Gå til sidens hovedinnhold

Fredrik Solvang ble faktasjekket: Nå radbrekker han Faktisk.no

Faktisk.no mener Fredrik Solvangs utsagn om pensjoner ikke holdt vann. Nå slår programlederen kraftig tilbake.

Under «Debatten» tirsdag kveld diskuterte deltakerne den økonomiske utviklingen for pensjonister. Et av premissene fra programleder Fredrik Solvang var at pensjonistene i seks år på rad har fått «mindre å rutte med».

Dette utsagnet har nå faktisk.no tatt seg fore, og de har kommet til at Solvang tar feil.

Kort oppsummert handler dette om at Faktisk.no har iberegnet skatt i sin faktasjekk, mens Solvang har forholdt seg til beregninger fra Teknisk Beregningsutvalg der skattefradrag ikke er medregnet.

Fikk du med deg denne?

Faktisk.no har forhørt seg med professor emeritus Alf Erling Risa, ved Universitetet i Bergen, som har forsket på effekter av den norske pensjonsreformen.

Han bekrefter overfor Faktisk.no at når man snakker om pensjonisters kjøpekraft, eller bruker begrepet «å rutte med», er det Teknisk beregningsutvalgs beregninger for realvekst etter skatt som gir det beste bildet av situasjonen, skriver Faktisk.

Les også: Kraftige reaksjoner mot Fredrik Solvang etter SIAN-debatt

- Faktisk tar feil

I et Facebook-innlegg postet fredag formiddag tar Solvang til motbør:

«Faktisk har (av alle viktige ting i verden) valgt å faktasjekke min bruk av begrepet «rutte med» i en introduksjon til Debatten om pensjoner. Her følger forklaring på hvorfor Faktisk tar feil:

I fire av de fem siste årene til og med 2019 har realinntektsveksten for pensjonistene blitt negativ. Dette er jo objektive tall Teknisk beregningsutvalg publiserer. For 2020 har man kun anslag å gå etter, men anslaget viser at pensjonistene vil få en realinntektsvekst på minus 0,2.»

Les også: Fredrik Solvang beklager Gahr Støre-spørsmål: - Det bare glapp ut

Videre skriver Solvang:

«Faktisk velger å bruke en (meg bekjent) ikke-publisert tabell fra Finansdepartementet for 2020, som viser at alle husholdninger i 2020 etter Regjeringens skatteopplegg vil komme ut med positiv kjøpekraft. Det er vel og bra, hurra om det slår til, men skatt er helt individuelt - og dessuten blander Faktisk her observerte og objektive tall for perioden 2015-2019 med beregninger for 2020. Etter NRKs mening kan man ikke gjøre det.»

- Kan ikke ta beregningen for god fisk

«Jeg var svært bevisst da jeg valgte uttrykket «rutte med», nettopp fordi det gir rom for tolkning og fordi det er et folkelig begrep alle forstår. Jeg kan ikke ta for god fisk at beregningene fra Finansdepartementet slår til om at alle pensjonister får mer å rutte med i 2020, slik Faktisk gjør.»

Realinntektsvekst før skatt er derfor det ryddigste å forholde seg til, mener Fredrik Solvang, og viser til en negativ realinntektsutvikling i 2015, 2016, 2017 og 2018, og svakt positiv utvikling i 2019.

«Faktisk hevder man ikke kan «rutte med» penger man allerede har betalt i skatt. Det er riktig, men siden skatteforhold er høyst individuelle, vet heller ikke Faktisk hvordan den enkeltes pensjonists nettoregnskap etter skatt vil se ut. Ergo: Faktisk tar helt feil», konkluderer Solvang.

Du kan lese hele Facebook-posten her.

- En viktig faktasjekk

- Vi mener at «å rutte med» er hva du sitter igjen med, og ikke så tvetydig som Fredrik Solvang antyder. Vår sjekk viser at det ikke finnes et grunnlag for å si at pensjonister har sittet igjen med mindre å rutte med i 2019, 2017 og 2015. Derfor mener vi denne påstanden er feil, sier Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no, til Nettavisen.

Solvang peker i sin Facebook-post også på at Faktisk.no skriver at beregninger fra Finansdepartementet viser at pensjonister kan komme styrket ut av 2020.

- Dette kan vi selvsagt ikke faktasjekke, der er nok Fredrik Solvang og vi enige. Men dette var heller ikke grunnlaget for vår konklusjon. TBU-grunnlaget er jo det alle tar utgangspunkt i, og da stemmer ikke påstanden i Debatten om hva man har å rutte med, eller altså sitter igjen med.

At Faktisk.no faktasjekker utsagnet «å rutte med» er ikke det minste rart, mener redaktøren:

- Det er av samme grunn som at NRK velger dette temaet til debatt. Det er et viktig tema som gjelder mange og fortjener en god debatt. Så når NRK og Solvang kommer med dette premisset og regjeringen opererer med helt ulike tall, er det naturlig at vi som faktasjekkere prøver å finne svar. At påstanden får mye oppmerksomhet er helt fint, og det er veldig bra at landets viktigste debattarena belyser et så viktig tema, sier Egeberg.

Kommentarer til denne saken