Fraværsfall bremser opp

Foto: (Scanpix)

Ferske tall tyder på at det kraftige fallet i sykefraværet kan ha stoppet opp.

Fersk statistikk over sykefraværet i Norge viser at fraværet i første kvartal var klart lavere enn i første kvartal i fjor, men det kraftige fallet i fraværet som man så i fjor, kan se ut til å bremse opp.

Samlet sykefravær i første kvartal var 7,1 prosent, mot 8,3 prosent i første kvartal i fjor. I tillegg kan den underliggende trenden være enda mer positiv fordi påsken i år falt i første kvartal, mot andre kvartal i fjor, samt at man i år fikk en influensaepidemi i første kvartal, som kom i fjerde kvartal forrige gang.

Det er det positive i tallene. Det negative er at sykefraværet i første kvartal i år er klart høyere enn i tredje og fjerde kvartal i fjor, da det var henholdsvis 6,5 og 6,4 prosent, etter kraftig fall i fraværet, som til da hadde økt jevnt og trutt de siste årene.

Nå er fraværet normalt høyt i første kvartal, men den store oppgangen fra tredje og fjerde kvartal, kan i alle fall tyde på at trenden med fallende sykefravær ikke lenger er like klar som i fjor.

I første kvartal falt det legemeldte fraværet, mens egenmeldt fravær steg. Noe av veksten i det egenmeldte fraværet kan skyldes influensaen, som i år falt i første kvartal, mener SSB.

Fjorårets kraftige fall i sykefraværet gjorde at regjeringen droppet planer om å innskjerpe sykelønnsordningen fra i sommer. Dette har også spart milliardbeløp i sykepenger.

De siste årene har partene i arbeidslivet arbeidet med såkalt inkluderende arbeidsliv, for å senke sykefraværet. Lenge fortsatte fraværet å øke, men i fjor falt det altså. Dette kan imidlertid også være påvirket av et aktivitetskrav for sykepenger, som ble innført i fjor sommer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.