Gå til sidens hovedinnhold

Forurenser raskere enn vi skaper

Norge pumper ut stadig mer forurensende gasser. For første gang på lenge, øker forurensningen raskere enn verdiskapningen.

For første gang på flere år har utslippene av klimagasser og forsurende gasser økt mer enn verdiskapningen. Dette viser en beregning Statistisk sentralbyrå har utført for perioden 1990-2003.

Når ikke målet
Regjeringene har som mål å skape en utvikling der den økonomiske veksten fortsetter samtidig som man klarer å redusere miljøbelastningene. Nå tyder mye på at regjeringen kun har lykkes med halve målet.

Reduksjon i utslippene kan oppnås enten ved at norsk næringsliv og husholdninger bli mer miljøeffektive eller at man satser mindre på forurensende næringer.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå sammenstiller nasjonalregnskapet med miljøstatistikken. Sistnevnte statistikk viser at det var særlig utslippene av CO2 som økte, blant annet på grunn av høyere gassproduksjon og økning i bruk av fyringsoljer.

Høye stømpriser
Utviklingen de siste årene har vært at utslippene har økt, men ikke raskere enn verdiskapningen. Men i 2003 var altså ikke dette tilfelle.

Utslippene av både klimagasser og forsurende gasser økte i forhold til året før, og de økte også mer enn verdiskapningen.

En av årsakene som trekkes frem fra Statistisk sentralbyrå er de høye strømprisene i 2003. Disse førte til økt bruk av forurensende fyringsolje.

Reklame

Lansert i dag: Dette er det eneste stedet du får tak i Ultraboost 21

Kommentarer til denne saken