, lege og professor emeritus ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, sier Stokkebøs argumenter kun holder i teorien.

- Teoretisk er det riktig at hvis vi bytter ut gass med kull, så er det bra fordi gass gir mindre utslipp enn kull. Men Europa kommer ikke til å satse på gass i fremtiden, men på fornybar teknologi. Kullforbruket i Storbritannia har gått ned, og kommer til å fortsette med dette, uavhengig av norsk gass, sier Kvåle, som også er medlem i Miljøpartiet De Grønne i Os i Hordaland.

Professoren mener det ikke er forsvarlig å utvinne gass i 50 år til på grunnlag av hva som skjer i den europeiske overgangsfasen til fornybare energikilder.

- Å argumentere for produksjon av norsk gass for at dette vil erstatte kull i Europa, er ikke riktig. Å bygge ut nye gasskraftverk som skal vare 50 år frem i tid, er fra et klimaperspektiv svært problematisk. Norsk olje og gass er ikke en del av løsningen, men en del av problemet. Produksjon av norsk olje og gass må fases ut over en tiårsperiode, hvis vi skal innta et klimaperspektiv - og det er jo det vi må, sier Kvåle.

Les mer: Equinor-topp Pål Eitrheim: - Olje- og gassnæringen har en datostempling på seg