Hovedsaken ved årets lokalvalg blir etter alt å dømme bompenger.

I Bergen får antibompengepartiet over 20 prosents oppslutning, og nå slutter Frp seg til opprøret: - Det er ikke bilistenes oppgave å finansiere andre trafikanters transporthverdag i byområdene, heter det i en resolusjon som ble enstemmig vedtatt på landsmøtet i helgen.

Partiveteran Carl I. Hagen står bak forslaget som innebærer å ta 100 milliarder kroner fra Oljefondet for å betale ned gjelden til de offentlige bomselskapene.

I år er det antatt at bilistene skal betale 13 milliarder kroner i bompenger, så Frp-forslaget ville i prinsippet innebåret en skattelette til bilistene på 13 milliarder i år.

Les hele resolusjonen her: Vedtak fra Fremskrittspartiets landsmøte

- Fremskrittpartiet lokalt bør bruke sin posisjon etter høstens kommunevalg til å kreve betydelig endring eller stans i alle bypakker. Fremskrittspartiets landsmøte krever at partiet på alle plan arbeider for å redusere og fjerne bompengeringer i byene, heter det videre.

- Når Oljefondet i første kvartal vokste med 738 milliarder kroner er den økonomiske situasjonen radikalt forbedret for landet. Disse uventede merinntekter bør blant annet benyttes til å slette all bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte prosjekter, mener Frp-landsmøtet.

Det er ingenting økonomisk i veien for at staten betaler ned bompengeselskapenes gjeld på anslagsvis 100 milliarder kroner.

Norge som nasjon blir verken fattigere eller rikere av å flytte penger fra det offentlige til innbyggerne.

En slik overføring kan til og med skje innenfor handlingsregelen.

Men virkningen av 13 milliarder kroner i året i skattelettelser vil være økt press i økonomien. Det vil gi prisstigning og renteoppgang hvis ikke politikerne kutter andre steder.

Fra lokalpolitikerne i Oslo, Bergen og Stavanger har det allerede kommet ønsker om at staten må ta mer av regningen for bypakker og kollektivutbygging.

Dermed blir det interessant å se om partier som Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil støtte et forslag i Stortinget om å bruke statlige midler til å kutte gjelden til bompengeselskapene - og dermed bompengene.

Foran valgkampen er det flere konfliktfylte temaer:

  • Er det rettferdig at bilistene skal betale gang- og sykkelveier og kollektivutbygging?
  • Tør partiene åpne for planlagte bypakker i Haugesund, Bodø, Ålesund, Arendal og i Vestfold?
  • Vil flere partier støtte forslaget om å ta penger fra statens formue for å dekke gjelden i de offentlige bomselskapene?

Nå er det 24 dager til Oslo får tre bomringer «utenpå» hverandre, og en hverdag hvor selv korte småreiser i nærmiljøet vil få bompenger.

Rundt 85 prosent skal gå til andre formål enn veiutbygging, og det er ventet store protester. Ennå er det for tidlig å si om nei til bompenge-partiet får tilsvarende oppslutning som i Bergen.

I Oslo er frontene ekstra sterke fordi bompengetilhengerne vil ha omkamp om E18 Vestkorridoren, og dermed fjerne den veistrekningen bilistene trolig ønsker seg mest for å slippe køer inn til hovedstaden.

Når byrådsleder Raymond Johansen uttrykker glede for at E18-utbyggingen kan bli stoppet, så risikerer han at hele Oslopakke3-kompromisset faller - inklusivt store kollektivutbygginger i Oslo, som skal betales med bompenger.

Les hos Aftenposten: Oslos byrådsleder gleder seg over full stopp i E18-planleggingen

Men det som er sikkert er at politikerne før eller siden må tenke nytt om bompenger, og at mange bilister føler at nok er nok. Når staten i prinsippet har innført en skatteskjerpelse på 13 milliarder kroner i året, så slår pendelen tilbake.

Så skal det sies at bilistene mange steder i landet har fått nye fine veier tilbake.

Men det er heller ikke bompenger som betaler ny vei som skaper engasjementet. Irritasjonen er størst i Oslo, Bergen og Stavanger der bompengene ikke går til vei, men til andre formål. Der føler mange bilister at de har blitt en melkeku for kommunene.

PS! Hva mener du? Blir bompenger viktig for deg når du skal avgjøre hvilket parti du skal stemme på? Skriv et leserinnlegg!