OSLO RÅDHUS (Nettavisen Økonomi): Det rødgrønne byrådet i Oslo la onsdag frem budsjettforslaget for 2021. Her vil byrådet blant annet kutte i skole og eldreomsorgen, som Høyre mener vil svi.

Men byrådet vil også øke satsene for beboerparkering med 50 prosent. Det reagerer leder av Venstres bystyregruppe, Hallstein Bjercke, kraftig på.

- Ja, det synes jeg fremstår som en veldig uklok måte å øke parkeringsavgiftene på, for det gjør det relativt dyrere for oslofolk å parkere i Oslo enn for pendlere. Beboerparkeringen økes med 50 prosent, mens byrådet øker fremmedparkeringen og timeprisen med 25 prosent, sier Bjercke til Nettavisen.

Les også: MDG til miljøkrig mot «motorveipartiet» Venstre: – Helt utrolig

Veldig usosialt

Han sier det fremstår for ham som en veldig usosial måte å gjøre dette på. Bjercke mener folk som har en egen parkeringstomt, som ham selv, ikke vil merke denne avgiftsøkningen.

- Men de som er avhengige av å parkere i gata, vil treffes veldig hardt. Beboerparkering er en viktig ordning for byen, men det er bydelene som bestemmer om de vil ha den. Jeg frykter at flere bydeler vil si nei til å ha beboerparkeringsordning, sier Bjercke.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) forsvarer økningen med at det skal være dyrere å bruke fossilbil enn det skal være å bruke nullutslippsbiler.

- Nå øker vi avstanden og gjør det generelt litt dyrere å eie bil i Oslo, fordi de tar opp verdifull plass, sier hun til Nettavisen.

Les også: Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo

Sosialt

- Synes du beboerparkering er en sosial avgift?

- Ordningen er nettopp en sosial avgift, fordi den bidrar til at de som trenger parkeringsplass i byen, får parkeringsplass, og at vi fordeler arealer annerledes. Det viktigste vi kan gjøre for sosial utjevning i transportsektoren, er å sørge for at det blir best mulig å kjøre kollektivt.

- Hvilke nye områder får beboerparkering?

- Det vi nå utvider, er jo avgiften for beboerparkering, men områdene er noe bydelene vedtar selv, svarer byråden.

Bortforklaringer

Hallstein Bjercke er også opptatt av at klimautslippene i Oslo går opp, mens de går ned nasjonalt. Han forventet seg et budsjett fra byrådet som gjør at utslippene går ned, og det gjør de ikke i dette budsjettet.

- Har du noen forklaring på hvorfor klimautslippene går opp i Oslo?

- Hovedforklaringen er at byrådet har mange bortforklaringer. Det er veldig stor avstand mellom hva byrådet sier de skal gjøre og hva de faktisk gjør i klimapolitikken. Den avstanden blir bare større og større, svarer gruppelederen.

Han viser til at byrådet selv i dette budsjettet sier at de ikke kommer til å nå 2020-målet sitt for utslippsreduksjoner. De er ifølge Bjercke lenger unna enn noen gang i å nå målet for 2030.

- Et eksempel på at denne avstanden bare blir større, fikk vi et veldig klart eksempel på i dag når Lan Marie Berg går ut i medier og sier at det i deler av Oslo skal det bli forbudt å kjøre fossilbil. Leser du budsjettet, er det som faktisk står at Berg skal be Bymiljøetaten to år på å lage en utredning om dette.

Les også: Klimaaktivister limte seg fast: – Bortskjemte pøbler

Ingen gevinst

Hallstein Bjercke sier at disse sonene ser vi ikke noe til før om mange år, og de gir ingen utslippsgevinst i klimabudsjettet.

- Klimautslippene går ikke ned av at byrådet prater. De må gjennomføre tiltak, forlanger Bjercke.

Konfrontert med kritikken svarer Berg at det de nå setter i gang, er et større utredningsarbeid for å utrede hvordan og innretningen på nullutslippssoner i Oslo.

- Men har du tenkt noe på hvordan disse sonene skal gjennomføres rent praktisk?

- Dette er nettopp det Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede. Det er klart at det er komplisert å innføre noe slikt i Oslo, men det er helt nødvendig hvis vi skal klare å gjøre Oslo til en nullutslippsby.

Omstilling

- Går utslippene ned bare fordi det kommer noen utslippsfrie soner?

- Hvis det blir sånn at man ikke kan kjøre inn i deler av Oslo, er det klart at det betyr noe for omstilling av bilparken sammen med andre virkemidler, svarer miljøbyråden. Hun ramser opp bompenger, parkeringsavgifter og arealbruken.

- Alle disse virkemidlene må brukes sammen hvis vi skal klare å nå nullutslippsmålet. Nullutslippssoner er en viktig del av det, fordi det vil bidra til å omstille hele bilparken, sier Berg.

- Venstre hevder at det bare er store ord med dere i miljøpolitikken og viser til at utslippene gå opp?

- Årsaken til det, er at utslippene fra anleggsplassene i Oslo var høyere etter at Miljødirektoratet endret på sine beregninger. 80 prosent av byggeplassene i Oslo er private, og der burde jo Venstre feie for egen dør, parerer Berg.

Les også: Foreldreopprør mot MDG-Lan: – Nå må hun våkne opp

Kjempetiltak

Bjercke roser byrådet for forslaget om fossilfrie byggeplasser fremover.

- Kjempetiltak som vil gi god effekt, sier han, men har mer på hjertet. Bjercke reagerer på at byrådet i de usikre koronatidene legger opp til økt skatteinngang i 2021.

- Det er jeg veldig skeptisk til. Jeg hadde forventet at skatteinntektene i 2021 går ned. Det gjorde de forrige gang vi hadde krise i Norge. I Oslo er det ofte sånn at skatteinngangen følger børsen, og det kommer året etter.

- Jeg var overrasket over skatteanslagene deres, sier Bjercke

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap sa på en pressekonferanse onsdag at det er vanskelig å si hvor stort inntektstapet blir som følge av koronapandemien.

Stor usikkerhet

- Staten har lovet kompensasjon, men det er stor, stor, usikkerhet om hva kompensasjonen blir, sa byrådslederen.

- Er du villig til å kutte på noe hvis Oslo kommune ikke får de inntektene fra staten dere forventer?

- Ja, det må vi. Vi er nødt til å levere et budsjett i balanse. Det er allerede et krevende budsjett, og det ligger i planperioden en rekke effektiviseringskrav, ikke minst rettet mot bydelene, så får vi se hva det vil være.

- Er det noen hjertesaker det overhodet ikke er aktuelt å kutte i?

- Det er mange lovpålagte oppgaver knyttet til barn og eldreomsorg som vi er nødt til å gjennomføre. Da må det bli mindre på de oppgavene som ikke er lovpålagte, svarer byrådslederen.

Men når det gjelder investeringer, sier Johansen at disse er veldig viktige for å holde hjulene i gang. Arbeidsledigheten har bitt seg fast, og han mener det kan være vårt bidrag for å holde folk mye i jobb.

Ultimatum

Skal byrådet få igjennom budsjettet, er Rødt partiet de må stole mest på. Bystyrerepresentant Eivor Evenrud sier at skuffelsen i budsjettet er at byrådet sier at de vil fjerne «gjengs leie» i kommunale boliger. Nå vil byrådet innføre denne leiemåten igjen fra 1. januar 2021.

- Det er et slag i trynet, ikke først og fremst for meg, men for folk i kommunale boliger. En annen ting er at bydelene sliter. Det er fortsatt pandemi , og den kommer til å fortsette inn i 2021. Byrådet foreslår å kutte ganske massivt i bydelene, sier Evenrud til Nettavisen.

- Har du ikke forståelse for dette i lys av koronapandemien?

- Jo, men det står ikke SÅ dårlig til som man trodde, og de foreslår å sette av 2 milliarder i en avsetning til korona. Det fører i utgangspunktet til at bydelene får en kraftig redusert ramme og en slags stor pengesekk med et løfte om at dere kanskje får mer.

- Men det er Rødt byrådet må lene seg på for å få budsjettet igjennom?

- Det vil jeg tro, vi har en avtale om at vi prater med hverandre først om budsjettet, er svaret.