Ifølge Ringerike kommunes timelister har småbarnsmoren Ghuroub Alaziz (41) fått hjelp i til sammen 88 timer, men 41-åringen kjenner seg kun igjen i fem av dem.

Mellom 16. april og 25. september 2018 skal den nyankomne syriske flyktningen ha fått hjelp ved 44 anledninger i til sammen 88 timer.

Familien kom imidlertid ikke til Norge før i mai 2018 – og 21 av timene som er registrert, skjedde før de kom til Ringerike.

Nå har politiet etterforsket det som tilsynelatende er juks med timelister, men har ikke avdekket straffbare forhold.

Les hele saken her: Kommuneansatt jobbet med flyktninger i tre år: Ble sjokkert over hva kommunen ba ham skrive under på

– Er veldig skuffet

– Jeg er veldig skuffet over at politiet ikke har klart å finne ut av dette, sier Ghuroub Alaziz.

Hun ble mildt sagt overrasket da hun leste at kommunen hadde registrert timer på henne som hun ikke kjente igjen.

Småbarnsmoren skal ifølge listene ha fått skyss til apoteket, postkontor og butikken i april 2018. Men hun kom altså ikke til Norge før i mai samme år.

– Senere står det at jeg er kjørt til fysioterapeut. På den aktuelle tiden etterlyste jeg nettopp det, men det skjedde ikke, sier hun.

– Jeg skulle så gjerne ha fått den hjelpen, og kjenner at jeg blir dårlig av tanken på at navnet mitt er misbrukt. Jeg gråter mye, sier Ghuroub.

– Nå må alt på bordet

I en serie artikler denne høsten har Ringerikes Blad og Nettavisen rettet et kritisk søkelys mot Ringerike kommunes bruk av statlige millioner i kjølvannet av flyktningkrisen fra 2015 og senere.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune fikk presentert saken torsdag kveld.

– Av hensyn til ringerikssamfunnet er det nå viktig å få alt på bordet. Derfor blir det en full gjennomgang av en uhildet og utenforstående aktør, sier kontrollutvalgets leder Anne-Marit Lillestø.

I tråd med anmodningen fra rådmann og leder i kommunens varslingssekretariat, har utvalget bestemt at det skal gjennomføres en såkalt forvaltningsrevisjon av midler tildelt kommunen til flyktninger med særskilte behov.

– Vi ønsker også å få belyst påstandene framsatt om flyktningtjenesten gjennom avisartiklene, sier Lillestø.

– Hva forventer dere at skal komme ut av denne gjennomgangen?

– Vi ønsker å komme til bunns i det som har framkommet, men det er neppe riktig å spekulere i dette nå, sier hun.

Skal granskes internt

Rådmann Tore Isaksen og Trude Bredal Steinmo, som er leder for kommunens varslingssekretariat, slår seg ikke til ro med politiets konklusjon. De ønsker at saken blir undersøkt nærmere.

– Beskyldningene som er framsatt kan være belastende internt, og derfor er det viktig å finne forklaringer. Jeg vil si at det gjenstår en del når det gjelder egen organisasjon, sa rådmann Isaksen til Ringerikes Blad/Nettavisen da politiets konklusjon ble kjent tidligere denne uken.

Trude Bredal Steinmo ønsker ikke å kommentere saken, og henviser videre til kontrollutvalgets leder.

– Saken er nå oversendt kontrollutvalget, og vil bli behandlet der. Utover dette har jeg ingen kommentar, skriver hun i en tekstmelding til Ringerikes Blad/Nettavisen.

Vil koste både tid og penger

Kontrollutvalgets leder legger ikke skjul på at det er et omfattende arbeid som må gjøres, og at det vil ta tid før det foreligger en konklusjon.

– Nå må revisorene først legge fram en oppskrift og en framdriftsplan, som vi får tilbake for godkjenning og eventuell justering. Kanskje må det også bevilges penger spesielt til dette, sier Lillestø.

En forvaltningsrevisjon er en uavhengig og systematisk gjennomgang som kan omfatte kontroll av:

  • Kommunens etterlevelse av lover og regler i bruken av midlene.
  • Kommunens egen internkontroll knyttet til forvaltningen av pengene fra staten.
  • Gyldigheten eller påliteligheten ved kommunens egen rapportering.