Det var duket for en svært temperaturfylt og konfliktfylt Debatten torsdag kveld, da bompenger var tema hos Fredrik Solvang.

Se Solvang presse samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for et svar:

Bakteppet er at bompengene i Oslo skal skrus opp kraftig, samtidig som mange andre viktige veiprosjekter skrotes, alt for å redde Fornebubanen som har gått på milliardsmell etter milliardsmell. Økningen blir i snitt 40 prosent, og går spesielt ut over elbilister.

Les også

Fornebubanen skulle koste 4,5 milliarder - nå kan prisen bli over 28 milliarder

I tillegg har regjeringen åpnet for å fjerne elbilenes rabatter i bomringen, som i dag er sikret minimum 50 prosent rabatt.

- En gang var en bomstasjon noe som ble fjernet etter at veiene var nedbetalt. Nå er bomringene evighetsmaskiner som finansierer kollektivtilbudet, og målet med bompengene er å få bilen til å stå, innledet programleder Fredrik Solvang.

- Men når prisene øker, og går flere over til elbil, og da synker inntektene – og da må prisene økes nok en gang, og sånn fortsetter det.

Det er nå 332 bomstasjoner i Norge, og enda flere skal det bli fordi alle prosjektene i Nasjonal transportplan skal bompengefinansieres, påpekte han.

- Desperat handling

Dette gjør Camilla Ryste i NAF oppgitt:

- Dette kan ikke kalles noe annet enn en desperat handling fra politikere som har mistet kontrollen på prosjekter de skal finansiere, og den regningen sender de rett til bilistene. Det gjør de i en situasjon der folk opplever rekorddyr strøm, rentene er på vei oppover, drivstoffprisene er rekorddyre og matprisene går opp, sier hun.

- Bompengene er rettferdige

Fredrik Solvang snur seg til Oslos samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

- Dere ville at prisene skulle øke enda mer enn vi ser. Hvor mye da?

- Vi har et veldig ambisiøst klimamål, og ønsker å redusere biltrafikken av flere grunner - og bompenger er det aller viktigste virkemiddelet for å nå det målet. Det var vårt utgangspunkt inn i disse forhandlingene, og er et mål som hele bystyret står bak. Jeg har forståelse for at det oppleves krevende for enkelte at bompengene øker, men jeg mener at bompengene er rettferdig av tre viktige grunner: Det er bra for flertallet, og for de som har minst i byen. 2 av 3 reiser tas med kollektivt, sykkel og gange, og de som har aller minst er avhengig av et godt kollektiv- og sykkeltilbud. Det gjør byen bedre å bo i: Redusert trafikk bidrar til bedre luft, kutt i utslipp og mindre kø, både for kollektiv, næringsliv og de som faktisk er avhengig av å kjøre bil. Og så er det god miljøpolitikk, sa Stav.

- Vet du hva, ha, du presterte nå å avgi et svar som du sikkert har øvd på, uten å svare på spørsmålet mitt: Hvor mye høyere ønsker du å ha bompengene? spør Solvang.


- Vi ønsker å øke til et nivå som tar oss til klimamålene.

- Og det er...? 40 kroner så vi at det ble, så hva er MDGs politikk?

- Og så ønsker vi ikke de store motorveiprosjektene som kommer i tillegg.

Byråden presses til innrømmelse

- Hvorfor vil du ikke svare?

- Vi har ikke hatt et eksakt nivå.

- Si sånn cirka da. En tier ekstra? 20 kroner? Dobbelt så mye? Hva har vi å forholde oss til her?

- Vi har faglige råd som sier at vi må betydelig høyere opp.

- Ja, hva betyr betydelig høyere opp? presser Solvang.

- Ja, det er betydelig mer enn det som er her, men jeg kan ikke si på krona, men det er...

- Dobbelt så høyt? avbryter Solvang.

- Vi må opp på et nivå der vi kan prise ut fossilbilene. Det er målet.

- Men velgerne dine fortjener jo å vite hva du faktisk mener! Vi andre fortjener også å vite hva som er MDGs politikk.

- Vi har fått en rapport som klimaetaten har bestilt, og den snakker om doble priser. Men det er uten at vi har masse bompengeprosjekter rundt byene som kommer i tillegg, som de andre partiene ønsker.

- Alle er litt misfornøyd

Høyres gruppeleder i Oslo blir spurt om hun er fornøyd med avtalen hun har vært med på å signere.

- Jeg tror Oslopakke 3 er et kompromiss som alle er litt misfornøyd med, det er kanskje slik et godt kompromiss er, ingen fikk det slik de ville. Men alle som signerte mener den er til å leve med.

- Hvordan vil du betegne økningen på 40 prosent? spør Solvang.

Rygh har innvendinger i tallbruken til Solvang.

- Det blir rart å snakke om prosentvise økninger.

- Nei, nå gjør du det samme, du vil ikke svare. Hvordan vil du betegne en økning på 40 prosent? Er det høyt, er det lavt, er det moderat? Hvordan er det?

- Den snittberegningen synes jeg er blir litt rar, det er derfor jeg svarer litt lenger på spørsmålet ditt enn du kanskje vil. Det vi gjør er at elbilene må betale ganske mye mer, fordi vi ser i pakken at hvis vi fortsetter å skjerme helt, faller inntektene veldig.

Hun mener politikernes oppgave nå er å få folk tilbake til kollektivtransporten etter endrede reisemønstre i pandemien.

- Mangelfull styring

Cecilie Lyngby, leder i Folkets Parti FNB, mener historiefortellingen er helt gal, og at problemet er Oslo kommunes stadig kostnadssprekker:

- For det første har byrådet en mangelfull styring på økonomien, med blant annet Fornebubanen, vannforsyningssaken, alle de andre sprekkene. Da er det bilistene som da må bli inntektskilden, og det blir helt feil. 92-98 prosent av bompengene går ikke til vei. Bompenger er usosialt, og rammer de med lavest inntekt.

- Svar på spørsmålene, vær så snill!

Så kommer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) inn, og det blir en hissig utveksling med Solvang:

Se klipp av sekvensen øverst i artikkelen.

- Er regjeringen fornøyd med at Oslo og Viken har bestemt seg for å øke bomtakstene med 40 prosent?

- Det er opp til lokale myndigheter det, hvordan de innretter sin pakke, svarer statsråden.


- Det vet jeg, derfor stiller jeg spørsmålet på den måten, sier Solvang oppgitt.

- Det som er vårt mandat i OP3 er at vi har byvekstavtale med Oslo, og vi går inn med et betydelig antall milliarder i et spleiselag for å nå noen viktige samfunnsmål sammen, nemlig at vi skal få til nullvekst og få ned klimautslippene.

- Så staten støtter prosjektene. Er du fornøyd med det?

- Jeg vil ikke blande meg inn i hvordan Oslo kommune velger å gjøre sine valg, og hvor mye penger de er villige til å ta inn. Det vi har tatt til orde for er å åpne opp for en litt større grad av frihet for byene, blant annet for å se om man kan justere disse elbilsatsene. Vi ønsker å se om rabatten kan endres slik at man kan ta inn mer, men det blir et lokalpolitisk spørsmål.

Bompengene kan gå enda høyere for elbiler

- Så rabatten skal forsvinne?

- Det er ikke bestemt, men det er et oppdrag vi har gitt til Statens vegvesen så de kan gi byene ytterligere handlingsrom.

- Så når jeg spør om du er fornøyd med at takstene øker med 40 prosent, så svarer du at du gjerne vil gi fylkeskommunene anledning til å øke takstene mer?

- Hehe, vi får se hva som blir svaret til slutt, men poenget her er at det er lokalpolitiske valg. Vi gir frihet til det. Byene må selv legge lista med bompenger. Så må de finne ut av hvor mye de vil finansiere.

- Så du gir dem grønt lys til å ta inn enda mer enn de har vedtatt?

- Det vi er opptatt av er hva Stortinget har vedtatt, og det er gjennomsnittstakstene, og der er denne pakken på innsiden.

- Nei, åh! Svar på spørsmålene, vær så snill! I dag er det lovfestet at elbilene skal ha 50 prosent, minst. Det du vil er å fjerne den grensen, slik at elbilene kan takseres litt?

- Vi har bedt om en vurdering fra Statens vegvesen om vi skal endre de rabattstrukturene.

- Hvis Sirin Stav får viljen si, så kan kan det bli like dyrt å ha elbil, som fossil?

- Det er dette som er perspektivet nå: Vi ser etter pandemien at vi har fått betydelig reduksjon i kollektivtransporten, og den er viktig for oss, da må vi se på ulike virkemidler for å få den opp igjen.