Mens den tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen og konsulent Jan Vestrum ble domfelt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon ti år tilbake, ble Dragesund i februar frifunnet etter tiltalen om bedrageri i Oslo tingrett.

Nå krever han erstatning etter fire år med etterforskning, ifølge Dagens Næringsliv , som skriver at Dragesund er tilbake som sjef for finansiell rådgivning i finanshuset Pareto Securities.

Les også: Her får hver ansatt i gjennomsnitt 3,3 millioner kroner

Han har sendt inn et samlet krav på 20,7 millioner kroner for tapt lønn og bonus fra 2015 fram til frikjennelsen, ifølge erstatningskravet sendt til Økokrim.

I denne perioden, i årene fra 2015 til 2018, tjente Dragesund ifølge avisen 153 millioner kroner på sitt eget investeringsselskap, ved inntekter fra aksjefond og fra egne aksjeinvesteringer. Dragesund fikk også del i de årlige overskuddene i Pareto-konsernet, gjennom Pareto-aksjene sine.

Les også: Derfor har ekspertene plukket disse tre aksjene akkurat nå

Økokrim mener ikke Dragesund har krav på noen erstatning.

Erstatningskravet skal først vurderes av Statens sivilrettsforvaltning. Blir han avvist der, har han signalisert at han vil gå rettens vei.