Gå til sidens hovedinnhold

Foss tror på godt 2004

Bare et terror-sjokk à la 11. september eller en smell i lønnsoppgjøret kan hindre at 2004 blir et godt år for norsk økonomi. Det mener finansminister Per-Kristian Foss

Det sier en optimistisk finansminister Per-Kristian Foss som vanen tro startet det nye året med å lytte til nyttårskonserten fra Wien.

- Jeg er definitivt mer optimistisk enn jeg var på denne tiden i fjor sier Foss til NTB.

- Vi er tilbake til normale tilstander og regner med en økonomisk vekst på mellom 2 og 3 prosent i landets nasjonalprodukt.

Lønnsoppgjøret viktig
Finansministeren tar ett forbehold til.

- Vi må også forutsette at det blir gjennomført et fornuftig lønnsoppgjør for å sikre at rentenivået kan holde seg lavt og kronekursen på et nivå som eksportindustrien kan leve med, sier Foss.

Han sier utviklingen i USA og Europa tyder på at vi er på vei inn i bedre konjunkturer internasjonalt. Det virker igjen positivt inn på norsk økonomi.

Finansministeren holder seg til nasjonalbudsjettets prognoser om en vekst i økonomien på 2,5 prosent, men sier at både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har et noe høyere anslag enn finansdepartementet.

Samlet gir disse anslagene en trygghet for at vekstimpulsene i norsk økonomi absolutt er til stede, sier Foss.

Mye oljepenger
Det foreløpig statsregnskapet for 2003 viser at det ble brukt langt mer oljepenger i fjor enn forutsatt. De siste tallene fra finansdepartementet viser en sprekk på hele 28 milliarder i forhold til budsjett.

Det er først og fremst inntektene som har sviktet. Dermed må budsjettet tilføres mer oljepenger på inntektssiden til erstatning for skatter og avgifter som uteble.

Men også utgiftssiden ble høyere enn ventet. Derfor vil tilførsel av nye penger til oljefondet bli vesentlig mindre enn forutsatt.

- Jeg vil selvsagt ikke gi noen garanti ved årets begynnelse, men forskjellen mellom budsjett og regnskap er alltid størst i nedgangstider, sier Foss. Inneværende år vil bli et år med normal vekst og derfor er det liten grunn til å frykte at fjorårets budsjettsprekk vil gjenta seg, sier finansministeren.

Men Foss legger til: –Det er en kjent sak at det eneste sikre i økonomien er at en prognose aldri vil holde. Men jeg er optimist og regner med at vi nå har startet et normalt godt år for norsk økonomi.