Synes du skatten er for høy, helsevesenet for dårlig eller at landet gjør for lite mot barnefattigdom?

Glem det! Nå vil partiene på venstre og høyre fløy tømme statskassen for over 100 milliarder kroner. I en fersk innstilling går nemlig både Fremskrittspartiet og SV inn for at Nord-Norgebanen blir bygget.

- Jeg synes det nå er Nord-Norges tur, sier Frps jernbanepolitiske talsmann Morten Stordalen.

Det er både useriøst og uansvarlig og bidrar til økt politikerforrakt hos alle som kan regne

- Jeg er svært glad for at Frp nå tar Nord-Norge på alvor og ser på behovet for viktig infrastruktur også her, sier Per-Willy Amundsen.

I forgrunnen smiler tog-kameraten, SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

Felles for de to overbudspartiene er en total mangel på respekt for fellesskapets penger. Jernbanedirektoratets analyse viser at Nord-Norgebanen vil gi et netto tap for samfunnet på inntil 109 milliarder kroner.

For å gni det inn: «Alle alternativene gir en netto nåverdi pr offentlige budsjettkrone på omkring -1. Det vil si at for hver krone det offententlige bruker på Nord-Norgebanen i 75-årsperioden, så gir det et samfunnsøkonomisk tap på omkring 1 krone».

SV pleide å være partiet for gode offentlige ytelser og for utjevning, mens Fremskrittspartiet ynder å fremstille seg som et parti for nedsettelse av skatter og avgifter.

Men i denne saken fremstår begge partiene som ufrivillig komiske når de vekselvis håper/tror/tipper at Nord-Norgebanen blir lønnsom og viktig, selv om alle fagfolkene vender tommelen ned.

Jernbaneverkets grundige analyser regnet både inn positive effekter for turisme, godstrafikk og færre trafikkulykker.

Ja, selv den fremtidige nedgangen i CO2-utslipp ble med, til tross for at det vil gå over 40 - førti! - år før byggingen blir klimanøytral. I mellomtiden vil altså Nord-Norgebanen øke klimagassutslippene i Norge.

Her er prislappen:

  • Jernbane fra Fauske til Narvik: 54 milliarder
  • Jernbane fra Narvik til Tromsø: 53 milliarder
  • Mulig sidespor til Harstad: 20 milliarder

Sannsynligvis forstår både SV og Frp at banen aldri vil bli bygget, men håper på å plage Høyre og Arbeiderpartiet, og øke på gallupene i Nord-Norge gjennom publikumsfrieret. Det er både useriøst og uansvarlig og bidrar til økt politikerforrakt.

Alle kan lire av seg fraser som at «nå er det Nord-Norges tur» og «Frp tar Nord-Norge på alvor».

Men når man angivelig for fullt alvor vil bruke godt over 100 milliarder kroner på et økonomisk katastrofalt prosjekt - finansiert med dårligere offentlige tilbud og/eller skatteskjerpelser - så er det et minimum at man legger på bordet gjennomarbeidete økonomiske kalkyler.

Hvis ikke underbygger det inntrykket av at dette er togrøvere som vil tømme statskassen for godt over 100 milliarder kroner.

PS! Ville du prioritert Nord-Norgebanen over nødvendige vei- og kollektivutbygginger der folk bor? Eller ville du brukt pengene på bedre helse, lavere skatter eller andre gode formål? Skriv et leserbrev!