På tampen av året, der du kanskje sitter med ferie-oversikten, kan vi etter en rask sjekk dele denne gladnyheten.

Til neste år faller nemlig de «bevegelige fridagene», som det er fem av, nesten helt i din favør som arbeidstaker.

I Norge finnes det fem helligdager som alltid faller på en samme dag i uken, og som dermed er garantert å gi oss fri. Det er:

  • Skjærtorsdag (alltid torsdag).
  • Langfredag (alltid fredag).
  • Kristi himmelfartsdag (alltid torsdag) - i år på 18. mai.
  • 2. påskedag (alltid mandag)
  • 2. pinsedag (alltid mandag)

På disse dagene får du altså fri, med mindre turnus tilsier noe annet.

Nesten full uttelling

Ved siden av disse er det altså de fem faste og langt mindre forutsigbare offentlige helligdagene og høytidsdagene. Til neste år kan du glede deg over at fire av fem faller i din favør:

  • 1. nyttårsdag (1. januar) faller på en søndag i 2023..
  • 1. mai faller på en mandag i 2023.
  • 17. mai faller på en onsdag i 2023..
  • 1. juledag (25. desember) faller på en mandag i 2023.
  • 2. juledag (26. desember) faller på en tirsdag i 2023.

2019 - helmaks

Det kan variere mye fra år til år hvordan disse dagene faller.

I året vi nå legger bak oss, falt 1. nyttårsdag på en lørdag, 1. mai på en søndag, 17. mai på en tirsdag, 1. juledag på en søndag og 2. juledag på en mandag - så her ble det kun to av fem potensielle ekstra «gratis-dager» på deg.

I 2019 var det maks uttelling, der fem av fem ikke-bevegelige helligdager og høytidsdager falt på en vanlig ukedag.