Mester Grønn-eier Knut Ølstad (se faktaramme) er oppgitt over mye når det gjelder politikernes holdninger til norsk varehandel, noe vi skal komme tilbake til. På toppen av det må bedriften han leder og varehandelen generelt slite med en svak krone.

Den norske kronen lå i fjor på 9,70-9,80 mot euro, men svekket seg i fjor høst opp mot 10,30 og ga det svakeste kroneåret noensinne. Det hadde ikke Mester Grønn kalkulert med, og de store kronesvingningene gjør importen både dyrere og mer uforutsigbar.

- Det mest problematiske er at kronen går opp og ned. En veldig lav stabilitet er utfordrende for alle som driver med import. Ettersom vi er medlem av Etisk handel Norge, plasserer vi ordrene på tørrvarer i Kina og Afrika ett år i forveien. Alle tørrvarer er priset på forhånd, sier Ølstad til Nettavisen Økonomi.

Ferskvare

- Men blomster er ferskvare, og når kronen blir så svak, har du en utfordring. Vi må gjøre opp varene samme dagen som vi kjøper dem og kan ikke belaste kundene våre på så kort sikt, fortsetter han. Han tror derfor at de fleste handelsbedriftene har tatt mesteparten kronesmellen selv og minner om at handel ikke er høymarginbransjer.

- Derfor går firmaene konkurs, alle er i samme båt, utfordringene er like for alle, sier Ølstad.

Han frykter for handelens fremtid og viser til at Nille-sjefen Kjersti Hobøl har vært veldig tydelig på at handelen er Norges største arbeidsplass.

- Regjeringen må ikke glemme at handelen sysselsetter 380.000 arbeidsplasser. Vi sliter også med svenskehandelen, det er ingen steder i Sverige det er så billig som på Svinesund, sier Ølstad. Han påpeker at det er ganske stor forskjell på prisene på svenskegrensen og i Stockholm

Billig øl

- Nå pøser svenskene på med øl til 6,50 kroner for å demme opp for lekkasjen til Danmark. Handelen møtes med utfordringer på alle områder som staten kan gjøre noe med, men som det er liten vilje til, anklager Ølstad.

- Er det uunngåelig med prisøkninger i år?
- Hvis kronen holder seg stabil, har vi ingen umiddelbare planer om det. Men svekker kronen seg igjen, er det ikke mye rom å spille på. Da går det ut over handelen generelt i Norge og arbeidsplassene.

- Hvis kronen fortsetter på de svake nivåene, hvor kritisk er det?
- Det er kombinasjon av de svake kronenivåene og at vi allerede møter konkurransen fra netthandel fra utlandet, som er kritisk. Generelt er det lite rom for å sette opp prisene, og hvor skal vi kutte kostnadene? spør bedriftseieren retorisk.

Les også: Utlendingene kjøper opp Norge - kronen reagerer ikke som normalt

Daglige betalinger

Ølstad sier Mester Grønn kjøper inn og betaler for blomster hver dag, men de har inngått lange kontrakter med leverandørene. Bedriftene kan sikre seg mot valutasvingninger ved i forveien å avtale med banken om en fastsatt kurs når de skal kjøpe eller selge valuta. Det er langt fra gratis.

- Nei, det er ikke lønnsomt for oss, det koster mange penger, sier Ølstad. Mester Grønn hadde i 2018 en tapsavsetning på 9,8 millioner knyttet til valutaforretninger.

Mester Grønn-eieren er også opptatt av miljøperspektivet i debatten om grensehandel. Ved å handle lokalt kjører kundene mindre bil.

- Det er ikke noe problem å sette seg i bilen til Sverige for å handle, men det er mer miljøvennlig å handle på shoppingsenteret nær deg. Det skaper lokale arbeidsplasser, og vi kan beholde faghandelskunnskaper og verdiene i det å ha et levende lokalmiljø.

Les også: Norske kroner raser - slik blir du rammet

Skjult skatt

Ølstad er også oppgitt over det nye bompengeregimet i og rundt Oslo, som nå koster Mester Grønn 180.000 kroner i året.

- Dette er en skjult skatt og en kostnad vi i handelen må ta og utgjør et poeng for hva slags arbeidsplasser vi skal skape i Norge. Alt det politikerne holder på mer har en innvirkning. Det er kompleksiteten i alt det som skjer som gjør at det blir altfor mye.

- Derfor blir det færre og færre butikker og færre og færre arbeidsplasser, advarer Ølstad. Han hisser seg også opp over at regjeringen i fjor høst valgte å beholde 3000-kronersgrensen for tollfri import per forsendelse.

- Den kommer til å ramme beinhardt, spår Mester Grønn-sjefen, som virkelig understreker at han brenner for handel og norske butikker og arbeidsplasser.

Høyere nivå

- Å ha butikker hvor du kan få kunnskap om gode produkter, få en god veiledning, det bringer et samfunn opp på et høyere nivå. Den gode praten betyr veldig mye for mange og er viktig å opprettholde. Hva skal vi sitte igjen med i samfunnet? spør Ølstad nok en gang retorisk.

- Vi må ta vare på vår kultur og forståelse for hvordan produkter skal brukes. Ta eksempelvis dette med et godt måltid, hvis vi ikke har noen som kan noe om hvordan vi lager god mat lenger, hvordan skal det gå, sier eieren.

Han viser til rådene han får fra den lokal slakteren og at det er viktig å ta vare på hele opplevelsen ved å handle i en butikk. Innenfor egen bransje er Ølstad opptatt av hvem skal lage kransen og binde den for deg som kunde.

- Gleden å ha en blomsterbukett, på bordet, hva betyr ikke det for den enkelte? Vi har fagutdannede medarbeidere, fordi vi for å overleve på sikt, er nødt til å investere masse penger i utdannelse

Les også: Grensegigantene knuste omsetnignsrekordene

Vugge til grav

- Vi har produkter fra vugge til grav som understøtter deg fra når du er i sorg til når du opplever glede, sier blomstereieren.

Adm. direktør Bjørn Næss i Oslo handelstands Forening (OHF) er i likhet med Ølstad opptatt av den svake kronen. Han sier til Nettavisen Økonomi at en god del av faghandelsbedriftene med spesielt stor importandel må gjøre sine innkjøp veldig tidlig, gjerne en sesong før.

I mellomtiden har de ikke valutasikret seg, slik at de får en høyere pris på varene de kjøper inn. Det er særlig klær, sko og blomster OHF har fått innspill fra om som sliter med den svake kronen.

- Det er faghandel spesielt, ikke så mye dagligvarer, for der blir mye produsert i Norge, sier Næss.

Ingen automatikk

- Er forbrukerne så langt skånet fra prisøkningene?
- Det er nok en del av sannheten. Det er en så hard konkurranse i markedet at det er ikke noen automatikk i at de legger den svake kronen rett på prisen, men jeg tror det er et tidsvindu som er i ferd med å renne ut.

- Inntil videre, ser det ut som mange bedrifter har tatt dette på sine marginer?
- Jeg tror mange har gjort det, man vil ikke være den første som setter opp prisene. Nå er imidlertid strikken blitt strukket så langt, at jeg tror mange begynner å tenke på en prisstigning.

- Er det så ille at det truer selve eksistensen til bedriftene?
- Ja, selvfølgelig, fordi det går på marginene. Konkursstatistikken til SSB er ikke revolusjonerende hvis du ser de seneste ti årene, heller ikke det seneste året, men det er mange som legger ned.

Les også: Oslo-handelen - sentrum er den store taperen

Grensehandelen

- Hva annet er medlemsbedriftene opptatt av?
- Det er ikke ett svar på det, men det jeg hører fra flere og flere er at de er negative til økningen i grensehandelen. Denne handelen er sterkere nå enn det har vært tidligere, og de ser ikke at det gjøres noen tiltak for å dempe den.

OHF hadde i forrige uke invitert den nylig avgåtte finansministeren Siv Jensen (Frp) til sitt årlige seminar om utsiktene for norsk økonomi. Jensen hadde ikke mange konkrete løfter til varehandelen enn å si at uten handel ville Norge ha vært veldig mye fattigere og vi nordmenn spist veldig mye fisk.

- Vår velstand er bygget på handel med utlandet og frie markeder. Det er kanskje ikke mange land som har nydt godt av fri handel som Norge, sa finansministeren.

Passiv

Næss mener Siv Jensen var usedvanlig passiv med tanke på hva norske myndigheter kan gjøre ut fra tiltakene som er satt i gang i andre land.

- Men blir forhold som svak krone, grensehandel og redusert parkering i sentrum unnskyldninger for bedriftene for ikke å sette i gang nødvendige omstillinger?
- Det kan kanskje være tilfelle at man skylder på ting, men dette er jo en realitet: Bedriftene betaler mer for de samme varene og kan ikke ta ut høyere pris. Ergo er det dårligere butikk.

- Når det gjelder redusert parkering i Oslo sentrum, er medlemsbedriftene bekymret?
- Jeg tror de omstiller seg og tilpasser seg de nye rammevilkårene de har. Det er litt utopi å tro at ting i Oslo reverseres og kommer tilbake til slik det var. Jeg tror de aller fleste av våre medlemmer er realister og sier at da må vi basere oss på en annen type handel, sier Næss.

Ikke rett i bakken

Han trekker frem utstillingsbutikker og hjem-leveringer som to eksempler. Men andre typer bransjer finner ut at de ikke kan være i sentrum og flytter ut enten til randsonene i Oslo eller ut av Oslo.

- Det er en del bevegelse, men det er ikke pessimisme når vi snakker med våre aktører. Det er ingen som tror at dette går rett i bakken. De har en solid omsetning, men de er mer bekymret for lønnsomheten enn for topplinjen, sier Næss.